Już we wrześniu rząd przyjął rozporządzenie, które mówi o tym ile będzie wynosiła minimalna krajowa w 2020 roku. Dla przypomnienia w 2019 wynosiła ona 2250 zł, zaś w 2020 będzie ona powiększona o 350 zł. 2600 zł brutto gdzie na rękę w przybliżeniu dostanie się około 1920 zł. Prognozy głoszą, że z roku na rok minimalna płaca będzie się zwiększała, co za tym idzie kwota wolna od zajęcia komorniczego też.

To ile może zabrać Ci pieniędzy komornik jest uzależnione właśnie o minimalnej płacy w dany roku. Oczywiście dotyczy to tylko osób, które pracują w oparciu o umowę o pracę oraz nie zalegają z alimentami. Ile może zabrać komornik z pensji w 2020 roku? Odpowiadamy na te pytanie w poniższym artykule. 

Zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2020 roku

Nie jest prawdą, że komornik może nam zabrać wszystkie pieniądze jakie mamy i zostawi nas bez niczego. Jeśli braliśmy kredyt bez bik i przeoczyliśmy terminy spłat to bardzo prawdopodobne, że wierzyciel wystosuje odpowiednie pismo do sądu o wszczęcie egzekucji komorniczej. Jeśli sąd je zaakceptuje i wyda wyrok, urzędnik państwowy zaczyna działać. Pracując na umowę o pracę mamy pewność, że równowartość minimalnej krajowej na pewno jest chroniona przed zajęciem komorniczym, czyli w 2020 roku wynosi ono 1920 zł.

Jak wygląda zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2020 roku? Przedstawiamy tabele, która dokładnie zobrazuje jaką kwotę zabierze komornik z wynagrodzenia.

Ile może zabrać komornik z umowy o pracę w 2020 roku

Przy egzekucji należności przy umowie o pracę komornik musi (bezwzględnie jaką wysokość ma zadłużenie) zostawić 1 920 zł – dotyczy to dłużnika, który nie posiada zaległości alimentacyjnych. Również komornik ma prawo zająć połowę wynagrodzenia, jeśli wynosi ono powyżej 5300 zł brutto.

Przykładowo: Andrzej zarabia na umowie o pracę 6000 brutto. Nie posiada on alimentów, a na rękę ma 4321 zł. W tym przypadku komornik może zabrać z umowy o pracę w 2020 roku połowę wynagrodzenia Andrzeja, ponieważ przekracza ono 5300 zł brutto. Andrzejowi po egzekucji zostaje 2161 zł. 

Inaczej wygląda sprawa dla dłużników alimentacyjnych. Komornik ma prawo do przejęcia 60% minimalnego wynagrodzenia. Dla osób, które nie płacą alimentów prawo jest bardziej rygorystyczne. Dlatego komornik w tym przypadku ma większe pole do wyegzekwowania należności.

Znamy już maksymalne kwoty jakie może zabrać komornik z umowy zlecenia w 2020 roku, ale to nie oznacza, że w każdym przypadku urzędnik państwowy będzie je pobierał. W praktyce wszystko zależy od wysokości długu i terminu spłaty jego. Komornik może pobierać 50% wynagrodzenia jeśli ono przekracza próg, ale może również pobrać 40 lub 30. Na pewno nie powinien przekroczyć ustalonych zasad.

ile może zabrać komornik z wypłaty w 2020 rokuIle może zabrać komornik z pensji w 2020 roku na ułamkową część etatu

Jeśli nie jesteśmy w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin tylko np.: 1/2 , 1/4 itd. to równomiernie zmienia się kwota jaką może zabrać komornik z pensji. Na cały etat dłużnikowi na pewno musi zostać 1920 zł więc na pół etatu będzie to 960 zł zaś na jedną czwartą 480 zł. Każdy niepełny wymiar godzin pracy zmniejsza kwotę chronioną przez egzekucją komorniczą.

Zobacz jak to było w roku 2019 – przejdź do artykułu

Podobnie jest w przypadku osób, które zalegają z alimentami. Komornik może zabrać z pensji 60% minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o wymiar pracy dłużnika.

Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia w 2020 roku

Umowa zlecenie należy do tak zwanych umów śmieciowych. W praktyce często pracodawcy dają taką umowę swoim pracownikom, których praca w pełnym wymiarze godzin powinna być oparta na umowie o pracę, ale ze względów podatkowych jest ona zastąpiona. Niestety, ale prawo już nie jest takie łagodne w tym przypadku. Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia w 2020 roku? Otóż całość. Urzędnik państwowy może nałożyć egzekucję na całą wypłatę. Wszystkie umowy cywilnoprawne nie mają progów ile maksymalnie może komornik zabrać pieniędzy z pensji.

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia, a dokładnie pensja, nie jest chroniona w żadned sposób przed egzekucją. Jednak istnieje parę elementów, które pozwalają traktowania umowy zlecenia jako umowy o pracę. Trzeba spełnić kilka warunków, aby komornik wyraził na to zgodę i nie pobierał z naszego wynagrodzenia całości. Należą do nich:

  1. Dochód z umowy zlecenia jest jedynym źródłem zarobkowym dłużnika. Nie posiada on innych wpływów na konto. Dodatkowo przelewy na konto muszą być regularne.
  2. Najlepiej jak dłużnik otrzymuje pensję z tytułu umowy zlecenia od dłuższego czasu. Nie może to być praca tymczasowa wykonywana co jakiś czas z przerwami. Praca również musi być wykonywana w tej samej firmie przez dłuższy okres.

Jeśli powyższe warunki spełniamy, to możemy zwrócić się z prośbą do komornika o potraktowanie naszych wpływów na konto tak jakbyśmy pracowali na umowie o pracę. Dzięki czemu komornik nie zabierze nam całości tylko będzie stosował się do wyżej wymienionych progów. Możemy być poproszeni o przedstawienie dowodów, że dana sytuacja ma miejsce. Następnie czekamy na decyzję, która zależy od urzędnika.

Ile może zabrać komornik z umowy o dzieło w 2020 roku

Dług u komornika może powodować, że całą pensję, którą dostaniemy w oparciu o umowę o dzieło przejmie urzędnik państwowy. Wszystkie zasady dotyczące ile może zabrać komornik z umowy o dzieło w 2020 roku zostały opisane w akapicie wyżej (umowa zlecenie). Obie te formy zatrudnienia są zwane śmieciówkami i wynagrodzenia nie mają ochrony przed komornikiem.

W takim wypadku warto starać się u swojego pracodawcy o umowę o pracę, gdyż nasza wypłaca chociaż w części będzie chroniona. Bez tego możemy nie zobaczyć swojej wypłaty jeśli mamy długi.

Ile może zabrać komornik z pensji dłużnika alimentacyjnego

Tak jak wspominaliśmy wcześniej osoba, która nie płaci alimentów nie może liczyć na jakiekolwiek ulgi z tego powodu. Alimenty najczęściej są przyznawane na dzieci, więc te pieniądze są bardzo ważne. Unikanie wpłat niesie za sobą wiele konsekwencji – nawet więzienie. Jeśli nie płacimy byłej małżonce przyznanych jej alimentów to komornik będzie te pieniądze od nas konsekwentnie pobierał. Z umowy o pracę komornik może zabrać do 60% całości wynagrodzenia, zaś w przypadku innych umów nawet całość jeśli dług jest taki duży. Możemy z komornikiem się dogadać jednak jako dłużnik alimentacyjny mamy małe pole do popisu i większa będzie szansa na spotkanie się z odmową na nasze prośby.

Także nikt kto nie płaci alimentów nie jest bezkarny. Państwo polskie ma sposoby na dłużników alimentacyjnych i wie jak sobie z nimi poradzić.

Komornik zajął za dużo pieniędzy z wypłaty

Bardzo rzadko możemy spotkać się z sytuacją kiedy komornik zajmie za dużo pieniędzy. Każdy z nas może popełnić błędy i jeśli to zauważymy to niezwłocznie należy złożyć skargę na pracę komornika. Raczej wszystkie tego typu zdarzenia będą kończyły się pomyślnie i komornik zwróci nam nadwyżkę zajętych pieniędzy. Z naszych obserwacji najczęściej komorniczy zajmują wpływy z alimentów czy świadczeń rodzinnych, a te źródła są chronione przed zajęciem komorniczym. Występuje to w wyniku niesprawdzenia przez komornika konkretnego źródła tylko zajmuje on wszystkie wpływy. Oczywiście jest to działanie, które może powodować zdenerwowanie u dłużnika, bo nie zostają mu żadne środki. Dlatego warto poinformować komornika wcześniej, że otrzymujemy tego typu świadczenia. Po tej informacji z pewnością unikniemy niepotrzebnego stresu.