Firma Windykacyjna Wektor InkasoWysokie zadłużenia mogą spędzać nam sen z powiek, zwłaszcza gdy nie dajemy rady ich spłacać. W takich sytuacjach możemy spodziewać się ponagleń wydanych przez wierzyciela, czy też telefonu od windykatora. Kontakt ze strony firmy windykacyjnej odbywa się zwykle wówczas gdy przypomnienia o opóźnieniach w spłacie nie przyniosły efektów. W takich wypadkach wierzyciele decydują się na skorzystanie z usług kancelarii zajmujących się windykacją zobowiązań. Jedną z nich jest Firma Windykacyjna Wektor Inkaso Biuro Prawne – czym się zajmuje dokładnie? Co musimy wiedzieć o krokach, jakie podejmują windykatorzy i czym różnią się od działań komorniczych? Jeśli zauważyliśmy problemy ze stale rosnącymi długami, warto sprawdzić, co zrobić gdy kontaktuje się z nami Firma Windykacyjna Wektor Inkaso. 

Firma Windykacyjna Wektor Inkaso – windykacja niespłaconej raty

W przypadku problemów ze spłata długów, warto przygotować się na kontakt ze strony firmy windykacyjnej, z których usług korzysta nasz wierzyciel. Głównym celem tego typu działań jest rozwiązanie sporu pomiędzy zadłużonym a podmiotem, który udzielił mu pożyczki bez BIK, czy też świadczył na jego rzecz usługi. W pierwszej kolejności jednak warto poznać podstawowe różnice pomiędzy egzekucją komorniczą a elementami, z którymi mamy do czynienia w czasie windykacji. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza że dłużnicy często mylą pojęcia postępowania komorniczego i windykacji długów. Najistotniejszy jest fakt, że firma windykacyjna nie jest organem uprawnionym do przeprowadzenia egzekucji środków. Jeśli więc zastanawiamy się, jak działa firma Windykacyjna Wektor Inkaso Biuro Prawne – czym się zajmuje, pamiętajmy, że nie może ona rozpocząć pobierania dochodów na spłatę zaległości. Tego typu działania może podjąć wyłącznie komornik na mocy postanowienia sądu rozpoczynając zajęcie komornicze rachunku bankowego

Kwestię tę regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które jasno wskazują, że  jedynym podmiotem uprawnionym do wszczęcia postępowania jest komornik sądowy na podstawie decyzji właściwego sądu. Oznacza to, że do podjęcia procesowych czynności niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową przez wierzyciela. Jeśli obawiamy się takich konsekwencji niespłacania długów, warto sprawdzić, ile może zabrać komornik z pensji, czy też na czym polega zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Bowiem to, ile dokładnie komornik może pobierać co miesiąc na spłatę długu jest uzależnione nie tylko od jego rodzaju, ale też od źrodła dochodu. 

Podsumowując, firma windykacyjna nie jest organem, która jest uprawniona do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w czasie którego pobierać będzie środki z naszych dochodów. Jeśli więc, chcemy wiedzieć, gdy skontaktuje się z nami Firma Windykacyjna Wektor Inkaso – co się stanie gdy nie spłacę długu, przede wszystkim pamiętajmy, że windykator nie rozpocznie egzekucji. 

Firma Windykacyjna Wektor Inkaso Biuro Prawne – czym się zajmuje?

Usługi firmy windykacyjnej polegają przede wszystkim na podejmowaniu różnych działań, których celem jest polubowne rozwiązanie sporu. Wszelkie podjęte przez windykatora kroki mają mało wspólnego z elementami związanymi z egzekucją komorniczą. Podstawową rolą jest informowanie zadłużonego o stanie zaległości oraz o konsekwencjach z niespłacania długu. Dodatkowo, gdy dzwoni do nas firma Windykacyjna Wektor Inkaso – windykacja niespłaconej raty odbywa się przede wszystkim poprzez proponowanie konkretnych rozwiązań, które miałyby pomóc w uniknięciu skierowania strony na drogę sądową. Jeśli więc jesteś wierzycielem i zbyt długo czekasz na spłatę zobowiązań, skontaktowanie się z windykatorem będzie dobrą decyzją, która ułatwi Ci odzyskanie należności. Jest to często wybierana opcja wśród osób czy firm, które nie chcą rozpoczynać postępowania sądowego, a zależy im na sprawniejszym rozwiązaniu sprawy. Pomoże nam w tym np. Wektor Inkaso – kontakt z firmą nawiążemy telefonicznie, mailem lub podczas wizyty w oddziale stacjonarnym. 

Co zrobić gdy kontaktuje się z nami Firma Windykacyjna Wektor Inkaso?

Najczęściej pierwszy telefon od kancelarii windykacyjnej jest podejmowany w celu poinformowania o stanie naszego długu. Tego typu kroki nazywa się windykacją miękką.

Windykator stara się też zaproponować rozwiązania, których celem jest doprowadzenie do zakończenia sporu między wierzycielem a dłużnikiem. Może przedstawić nam potencjalne działania, które pozwolą uniknąć postępowania sądowego oraz rośnięcia odsetek za zwłokę. Nie powinniśmy więc unikać kontaktu ze strony kancelarii, gdyż w wielu przypadkach ułatwi nam ona pozbycie się zaległości bez problemów z komornikiem sądowym.

Firma Windykacyjna Wektor Inkaso – co się stanie gdy nie spłacę długu?

W sytuacji, gdy windykacja miękka nie przyniesie pożądanych skutków, możemy obawiać się wszczęcia procesu sądowego. Na tym etapie mamy już do czynienia z windykacją twardą, która rozpoczyna się, gdy dłużnik nie wykazuje chęci rozwiązania sporu. Wówczas podczas postępowania wierzyciel może udowodnić, że próby kontaktu i odzyskania należności nie powiodły się, a dłużnik unika konsekwencji za opóźnienia. Może to znacznie przyspieszyć decyzję w sprawie, która najczęściej jest wydana na jego korzyść.

Kontaktuje się ze mną Firma Windykacyjna Wektor Inkaso – co się stanie gdy nie spłacę długu? W większości przypadków na mocy postanowienia sądu komornik otrzymuje nakaz spłaty i klauzulę wykonalności, które posłużą mu w celu podstawy do rozpoczęcia egzekucji. Na tym etapie rozpoczyna proces poszukiwania źródeł finansowania, z których może pobierać środki na spłatę długu. Nierzadko również przejmuje majątek dłużnika np. w formie ruchomości. Może nastąpić zajęcie komornicze z umowy zlecenia czy o pracę, emerytury i renty oraz innych źródeł dochodu. Warto także sprawdzić, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy

Podczas postępowania komornik może:

— Zająć nasze konto bankowe, na które wpływają dochody i pobierać ich część na spłatę zadłużenia.

— Rozpocząć egzekucję na lokatach oszczędnościowych dłużnika;

— Zająć ruchomości lub nieruchomości, które stanowią majątek dłużnika. W tym przypadku rzeczoznawca określa ich wartość, a przedmioty trafiają na licytację.

Firma Windykacyjna Wektor Inkaso – jakie koszty poniosę podczas windykacji?

Osoba zadłużona, wobec której windykator rozpoczął kroki do ściągania zaległości pieniężnych, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty kosztów windykacyjnych. Dodatkowo, od 2020 roku obowiązuje możliwość ubiegania się przez wierzyciela otrzymania rekompensaty za pokrycie tego typu opłat z góry. Zgodnie z nowelizacją ustawy, obecnie tego typu koszty mogą wynosić:

— W przypadku długu do 5000 zł — 40 euro;

— Przy zadłużeniu od 5000 zł do 50 000 zł — 70 euro;

— W sprawie długu od 50 000 zł i więcej —100 euro. 

Wierzyciel może ubiegać się o zwrot kosztów postępowania, jeśli przewyższają one równowartości ustalane na podstawie średniego kursu NBP. 

Oprócz powyższych, dłużnik musi pokryć koszty windykacji, naliczone przez firmę prowadzącą sprawę. Mogą one przyjmować różne kwoty i zwykle są uzależnione zarówno od cennika, jak też od częstotliwości podejmowanych prób kontaktu czy wydawanych monitów. Mogą to być np. odsetki za opóźnienie, opłaty za ponaglenia, a także w przypadku obrania drogi sądowej — koszty postępowania sądowego. 

Firma Windykacyjna Wektor Inkaso – opinie klientów

Nasza opinia o Firma Windykacyjna Wektor Inkaso jest podparta ocenami zarówno klientów fizycznych, jak też podmiotów gospodarczych korzystających z usług odzyskiwania należności. Jak wskazują recenzje wierzycieli, firma cechuje się profesjonalnym podejściem na każdym etapie postępowania, niezależnie od stopnia trudności sprawy. Opinie zachęcają do skorzystania z usług wierzytelności nawet wysokich sum bez potrzeby kierowania sporu na drogę sądową. Dzięki temu klienci w szybki sposób odzyskali należności bez potrzeby stawiania się na rozprawach. Pomogło to im również uniknąć bezpośredniego kontaktowania się z dłużnikami.

5/5 - (1 oddanych głosów)