komornik a świadczenie rodzinneWiele osób w Polsce ma problem z komornikiem i jednocześnie otrzymuje pomoc z MOPS, choćby taką jak zasiłek chorobowy. Istnieje obawa, że nasze środki przyznane przez MOPS, takie jak becikowe, może zostać zajęte przez komornika. Należy także rozróżnić kosiniakowe od becikowego. Czy ma prawo zająć świadczenia rodzinne i czy komornik może zająć zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny?

Czy komornik może zabrać becikowe i czym jest becikowe?

Becikowe jest rodzajem pomocy finansowej dla osób, którym urodziło się dziecko. Jest przyznawane jednorazowo jako forma wsparcia finansowego. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do naszej gminy lub MOPS. Na nasz osobisty wniosek, po podaniu informacji odnośnie naszego dochodu, możemy wnioskować o przyznanie nam takiej jednorazowej pomocy.

Wiele osób, które wnioskuje o becikowe, jednocześnie potrzebuje innej pomocy finansowej i często ma zobowiązania w postaci pożyczek lub chwilówek. Stąd pojawiają się zapytania, czy komornik może zająć nam becikowe, które wpływa z MOPS na nasze konto osobiste. Becikowe jest traktowane tak samo, jak np. zasiłek rodzinny. Komornik nie może więc zająć takiej pomocy z MOPS, ponieważ według prawa nie jest traktowana jako nasz dochód. Becikowe nie jest tym samym co pensja pobierana od pracodawcy. Jeśli becikowe zostanie mimo to zajęte, możemy złożyć odpowiednią skargę na komornika sądowego.

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny z konta?

Wiele osób zastanawia się, czy komornik może zająć zasiłek rodzinny? Według prawa każde świadczenie, które jest zasiłkiem, zalicza się do dochodu dłużnika. Jest traktowane tak samo jak pensja od pracodawcy. Zasiłek rodzinny lub opiekuńczy jest jednak przyznawany osobom, które mają problemy finansowe lub zdrowotne. Są więc z jakiś przyczyn niezdolne do pracy na pełen etat. Egzekucja zasiłku według prawa jest albo ograniczona albo zabroniona. Jasno mówi to tym na art. 833 paragraf 6 K.p.c,.

Artykuł wskazuje, że egzekucji nie podlegają świadczenia alimentacyjne, a także wszystkie świadczenia pieniężne, które wypłacane są w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów od jednego z rodziców. Nie mogą również podlegać egzekucji komorniczej świadczenia rodzinne, a także dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, które wypłacane są dla osoby, która opiekuje się ubezwłasnowolnionym i chorym członkiem rodziny. Również tym przepisom podlegają świadczenie porodowe oraz dla sierot zupełnych.

Jeśli komornik zajął świadczenie rodzinne, może okazać się że jest to zajęcie bezprawne. Komornik nie może więc nam zająć takich świadczeń jak alimenty, nawet jeśli nasze długi pochodzą z niespłaconych zobowiązań jak pożyczki bez baz zaciągnięte w parabankach. 

Komornik a inne świadczenia

Wiemy już czy komornik może zająć alimenty i zasiłek rodzinny. W wielu przypadkach jednak zastanawiamy się, czy komornik może zabrać pieniądze za urodzenie dziecka? Według tego artykułu takie środki nadal są traktowane jako świadczenia na rodzinę, które są niezbędne do przeżycia. 

Dodatkowo wiele matek waha się nad tym, czy komornik może zająć świadczenia rodzinne. W takim wypadku również są to środki uznawane za przyznane osobom potrzebującym szczególnej ochrony i opieki, mającym problemy finansowe. 

Czy komornik może zająć świadczenia rodzicielskie? Jeśli była przez nas brana pożyczka na 500 plus i nie mamy za co jej spłacić, to komornik nie może zająć środków pochodzących ze świadczenia rodzicielskiego.

Komornik może zabrać świadczenie rodzinne?

Na pytanie czy komornik może zająć rodzinne, równie odpowiada wyżej wymieniona ustawa, która dokładnie wskazuje, jakie świadczenia nie mogą być zajęte przez firmę komorniczą w ramach postępowania egzekucyjnego. 

Komornik w żadnym wypadku nie może zająć:

— Jednorazowej zapomogi z tytułu przyjścia na świat dziecka – becikowe

— Dodatku do zasiłku rodzinnego i samego zasiłku rodzinnego,

— Świadczeń pielęgnacyjnych

— Świadczeń rodzicielskich

Jeśli nasz były mąż nie płaci alimentów i pobieramy świadczenia alimentacyjne z MOPS, również są one chronione i nie mogą być zabrane przez firmę komorniczą w ramach egzekucji. 

Oczywiście za niepłacenie na własne dziecko po rozwodzie grozi nam więzienie za alimenty i w takich przypadkach dziecku wypłacane są środki alimentacyjne, które podlegają specjalnej ochronie i nie mogą być zajęte przez komornika.