Wiele osób w Polsce ma problem z komornikiem i jednocześnie otrzymuje pomoc z MOPS. Istnieje więc obawa, że nasze środki przyznane przez MOPS, takie jak becikowe, zostaną zajęte przez komornika. Należy przy tym rozróżnić kosiniakowe od becikowego. Czy w takim razie organ egzekucyjny ma prawo zająć świadczenia rodzinne, tj. czy komornik może zająć zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny?

Czy komornik może zabrać becikowe i czym jest becikowe?

komornik a świadczenie rodzinne

Becikowe jest rodzajem pomocy finansowej dla osób, którym urodziło się dziecko. Jest przyznawane jednorazowo jako forma wsparcia od państwa. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do właściwej gminy lub MOPS. Na nasz wniosek, po podaniu informacji odnośnie wysokości osiąganego dochodu, możemy ubiegać się o przyznanie nam takiej jednorazowej pomocy.

Wiele osób, które wnioskują o becikowe, jednocześnie potrzebuje innej pomocy finansowej, gdyż środki, którymi dysponują, nie wystarczają na zaspokajanie bieżących potrzeb życiowych. Często zaciągają więc zobowiązania w postaci pożyczek lub chwilówek. Jednocześnie osoby te nie są w stanie na bieżąco regulować kolejnych zobowiązań,  w związku z czym popadają w spiralę zadłużenia, która niejednokrotnie doprowadza do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Stąd pojawiają się zapytania, czy komornik może zająć nam becikowe, które wpływa z MOPS na nasze konto osobiste. Becikowe jest traktowane tak samo, jak np. zasiłek rodzinny. Komornik nie może więc zająć środków z takiej pomocy z MOPS, ponieważ według prawa nie są one traktowane jako nasz dochód – nie jest to nasza pensja. Jeśli becikowe zostanie mimo to zajęte, możemy złożyć odpowiednią skargę na komornika sądowego.

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny z konta?

Wiele osób zastanawia się, czy komornik może zająć zasiłek rodzinny? Według prawa każde świadczenie, które jest zasiłkiem, nie zalicza się do dochodu dłużnika. Zasiłek rodzinny lub opiekuńczy jest przyznawany osobom, które mają problemy finansowe lub zdrowotne. Są więc z jakichś przyczyn niezdolne do pracy na pełen etat. W świetle prawa egzekucja zasiłku jest w tej sytuacji zabroniona. Jasno mówi to tym na art. 833 paragraf 6 k.p.c.

Przepis wskazuje ponadto, że egzekucji nie podlegają świadczenia alimentacyjne, a także wszystkie świadczenia pieniężne, które wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów od jednego z rodziców. Nie mogą również podlegać egzekucji komorniczej świadczenia rodzinne, a także dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, które wypłacane są dla osoby opiekującej się chorym członkiem rodziny. Tym przepisom podlegają również świadczenie porodowe oraz dla sierot zupełnych.

Jeśli komornik zajął świadczenie rodzinne,  najczęściej  okazuje się, że jest to zajęcie bezprawne. Komornik nie może więc prowadzić egzekucji z takich świadczeń jak alimenty, nawet jeśli nasze długi pochodzą z niespłaconych zobowiązań, typu pożyczki bez baz, zaciągnięte w parabankach. 

Komornik a inne świadczenia

Wiemy już, czy komornik może zająć alimenty i zasiłek rodzinny. W wielu przypadkach jednak zastanawiamy się, czy komornik może zabrać pieniądze „za urodzenie dziecka” czyli kosiniakowe? Takie środki nadal są traktowane jako świadczenia na rodzinę, przeznaczane na utrzymanie niezbędne do przeżycia. Czy w takim razie komornik może zająć świadczenia rodzicielskie? Jeśli było przez nas brana jakiekolwiek zobowiązanie finansowe, jak np. pożyczka na 500 plus, i nie mamy za co jej spłacić, to komornik nie może zająć środków pochodzących ze świadczenia rodzicielskiego.

Dodatkowo wiele matek zastanawia się, czy komornik może zająć świadczenia rodzinne.  Takie środki również są traktowane jako przyznane osobom potrzebującym, wymagającym szczególnej ochrony i opieki, mającym problemy finansowe. 

Komornik może zabrać świadczenie rodzinne?

Na pytanie, czy komornik może zająć świadczenie rodzinne, również odpowiadają przepisy wyżej wymienionego kodeksu postępowania cywilnego. Treść art. 831 k.p.c. wskazuje, jakie świadczenia nie mogą być zajęte przez kancelarię komorniczą w ramach postępowania egzekucyjnego. 

Komornik w żadnym wypadku nie może zająć:

  • Jednorazowej zapomogi z tytułu przyjścia na świat dziecka – becikowe
  • Dodatku do zasiłku rodzinnego i samego zasiłku rodzinnego,
  • Świadczeń pielęgnacyjnych
  • Świadczeń rodzicielskich

Jeśli nasz były mąż nie płaci alimentów i pobieramy świadczenia alimentacyjne z MOPS, również są one chronione i nie mogą być zajęte przez kancelarię komorniczą w ramach egzekucji. 

Oczywiście za niepłacenie na własne dziecko po rozwodzie grozi nam więzienie za alimenty. W takich przypadkach dziecku wypłacane są środki alimentacyjne, które podlegają specjalnej ochronie i nie mogą być zajęte przez komornika.

4.6/5 - (8 oddanych głosów)