skarga pauliańskaZłudnym jest myślenie, że osoba, która nie spłaca swojego zobowiązania jest bezkarna. Mając podpisaną umowę każda ze stron musi się wywiązać z niej. Głównie chodzi o termin oraz kwotę do spłaty. Jeśli pożyczkobiorca tego nie robi, to tak naprawdę tracą na tym obie strony. Wierzyciel, który musi wydać swoje pieniądze na egzekucję długu oraz dłużnik, który jest narażony na wiele konsekwencji związanych z brakiem wpływów na konto pożyczkodawcy. Skarga pauliańska ma właśnie na celu ochrony wierzyciela przed tego typu osobami.

Skarga pauliańska – kiedy ją złożyć?

Jednym ze sposobów uniknięcia egzekucji komorniczej przez dłużnika jest pozbycie się swojego majątku. Zwykle odbywa się to poprzez przepisanie rzeczy materialnych i niematerialnych na jednego z członków rodziny (dziecko, rodzic, współmałżonek). Można powiedzieć, że te działanie jest fikcyjne, ale w świetle prawa dłużnik nie posiada żadnego majątku, który komornik sądowy mógłby przejąć na poczet długu.

Wierzyciel, który boryka się z takim klientem ma małe pole do manewru. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skarga pauliańska, która trzeba złożyć bezpośrednio w sądzie. Można to zrobić samemu lub skorzystać z ekspertów w tej dziedzinie, którzy załatwią za nas wszystkie formalności. Nie warto czekać do ostatniego momentu. Jeśli zauważymy, że dłużnik pozbywa się swojego mienia, warto reagować natychmiast.

Kiedy sąd akceptuję skargę pauliańską

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd o skargę pauliańską, komornik będzie mógł dokonywać czynności egzekucyjnych. Jeśli zostanie udowodnione, że dłużnik w sposób celowy przepisywał swoje rzeczy na osoby trzecie, unikając przy tym spłaty zobowiązania, to urzędnik państwowy będzie mógł ściągać dług właśnie z tego majątku. Cały proces nie jest taki trudny, gdyż w większości przypadków szanse na wygraną w sprawie ma wierzyciel. Umowy, które podpisał dłużnik z osobami, na które majątek został przepisany nie mają dużego znaczenia, jeśli skarga pauliańska zostanie zaakceptowana.

Skarga pauliańska – zalety pozwu

Skarga pauliańska jest jedynym ratunkiem na odzyskanie pożyczonych pieniędzy, kiedy dłużnik się pozbywa majątku. Owy pozew niesie za sobą wiele zalet:

 • rozpoczęcie czynności egzekucyjnych;
 • skuteczne odzyskanie długu;
 • unieważnienie umów powierzenia majątku dłużnika na osoby trzecie;

Nie w każdym przypadku, wierzyciel będzie mógł skorzystać ze skargi pauliańskiej. Muszą być spełnione poniższe elementy:

 • Kredytodawca musi udowodnić, że dłużnik w czasie podpisania umowy pożyczki był wypłacalny, a na skutek umów darowizn jego majątek znacznie się obniżył – może nawet do zera. Co w rezultacie działało na niekorzyść pożyczkodawcy.
 • Dłużnik świadomie wykonywał czynności, które miały na celu uniknięcia płacenia pożyczonych pieniędzy. Również doskonale wiedział, że jego działania szły w kierunku ochrony mienia przed komornikiem.
 • Osoby, które zostały obdarowane majątkiem dłużnika widziały w jakim celu dostały darowiznę. 

Może się wydawać, że ciężko jest udowodnić wszystkie elementy, jednak wiele firm specjalizujących się z pisaniu pozwów skargi pauliańskiej wie dobrze jak to zrobić. Wszystkie umowy powierzenia czy darowizn powinny być podpisane aktem notarialnym. Dostęp do tych dokumentów może być dowodem w działaniu na krzywdę kredytodawcy.

Skarga pauliańska – co musi być zawarte?

Dokument składany w sądzie musi mieć odpowiednią formą, aby został on poprawnie przyjęty do rozpatrzenia. Powinno się z nim znaleźć:

 1. Data i miejscowość.
 2. Adres właściwego sądu, do którego składamy skargę pauliańską.
 3. Powód: dane wierzyciela, osoby która nie otrzymała pożyczonych pieniędzy. Pozwany: dane dłużnika.
 4. Wartość sporu – czyli kwota, którą dłużnik zalega ze spłatą.
 5. Opis, czyli dokładnie opisujemy zaistniała sytuację. Im więcej szczegółów tym lepiej. Dodajemy po spodem nasze uzasadnienie.
 6. Dowody – jeden z najważniejszych elementów. Duża liczba dowodów działa na korzyść powoda.
 7. Nasz podpis.

Komornik a skarga pauliańska

Komornik sądowy to jedyny organ, który może wszcząć egzekucję komorniczą. Kiedy sąd przychylił się do skargi pauliańskiej, wierzyciel może złożyć wniosek do urzędnika państwowego o egzekucję długu. W takim wypadku na początku należy sprawdzić stan materialny dłużnika. Na podstawie tego ocenia się z jakiego źródła najlepiej odzyskać pieniądze. Skarga pauliańska umożliwia ściągnięcie zaległych pieniędzy z rzeczy, które w teorii zostały darowane osobom trzecim. W przypadku jeśli była to darowizna to osoba, na którą została ona przekazana nie ponosi żadnych kosztów tylko je ,,darowane” np. mieszkanie wędruję na licytację.

W przypadku jeśli dłużnik sprzedał mieszkanie za gotówkę na podstawie umowy sprzedaży sprawa może być skomplikowana. Komornik może zająć już sprzedane mieszkanie, a jeśli z egzekucji zostaną jakieś pieniądze to wędrują one do właściciela. W praktyce będzie on stratny, gdyż wydał on pieniądze na zakup nieruchomości, którą później komornik wystawił na licytację. Rzadko dojdzie do opisanej sytuacji, ponieważ zanim skarga pauliańska  będzie zaakceptowana musi spełniać wyżej opisane warunki.

5/5 - (2 oddanych głosów)