Praca ratownika medycznego to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Najczęściej to oni jako pierwsi reagują na wypadki i oceniają sytuację poszkodowanych. Ich rola jest bardzo odpowiedzialna, ale zarobki bardzo dyskusyjne. W Polsce wynagrodzenia ratowników medycznych są zwykle niższe niż u ich odpowiedników za granicą.

Ile zarabia ratownik medyczny na start?

zarobki ratownika medycznegoRatownik medyczny, który dopiero zaczyna pracę w zawodzie może liczyć na pensję w wysokości 5965,38 zł brutto. Podwyżka stawki nastąpiła 1 lipca 2023 roku i wynika z rewaloryzacji minimalnych wynagrodzeń dla niektórych pracowników w podmiotach leczniczych. W tej grupie wliczają się ratownicy medyczni, którzy według szacunków Ministerstwa Zdrowia otrzymali podwyżkę w wysokości 642,60 złotych.

Sprawdź: Ile zarabia opiekun medyczny?

Ile zarabia ratownik medyczny na rękę?

Ratownik medyczny przy pensji brutto wynoszącej 5965,38 zł, otrzymuje na rękę 4396 złotych. Jest to wynik lipcowej rewaloryzacji płacy minimalnej w niektórych podmiotach leczniczych. Dzięki lipcowym podwyżkom, ratownicy medyczni mogli doliczyć do domowego budżetu kwotę w wysokości 642,60 złotych.

Ile zarabia ratownik medyczny na zlecenie?

W okresie pandemii średnia stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenie wynosiła 20 złotych. Warto jednak zauważyć, że Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych we wrześniu 2021 roku podpisał trójstronne porozumienie z Ministrem Zdrowia i pracodawcami. Zagwarantowało ono ratownikom pracującym w zespołach ratownictwa medycznego (ZRM) wynagrodzenie za godzinę pracy na poziomie 40 złotych i 30% dodatek wyjazdowy.

Ile zarabia ratownik medyczny na zlecenie? To w dużej mierze zależy od miejsca wykonywania pracy. Pracownicy ZRM otrzymują 52 zł, są też stawki sięgające 62 zł za godzinę, ale i takie miejsca, gdzie ratownicy otrzymują dodatki motywacyjne i funkcyjne.

Ile zarabia ratownik medyczny od 1 lipca 2023 roku?

Przed długi czas płace personelu medycznego były przedmiotem wielu dyskusji. Kontrowersje dotyczyły szczególnie niskiego poziomu wynagrodzeń w porównaniu do stopnia odpowiedzialności oraz wkładu w pomoc poszkodowanym.

Portal wynagrodzenia.pl podał, że średnia pensja ratowników medycznych w 2024 r. oscyluje w okolicach 4860 zł brutto. Natomiast aż 25% z nich zarabia poniżej 4000 zł brutto, gdy 25% najlepiej zarabiających może liczyć na pensję 5780 zł brutto przy pracy na pełny etat.

Warto jednak podkreślić, że od 1 lipca 2023 roku wzrosły minimalne wynagrodzenia ratowników medycznych. Nowa ustawa określa podstawową stawkę dla ratowników medycznych, która wynosi obecnie 5965,38 zł, co dla wielu ratowników oznacza podwyżkę o 642,60 zł. 

W zależności od miejsca pracy ratownicy mogą otrzymać dodatek za pracę w godzinach nocnych lub dni świąteczne. Pojawiają się także premie motywacyjne i wyjazdowe, co pozwala zwiększyć kwotę przelewu za przepracowany miesiąc.

Ile zarabia ratownik medyczny w karetce na kontrakcie?

Zastanawiasz się, ile zarabia ratownik medyczny w karetce na kontrakcie? Ratownicy medyczni często korzystają z różnych modeli wynagrodzeń. Według dostępnych danych najniższa stawka za godzinę ratownika medycznego wynosi 52 zł brutto. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że pełne miesięczne zarobki zależą od liczby przepracowanych na kontrakcie godzin. W związku z tym ustalenie dokładnej kwoty zarobków ratownika medycznego w karetce na kontrakcie zależy od czasu pracy i struktury dyżurów, które mogą być rozliczane według różnych stawek.

Ratownik medyczny helikopter – zarobki

Zarobki pilota HEMS są bardzo zróżnicowane i zależą m.in. od jego dyspozycyjności, doświadczenia i liczby wypracowanych dyżurów. Inne wynagrodzenie przewidziane jest dla osób pracujących w placówkach czynnych całą dobę, a inne w mniejszych oddziałach. Z danych portalu dlapilot.pl wynika, że średnie zarobki pilota HEMS w Polsce wyniosły 19 900 brutto.

Ratownik LPR – zarobki: 5965,38 złotych brutto. Tyle wynosi wynagrodzenie dla ratownika medycznego, który nie jest pilotem.

Ratownik KPP – zarobki

Ratownik po kursie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) ma większe umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Tacy pracownicy mają uprawnienia do podawania tleniu, stosowania specjalistycznych alternatywnych metod udrażniania dróg oddechowych za pomocą rurki krtaniowej lub maski krtaniowej przy wykorzystaniu worka samorozprężalnego typu Ambu.

Ratownik KPP – zarobki: 5965,38 złotych brutto.

Ratownik medyczny ile zarabia na godzinę?

Średnia stawka godzinowa dla ratownika medycznego może różnić się w zależności od regionu, doświadczenia zawodowego oraz rodzaju zatrudnienia. W Polsce stawki mogą wynosić od około 52 zł do kwot przekraczających 60 zł brutto za godzinę pracy ratownika medycznego. Jednak warto zauważyć, że są to szacunki, a dokładna stawka może być różna w zależności od specyfiki pracy w konkretnym miejscu i systemu wynagrodzeń.

Ratownik medyczny w wojsku – zarobki

Ratownicy medyczni to jedni z kluczowych pracowników służby zdrowia. Do ich zadań należą m.in. udzielanie pierwszej pomocy, opiekę nad poszkodowanymi w trakcie transportu czy przeprowadzania wywiadu medycznego z poszkodowanymi. Osoby, które chcą zostać ratownikiem medycznym, powinny ukończyć studia na uczelni wyższej, zaliczyć specjalny egzamin i odbyć półroczną praktykę.

Zawód ratownika medycznego wymaga szerokiej wiedzy z zakresu medycyny, odporności na stres i umiejętności szybkiego podejmowanie decyzji. Zakres uprawnień ratownika medycznego jest bardzo obszerny, dlatego doskonalenie się w tej dziedzinie jest na porządku dziennym.

Jedną ze ścieżek kariery jest praca w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna czy wojsko. Warto zauważyć, że w różnego rodzaju misjach udział biorą nie tylko lekarze i żołnierzy, ale także ratownicy medyczni. W takiej sytuacji pracownik medyczny musi przejść odpowiednie przeszkolenie, w tym odbyć zasadniczą służbę wojskową.

Podobnie jak w przypadku regularnych żołnierzy, także ratownicy medyczni w wojsku podlegają hierarchii wojskowych. W związku z tym taka osoba może piąć się po szczeblach od szeregowca wzwyż.

Ratownik medyczny wojsko – zarobki: wynagrodzenie zależne są od stopnia w hierarchii, jaki ma dana osoby. Wraz z pełnieniem konkretnych funkcji dostaje się tzw. dodatek funkcyjny. Przelewy z wynagrodzeniem są pokaźniejsze wraz z każdym kolejnym stopniem wojskowym.

Ratownik medyczny zarobki 2024

Od lipca 2023 roku pracownicy służby zdrowia otrzymali podwyżki. Lekarze ze specjalizacją mogą cieszyć się wzrostem wynagrodzenia o 991,25 zł, a koleżanki i koledzy bez specjalizacji kwotą 813,51 zł. Natomiast lekarze stażyści zyskali 649,44 złotych.

Pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagnostycy laboratoryjni z magisterium oraz wymaganą specjalizacją otrzymali podwyżki wynoszące 881,87 zł. Opiekunowie medyczni i inni pracownicy o średnim wykształceniu dostali podwyżki o 587,91 zł, a sanitariusze oraz pracownicy salowi mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia o 444,35 złotych. Zarobki ratownika medycznego w 2023 roku wzrosły o 642,60 zł do poziomu 5965,38 zł brutto.

Pytania i odpowiedzi

Wynagrodzenie ratownika medycznego w 2023 roku wzrosło do kwoty 5965,38 zł brutto, co stanowi podwyżkę o 642,60 zł w porównaniu z poprzednimi okresami. Ta kwota odnosi się do pracowników medycznych posiadających odpowiednie wykształcenie, takie jak ratownicy medyczni, technicy elektroradiologii, czy także inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia. Ratownik medyczny wynagrodzenie: Od pierwszego lipca 2023 – 5965,38 zł brutto.

5/5 - (1 oddanych głosów)