Czy komornik może zająć stypendiumStypendium szkolne to jedno z najczęściej pobieranych zasiłków naukowych przez osoby będące w ciężkiej sytuacji materialnej, w przypadku zbyt niskich dochodów rodzica, uniemożliwiającej naukę na pożądanym poziomie i zakup potrzebnych materiałów, np. podręczników. Taka forma pomocy jest niezwykle dużym wsparciem dla uczniów, których opiekunowie nie są w stanie pokryć najważniejszych wydatków związanych ze szkolnictwem dziecka. Niestety, w sytuacji, gdy w związku długami, toczy się egzekucja komornicza, zastanawiamy się, czy komornik może zająć stypendium szkolne. Sprawdźmy, jak tę kwestię regulują obowiązujące przepisy prawne.

Stypendium naukowe – co to takiego?

Stypendium szkolne to forma pomocy uczniom w ciężkiej sytuacji materialnej, przyjmująca charakter socjalny. Z tego też powodu często nazywane jest również stypendium socjalnym. W związku z udzieleniem stypendium, gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa, które przeznacza na przyznanie zasiłków czy stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, które są w najcięższej sytuacji finansowej z powodu zbyt niskich zarobków rodziców i niemożliwości zakupu podstawowych materiałów naukowych. 

Ile wynosi stypendium szkolne?

Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od kilku czynników, jednak jak ustalono wedle prawa, nie może ono wynosić mniej niż 99,20 zł i więcej niż 248,00 zł w skali miesiąca. Może być ono wypłacane od jednego do dziesięciu miesięcy w roku szkolnym. Wysokość przyznanego stypendium z kolei jest zależna przede wszystkim od kwoty dochodów rodziny. 

Kryterium dochodowe do stypendium szkolnego

Z kolei, jeśli chodzi o kryterium dochodowe do stypendium naukowego, należy wiedzieć, iż dochód uprawniający do otrzymania takiej pomocy finansowej wynosi 514 zł netto na jednego członka rodziny. Im mniejszy dochód ogólny rodziny, tym większe szanse na otrzymanie wyższego stypendium i na odwrót. 

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Wnioskować o stypendium naukowe mogą:

  • Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zbyt niskimi dochodami w rodzinie, zwłaszcza jeśli w tej rodzinie zachodzi bezrobocie, niepełnosprawność któregoś członka, ciężka i/lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności związanych z funkcjami opiekuńczo-wychowawczymi, alkoholizm, narkomania lub gdy rodzina jest niepełna (np. w przypadku śmierci jednego z rodziców). 
  • Członkom rodzin, w których dochód uprawnia do ubiegania się o stypendium naukowe. 
  • Uczniom, którzy z powodu ciężkiej sytuacji nie mają możliwości zakupić wszystkich materiałów niezbędnych do nauki, np. podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, itp. 

Czy stypendium pokrywa wszystkie koszty związanych z nauczaniem?

Stypendium może zostać wypłacone w celu całkowitego lub częściowego pokrycia wydatków zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, wykraczających poza te, które są realizowane w placówce publicznej oraz udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Stypendium nie musi być jednak przyznane w formie środków pieniężnych. Może zdarzyć się, że otrzymamy je w formie materialnej, np. Podręczników niezbędnych do nauki. 

Czy komornik może zająć stypendium?

Rodziny w ciężkiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im pokrycie najważniejszych wydatków, często chwytają się wszelkiej pomocy jak tonący brzytwy. Wówczas nierzadko decydują się na zaciągnięcie zobowiązania z firmy pożyczkowej. Mogą być to pożyczki długoterminowe, których nie dają rady spłacać. W związku z tym, została wytoczona egzekucja komornicza, podczas której komornik pobiera nasze środki. W takich sytuacjach sprawdzamy, jakie zasiłki, świadczenia i wynagrodzenia może pobrać z naszego konta i ile może zabrać komornik z pensji. Nie wiemy jednak, jak kwestię tę regulują przepisy prawne i czy firma komornicza ma możliwość zabrania nam środków ze stypendium. 

Czy komornik może zająć stypendium socjalne? 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż jest to uzależnione od charakteru długu, wobec którego wszczęto postępowania komornicze. Wobec tego:

Komornik może pobrać środki ze stypendium, gdy egzekucja toczy się w ramach długu alimentacyjnego i jest to nawet 60% świadczenia;

Komornik nie zabierze środków ze stypendium, jeśli spłacane długi nie wynikają z niepłaconych alimentów. 

3/5 - (2 oddanych głosów)