Alimenty natychmiastoweAlimenty to rodzaj regularnych świadczeń, najczęściej wypłacanych na rzecz któregoś członka rodziny, najczęściej dziecka. Istnieją różne rodzaje obowiązku alimentacyjnego, a od jakiegoś czasu rozmawia się o nowelizacjach kodeksów. Jednym z planowanych zmian są natychmiastowe alimenty, które cechują się znacznie uproszczoną procedurą wnioskowania. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego pozwu można otrzymać nawet ponad 600 zł miesięcznie na dziecko. Sprawdź, jak złożyć wniosek o alimenty natychmiastowe i od kiedy jest to możliwe oraz jakie kwoty możesz dokładnie otrzymać. 

Czym są natychmiastowe alimenty?

Jak wspomniano, alimenty to jeden z rodzajów obligatoryjnie wypłacanych świadczeń na rzecz członka rodziny. Obowiązek ich płacenia zazwyczaj dotyczy jednego z rodziców, który jest po rozwodzie, stwierdzeniu nieważności małżeństwa lub w trakcie separacji orzeczonej przez sąd. 

Z kolei, jeśli chodzi o natychmiastowe alimenty, znacznie różnią się one od tych tradycyjnych, zwłaszcza pod względem procedury i formalności. Takie świadczenie jest udzielane szybciej, a warunki uzyskania go są bardzo uproszczone. Wniosek o alimenty natychmiastowe jest rozpatrywany w trybie pilnym, a decyzja zostaje wydana najczęściej max. w ciągu 14 dni. Alimenty natychmiastowe bez rozwodu są możliwe w przypadku, gdy małżonek nie zaspokaja potrzeb dziecka. 

Warto wspomnieć, że w 2023 roku złożono projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Alimenty natychmiastowe mają być udzielane w oparciu o uproszczone procedury, jednak posiadają też pewne wymogi. Dodatkowo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby mimo otrzymania alimentów natychmiastowych, sądownie wnioskować o przyznanie wyższego świadczenia. 

Alimenty natychmiastowe 2024

To, ile dziecko otrzyma w ramach świadczenia, jest uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia i liczby dzieci, na rzecz których zostało zasądzone. Od stycznia 2024 roku wynosi ono 4242 zł brutto. Natychmiastowe alimenty mają wynosić w związku z tym:

  • Jedno dziecko: 21% minimalnego wynagrodzenia
  • Dwójka dzieci: 19% minimalnego wynagrodzenia na każde dziecko
  • Trójka dzieci: 17% minimalnego wynagrodzenia na każde dziecko
  • Czwórka dzieci: 15% minimalnego wynagrodzenia na każde dziecko
  • Piątka dzieci lub więcej: 13% minimalnego wynagrodzenia

Od kiedy alimenty natychmiastowe wejdą w życie? Pomysł odnośnie do alimentów natychmiastowych pojawił się już w 2019 roku. Dopiero bieżącego roku podjęto skuteczne działania mające na celu nowelizację kodeksów. Mówiono o procedowaniu ustawy w ostatnim kwartale tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rodzice już na początku przyszłego roku będą mogli składać wniosek o alimenty natychmiastowe. 

Jaka kara za niepłacenie alimentów natychmiastowych?

Wielu rodziców zastanawia się, co stanie się w sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny nie płaci świadczenia.  Chodzi tu oczywiście o przypadek, gdy dziecko, na rzecz którego sąd orzekł alimenty, nie otrzymuje pieniędzy lub dostaje tylko część kwoty. Jak wskazują przepisy Kodeksu karnego, przewidywane są różne kary, w tym kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienie za alimenty. Warunkiem jest jednak powstanie co najmniej 3 miesięcznej zaległości. 

W takiej sytuacji, już na drugi dzień wierzyciel może złożyć wniosek do komornika, czego celem jest ściągnięcie długu alimentacyjnego. Komornik alimentacyjny często zajmuje się ściąganiem zobowiązań nie tylko bieżących, ale również zaległych alimentów. 

Kto może złożyć wniosek o alimenty natychmiastowe?

Natychmiastowe alimenty są zabezpieczeniem dla dziecko, na które nie złożono jeszcze wniosku o orzeczenie świadczenia w standardowej formie. Jest to więc sytuacja, gdy nie toczy się postępowanie o ustanowienie wysokości alimentów, a dziecko posiada prawo do takiego świadczenia. Jednocześnie ich zasądzenie nie blokuje drogi o wnioskowanie o wyższe alimenty w standardowej formie. 

Wniosek musi oczywiście złożyć rodzic, który stanowi opiekę nad dzieckiem. Warto pamiętać, że ustawa jeszcze nie weszła w życie, a jeśli trafi pod obrady i zostanie zatwierdzona, musi minąć 6 miesięcy, aby móc złożyć pozew. 

Alimenty natychmiastowe – wniosek

Dotychczas, aby otrzymać alimenty, konieczne było wszczęcie dość złożonej procedury sądowej. Do rozprawy należało zebrać szereg dokumentów, które stanowiły dowody w sprawie o otrzymanie świadczenia. Były to przykładowo oświadczenie o dochodach, koszty utrzymania dzieci, czy też dokumenty świadczące o niewywiązywaniu się z obowiązku dostarczania środków na rzecz małoletniego. 

Nowa droga wnioskowania o natychmiastowe alimenty wymaga dołączenia do pozwu wyłącznie aktu urodzenia dziecka i oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Taki pozew o alimenty natychmiastowe składa się do sądu na gotowym formularzu. Jeśli interesują Cię alimenty natychmiastowe, wniosek znajdziesz do pobrania również w internecie. Nie oznacza to jednak, że złożysz pozew o alimenty natychmiastowe online na stronach rządowych. Konieczne jest osobiste stawienie się we właściwym sądzie i dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza z czytelnym podpisem. 

Procedura sądowa w związku z alimentami natychmiastowymi

Wniosek o alimenty natychmiastowe ma być rozpatrzony maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia. Wskutek tego, jeden z rodziców ma otrzymać nakaz zapłaty świadczenia na rzecz dziecka lub dzieci. Otrzymuje wówczas obowiązek płacenia takich alimentów regularnie. Osoba pozwana może jednak odwołać się od wyroku, z uwzględnieniem części lub całości świadczenia. Jeśli to nastąpi, cała procedura będzie rozpatrywana w standardowym trybie procesowym. Pozwany musi ponieść także koszty postępowania sądowego. 

5/5 - (1 oddanych głosów)