opiekun medyczny zarobkiRozwój medycyny to stały proces, który dynamicznie reaguje na zmieniające się potrzeby społeczeństwa. W 2007 roku z inicjatywy Ministra Zdrowia powstał zawód opiekuna medycznego. Była to odpowiedź na zauważalne wyzwania związane z opieką nad osobami starszymi i zmniejszającą się liczbą pielęgniarek.

W 2010 roku rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawiło, że zawód ten został oficjalnie uznany. Od tamtej pory liczba osób z kwalifikacjami opiekuna medycznego wyraźnie wzrosła. Obecnie jest to ponad 15 000 specjalistek i specjalistów, którzy zajmują się opieką nad osobami starszymi. Zawód od lat cieszy się dużą popularnością w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ile zarabia opiekun medyczny netto 2024? Sprawdź!

Opiekun medyczny zarobki 2024 netto

W lipcu 2024 weszła w życie ustawa, która reguluje kwestie wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia i przyniosła podwyżki pensji minimalnej. W związku ze zmianami zarobki opiekuna medycznego nie mogą być niższe niż 6153,71 zł brutto.

Ustawa wprowadziła zmiany, które objęły nie tylko opiekunów medycznych, ale także ratowników medycznych fizjoterapeutów, psychologów, techników elektroradiologów i personel pomocniczy.

Wzrost pensji minimalnych w ochronie zdrowia gwarantuje znowelizowana w 2022 roku ustawa o sposobnie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Mechanizm ustalania płac jest ustalany na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

W 2024 roku szpitale otrzymają lub już otrzymały pieniądze dla pracowników etatowych i kontraktowych.

Sprawdź także: Ile zarabia ratownik medyczny

Czym się zajmuje opiekun medyczny?

Zadaniem opiekuna medycznego jest troska o fizyczny komfort pacjentów. Jednocześnie taka osoba zapewnia wsparcie emocjonalne, a także dostosowuje się do potrzeb i ograniczeń każdego podopiecznego. Wśród codziennych czynności są pielęgnacja czy rehabilitacja, ale to nie wszystko. Opiekun medyczny motywuje do aktywności i zapewnia wsparcie w adaptacji do zmian związanych ze starością lub chorobą.

Opiekun medyczny monitoruje stan pacjenta, co zapobiega problemom zdrowotnym, np. odleżynom. Co więcej, wspiera osobę starszą lub chorą w utrzymaniu higieny, co także ma znaczenie na aspekt zdrowotny podopiecznego. Ponadto opiekunowie to część zespołu leczniczego, którzy są w stałym kontakcie z innymi specjalistami i wiedzą, jak szybko i sprawnie zareagować w nagłych wypadkach.

Pracownicy medyczni ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich działań. Dlatego powinni być wzorem i promować zdrowe nawyki żywieniowe wśród pacjentów. Opiekun medyczny to nie tylko zawód, ale także sposób bycia, który polega na opiece w wymiarze fizycznym, emocjonalnym i społecznym.

Ile będzie zarabiał opiekun medyczny od 1 lipca 2024 roku?

Ustawa regulująca wynagrodzenia dla pracowników medycznych weszła w życie już kilka miesięcy temu. Oznacza to, że znana jest kwota wynagrodzenia dla opiekunów medycznych i wynosi ona 6153,71 zł brutto. Ile zarabia opiekun medyczny na rękę? Wynagrodzenie pracownika medycznego netto wynosi 4 525 złotych.

Jak zostać opiekunem medycznym?

Osoby, które rozważają zawód opiekuna medycznego, powinny ukończyć dwusemestralną szkołę policealną. Na ten kierunek może zapisać się każdy, kto ukończył szkołę średnią. Po okresie rocznej nauki przeprowadzany jest egzamin zawodowy przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskanie dyplomu umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce i całej Unii Europejskiej.

W ramach programu nauczania poruszane są zagadnienia z wielu obszarów m.in. socjoterapii, ergoterapii czy arteterapii. Podczas zajęć można nauczyć się rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych u osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku. Umożliwia to zrozumienie ich potrzeb i zapewnienie należytego wsparcia potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych.

Edukacja w kierunku opiekuna medycznego obejmuje także naukę udzielania pomocy i wsparcia osobom chorym i niesamodzielnym. Ponadto uczniowie zyskają wiedzę na temat świadczenia usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych. Równie istotna jest także nauka współpracy z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym. Dzięki temu można zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentem.

Ile zarabia opiekun medyczny na rękę, zaraz po rozpoczęciu pracy w zawodzie? Dokładnie 4050,04 złotych.

Ile zarabia opiekun medyczny bez średniego wykształcenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekunem medycznym może zostać osoba, która ukończyła szkołę średnią, a następnie policealną na kierunku „opiekun medyczny”. W związku z tym osoba bez średniego wykształcenia nie może zostać opiekunem medycznym.

Ile zarabia początkujący opiekun medyczny?

Od lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze salowych, sanitariuszy i opiekunów medycznych wynosi 6153,71 złotych. Po odjęciu składek i podatków na rękę początkujący opiekun medyczny zarabia 4 525 złotych. Jednakże te kwoty mogą się różnić zależnie od różnych czynników, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto również uwzględnić ewentualne premie lub dodatki, które mogą wpłynąć na całkowite wynagrodzenie netto początkującego opiekuna medycznego.

Gdzie może pracować opiekun medyczny?

Opiekun medyczny ma wiele możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach związanych ze świadczeniem pomocy medycznej. Wśród nich należy wymienić:

  • szpitale;
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
  • prywatne kliniki;
  • domy pomocy społecznej;
  • hospicja;
  • sanatoria;
  • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych;
  • ośrodki rehabilitacyjne osób starszych i niesamodzielnych.

Mając kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego, istnieje również możliwość podjęcia indywidualnej praktyki, prowadząc własny biznes w ramach świadczenia usług opiekuńczych. To zawód, który oferuje wiele opcji zatrudnienia, pozwalając na pracę zarówno w dużych instytucjach medycznych, jak i na rozwijanie własnej działalności. W takiej sytuacji ile wyniesie pensja opiekuna medycznego? Prowadząc własną firmę, praktycznie nie ma górnych widełek płacowych.

Opiekun medyczny – zarobki za granicą

Częstym kierunkiem wyjazdów są Niemcy. U naszych zachodnich sąsiadów istnieją różne ścieżki zawodowe związane z opieką nad seniorami, zależne od poziomu wykształcenia i doświadczenia.

Altenpfleger/in (od stycznia 2020 – Pflegefachfrau/Pflegefachmann) to wysoko wykwalifikowany personel opiekuńczy, który ukończył trzyletnie studia zawodowe i ma niemieckie uprawnienia zawodowe. Osoby te mogą pracować w różnych instytucjach opieki, zarabiając średnio od 2500 do 3500 euro brutto miesięcznie.

Altenpflegehelfer/in (od stycznia 2020 – Pflegefachhelfer/in) to asystent personelu opiekuńczego, który ukończył roczny kurs i zdobył niemiecki certyfikat. Mogą pracować pod nadzorem Altenpfleger/in lub lekarza, zajmując się podstawowymi czynnościami pielęgnacyjnymi i higienicznymi. Ich zarobki wahają się średnio od 1800 do 2500 euro brutto miesięcznie.

Haushaltshilfe für pflegebedürftige Person (pomoc domowa dla osób wymagających opieki, domowa opiekunka osób starszych) to osoba bez formalnego wykształcenia i certyfikatów. Zajmują się one osobami starszymi w ich domach, pomagając w codziennych czynnościach, takich jak gotowanie czy sprzątanie. Ich zarobki przeciętnie wynoszą od 1800 do 2600 euro brutto miesięcznie.

Te trzy różne poziomy zawodowe oferują różne możliwości zatrudnienia i wynagrodzenia, uwzględniając stopień wykształcenia, doświadczenia i zakres obowiązków w opiece nad osobami starszymi.

Opiekunka medyczna – zarobki w Niemczech: kwota waha się od 1800 do 3500 euro brutto miesięcznie.

Opiekun medyczny w DPS – zarobki

Opiekun medyczny w Domu Pomocy Społecznej może liczyć na wynagrodzenie w minimalnej wysokości 6153,71 złotych brutto. Po 1 lipca 2024 i wejściu w życiu nowej ustawy, wynagrodzenie jest skorelowane z przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że opiekun medyczny z większym doświadczeniem i kompetencjami może zarabiać więcej.

Opiekun medyczny w szpitalu – zarobki: W tym wypadku także określona jest kwota minimalna. Na wysokość zarobków wpływa także wielkość placówki, jej lokalizacja, a także szereg informacji dotyczących opiekuna medycznego, jak jego doświadczenie i dodatkowe umiejętności.

5/5 - (1 oddanych głosów)