Bon zasiedleniowy to pomoc finansowa, skierowana do osób bezrobotnych, które poszukują pracy w innym mieście niż miejsce zamieszkania. Głównym celem wprowadzonego programu jest wsparcie migracji na rynku pracy w Polsce. Interesuje Cię, kto może uzyskać bon na zasiedlenie? Warunki i najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Co to jest bon na zasiedlenie?

Osoby poszukujące pracy borykają się z wieloma problemami związanymi z finansami. Niekiedy bezrobocie trwa dłużej niż planowaliśmy, a my nie możemy szybko podjąć stałego zatrudnienia, którego zarobki będą nas satysfakcjonowały. Szukając pracy, należy uzbroić się w cierpliwość, ale co zrobić w sytuacji, gdy nie starcza nam środków na życie? Możemy wziąć kredyt dla bezrobotnych, który będzie chwilowym wsparciem z kryzysie. Musimy jednak spodziewać się stabilnego dochodu, który umożliwi nam dogodną spłatę zobowiązania. Rozwiązaniem jest również wprowadzony bon zasiedleniowy, który jest wsparciem dla rynku pracy.

Bon na zasiedlenie to świadczenie wypłacane osobom bezrobotnym, poszukującym zatrudnienia w innym mieście niż miejsce zamieszkania. Wsparcie jest udzielane w związku z migracją spowodowaną brakiem możliwości znalezienia pracy w obecnym miejscu. Środki przyznawane są jako częściowe pokrycie kosztów przeprowadzki w celu podjęcia zatrudnienia lub założenia działalności gospodarczej. Rząd wprowadził podobne finansowania, celem których jest pomoc osobom podejmującym zatrudnienie. Przykładem jest zwrot za dojazd do pracy, gdy jej siedziba jest mocno oddalona od obecnego miejsca zamieszkania. Bon zasiedleniowy nie jest jednak wypłacany każdemu, kto zwróci się o wsparcie. Należy spełnić konkretne warunki, aby otrzymać świadczenie.

Bon zasiedleniowy – dla kogo przeznaczona jest pomoc?

Bon na zasiedlenie otrzymają osoby, które spełniają następujące warunki:

  • Mają mniej niż 30 lat,
  • zarejestrowały się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
  • chcą znaleźć zatrudnienie w innym mieście niż miejsce zamieszkania lub założyć własną działalność gospodarczą,
  • zostaną zatrudnieni na co najmniej 6 miesięcy,
  • odległość od miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia jest większa niż 80 km lub czas dojazdu i powrotu wynosi więcej niż 3 godz.,
  • zatrudnieni, który otrzymają wynagrodzenie wyższe niż minimalna krajowa i będą podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne.

bon na zasiedlenieBon zasiedleniowy kwota – ile wynosi świadczenie?

Wysokość bonu na zasiedlenie nie została konkretnie określona żadnymi przepisami prawnymi. Nie istnieją również widełki, które miałyby regulować minimalną i maksymalną kwotę tego świadczenia. Bon zasiedleniowy wyliczany jest indywidualnie do każdego przypadku, przy czym wnioskujący sam określa kwotę, która jest mu potrzebna.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, które warto wziąć pod uwagę. Chodzi tutaj przede wszystkim o fakt, że ostatecznie urząd pracy podejmie decyzję, jak wysokie świadczenie otrzyma wnioskujący. Co ważne, w ramach bonu nie można ubiegać się o więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia. 

Czy można dostać bon na zasiedlenie po 30 roku życia?

Jak wspomniano, bon zasiedleniowy jest przyznawany wyłącznie osobom, które mają mniej niż 30 lat. Nie ma żadnych wyjątków od tej reguły. Starsi bezrobotni nie mogą ubiegać się o takie wsparcie, mają jednak możliwość skorzystania z innych pomocy, np. dopłat do dojazdu do pracy.

Gdzie złożyć wniosek o bon zasiedleniowy?

Wniosek o bon na zasiedlenie 2023 należy złożyć do urzędu pracy, właściwego dla nowego miejsca zatrudnienia. Konieczne jest dołączenie wymaganych dokumentów. Są to:

  • Oświadczenie od pracodawcy o planowaniu zatrudnienia wnioskującego na okres minimum 6 miesięcy,
  • zaświadczenie o dochodach od poręczyciela – to osoba, która musi poręczyć, że w razie utraty pracy lub złamania warunków, będzie mogła oddać należność. 

Powyższe dokumenty można dostarczyć do urzędu pracy do 30 dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji do wniosku. Ponadto, do 8 miesięcy od wypłaty świadczenia, wnioskujący musi dostarczyć do PUP dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności przez ostatnie 6 miesięcy.Warto także zaznaczyć, że nie ma jednolitego wzoru wniosku, który można pobrać i wypełnić w domu. Formularza właściwego dla miejsca pracy należy poszukiwać na stronie urzędu pracy lub w siedzibie. 

Kiedy złożyć wniosek o bon na zasiedlenie? 

Wniosek o bon na zasiedlenie można złożyć niemal natychmiast po uzyskaniu statusu bezrobotnego z urzędu pracy. Warto jednak pamiętać, że świadczenie zostanie przyznane dopiero po spełnieniu określonych warunków. Należy więc znaleźć nowe zatrudnienie i zgromadzić odpowiednią dokumentację. 

Kiedy zostanie wypłacony bon na zasiedlenie 2023?

Wniosek zostanie rozpatrzony maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia go w urzędzie pracy. Po tym czasie otrzymamy decyzję. Jeśli będzie pozytywna, Powiatowy Urząd Pracy wyznacza termin spotkania, na które muszą stawić się wnioskujący i jego poręczyciel. Co ważne, jeśli poręczyciel ma wspólność majątkową, musi zabrać ze sobą również małżonka/ę. Wszystkie te osoby muszą podpisać weksel zabezpieczający świadczenie.

5/5 - (1 oddanych głosów)