Najważniejsze informacje:

 • Kredyt inwestycyjny służy finansowaniu nowych inwestycji, takich jak zakup nieruchomości, maszyn czy technologii. 
 • Kredyty inwestycyjne są udzielane na długi okres, często z karencją w spłacie kapitału. 
 • Wymagana jest dokładna analiza biznesplanu oraz zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Rozwój firmy to kluczowy element w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym świecie biznesu. Inwestowanie w nowe technologie, ekspansja na nowe rynki czy modernizacja istniejących zasobów. Wszystko to może znacząco zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, przyspieszyć jego wzrost i zapewnić długoterminową stabilność. Aby te ambitne plany stały się rzeczywistością, często wymagane są znaczne środki finansowe. W tym miejscu kredyt inwestycyjny staje się nieocenionym narzędziem. Umożliwia on zdobycie niezbędnych funduszy na realizację planów inwestycyjnych. Dzięki temu przedsiębiorcy nie tylko zabezpieczają przyszłość swojej firmy, ale także otwierają drzwi do nowych możliwości biznesowych.

Kredyt inwestycyjnyCo to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to zobowiązanie finansowe udzielane przez banki głównie przedsiębiorstwom. Otrzymane środki mają na celu sfinansowanie różnego rodzaju inwestycji, niezbędnych do lepszego funkcjonowania i rozwoju firmy. Raczej nie jest popularny kredyt inwestycyjny dla osób prywatnych. 

Czy można wziąć kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości? Z reguły tego typu zobowiązanie umożliwia pokrycie wydatków związanych właśnie z zakupem, budową, modernizacją, przebudową lub remontem nieruchomości. Finansuje również inne wydatki związane z działalnością, np. zakup nowych maszyn, urządzeń czy pojazdów firmowych. Szczegóły dotyczące celów, na jakie możesz przeznaczyć środki z kredytu w poszczególnych bankach, znajdziesz poniżej. 

Kto może wziąć kredyt na inwestycje?

Oferta kredytu inwestycyjnego skierowana jest przede wszystkim do firm. Najczęściej banki wymagają, aby działalność funkcjonowała co najmniej 12 miesięcy na rynku. Niektóre akceptują krótszy okres prowadzenia firmy i udzielają kredytu nawet nowym przedsiębiorcom. Jest to uzależnione od szczegółowych warunków.

Osoby prywatne zazwyczaj nie mają dostępu do tego typu produktów finansowych. Inwestycje z reguły są związane z wydatkami firmowymi. Można szukać alternatywnych narzędzi finansujących wydatki, które są sporym obciążeniem. Istnieją produkty kredytowe dla osób prywatnych o charakterze inwestycyjnym, ale nie są one tak powszechne jak kredyt dla firm.

Ważne!

Kredyty inwestycyjne mają charakter celowy, a więc nie możesz podpisać umowy z bankiem lub firmą pożyczkową bez wskazania konkretnego celu, na który zostaną spożytkowane otrzymane pieniądze.

Jakie warunki spełnić, by dostać kredyt inwestycyjny dla firm?

Kredyt inwestycyjny dla firm nie jest dostępny dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy. Istnieją kluczowe warunki, które biorą pod uwagę banki. Są to:

– Posiadanie działalności od co najmniej 12 miesięcy.

– Dobra historia spłaty kredytów w BIK.

– Zdolność kredytowa na wymaganym poziomie. Należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą stabilną sytuację finansową.

– Przedstawienie planu inwestycyjnego.

 • Opcjonalnie zabezpieczenie kredytu, jeśli jest wymagane przez bank.
 • Wkład własny na wymaganym poziomie (niektóre banki udzielają kredytu inwestycyjnego z finansowaniem 100% wydatków).

Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców — dokumenty

Aby złożyć wniosek o kredyt inwestycyjny, do wniosku należy przygotować biznesplan. Dobrze przygotowany plan inwestycji jest istotny zwłaszcza w sytuacji, gdy firma chce starać się o wysoką kwotę (np. kilka milionów). Dodatkowo trzeba przygotować takie dokumenty jak:

 • Dokumenty rejestrowe firmy: wypis z KRS, umowa spółki, zaświadczenie potwierdzające wpis do CEIDG, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON. 
 • Deklaracje podatkowe z ubiegły rok.
 • Podsumowanie z KPiR za wskazany okres lub księgi handlowe w przypadku spółki.
 • Ewidencja przychodów za ostatni i bieżący rok. 
 • Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zaświadczenia z innych banków, jeśli firma spłaca już jakiś kredyt.
 • Dokumenty w przypadku zabezpieczenia: akt własności innej nieruchomości, poręczenia. Ważne! Zabezpieczenie raczej nie jest wymagane przy wysokim wkładzie własnym. 
 • Analiza finansowa firmy: porównanie finansów firmy w poszczególnych okresach z uwzględnieniem inflacji.

Kredyt inwestycyjny kalkulator — porównanie ofert

Jeśli chcesz wziąć kredyt inwestycyjny, oprocentowanie to jeden z najważniejszych kosztów, które należy wziąć pod uwagę. Oprócz tego liczy się okres kredytowania czy wymagany wkład własny. Aby dokładnie obliczyć koszty kredytu, warto skorzystać z kalkulatorów dostępnych za darmo. Poniżej znajdziesz porównania aktualnych ofert w kilku bankach. 

Kredyt inwestycyjny z VAT w mBanku

 • Nawet do 4 000 000 zł kredytu.
 • Spłata do 20 lat. 
 • Do 3 miesięcy karencji w spłacie kapitału.
 • Finansowanie do 80% wartości nakładów inwestycyjnych netto przy inwestycji na nieruchomość osobistą i do 75% przy nieruchomości komercyjnej.
 • Udzielany już od pierwszego dnia działalności gospodarczej.
 • Zabezpieczenie na nieruchomości komercyjnej lub osobistej oraz weksel in blanco z deklaracją na rzecz BGK.

Kredyt inwestycyjny mBanku można przeznaczyć na:

 • Zakup, budowę lub rozbudowę obiektów;
 • Modernizację lub remont nieruchomości komercyjnej;
 • Zakup majątku trwałego, zakup lub modernizację wyposażenia i sprzętów;
 • Refinansowanie wydatków inwestycyjnych, poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • Konsolidację kredytów inwestycyjnych, zaciągniętych w innych bankach (przy zakończeniu inwestycji).

Kredyt na inwestycje jest udzielany przedsiębiorcom lub osobom, które wykonują wolny zawód. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez min. 12 miesięcy lub krócej, jeśli kredyt zostanie dodatkowo zabezpieczony. Należy również mieć założony rachunek w mBanku przez co najmniej 6 miesięcy lub przedłożyć opinię z innego banku za wyżej wymieniony okres.

Opłaty dotyczące kredytu inwestycyjnego w mBanku to:

 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0,2% min. 200 zł
 • Prowizja za udzielenie kredytu: 1-4%
 • Podwyższenie kwoty kredytu: 1-4% od kwoty podwyższenia
 • Wcześniejsza całkowita spłata kredytu: 0,25%
 • Wcześniejsza częściowa spłata kredytu: 0,25%

W przypadku kredytu z VAT powiązanego z kredytem inwestycyjnym prowizja za wniosek wynosi 0 zł, za udzielenie kredytu od 1% do 4%, a za podwyższenie kwoty kredytu 1% od kwoty podwyższenia. 

Kredyt na inwestycje ING 

ING Bank Śląski oferuje różnego rodzaju kredyty na inwestycje. Przedstawimy kilka dostępnych ofert. 

 1. Korporacyjny kredyt inwestycyjny 
 • Udzielany na zakup gruntu pod inwestycję, zakup, budowę lub modernizację nieruchomości oraz zakup, remont lub modernizację środków trwałych. 
 • Kredyt inwestycyjny udzielany w PLN lub w innych walutach zgodnie z ofertą.
 • Okres finansowania to max.10 lat.
 • Kredyt inwestycyjny finansuje nawet 100% wartości netto nakładów inwestycyjnych. 
 • Wypłata środków jednorazowo lub podzielona na kilka transz.
 • Kredyt na inwestycje dla przedsiębiorców z historią działalności i dla nowych firm.
 1. Kredyt inwestycyjny wspierający zrównoważony rozwój 
 • Marża 0% przez pierwsze 13 miesięcy.
 • Kredyt udzielany w PLN lub EUR.
 • Do 20 000 000 zł lub równowartość w euro.
 • Okres finansowania od 36 do 120 miesięcy.
 • Nawet 12 miesięcy karencji w spłacie części kapitałowej.
 • Stawka referencyjna: WIBOR 1M lub EURIBOR 1M.
 • Kredyt na: wspieranie realizacji jednego z celów zrównoważonego rozwoju, wskazanego przez klienta w oświadczeniu. Np. instalacja fotowoltaiczna na własne potrzeby, zakup urządzenia energooszczędnego, pojazdów elektrycznych lub innych celów.
 1. Kredyt inwestycyjny unijny 
 • Oferta skierowana dla klientów korporacyjnych ING, którzy chcą zrealizować projekt biznesowy przy wsparciu ze środków z funduszy pomocowych. 
 • Udzielany w PLN lub EUR.
 • Finansowanie wkładu własnego projektu.
 • Prefinansowanie dotacji: pokrycie kosztów do czasu wypłaty dotacji (tak zwany kredyt pomostowy). 
 • Współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych polega na refundowaniu określonej części wydatków. 

Kredyt inwestycyjny bez wkładu własnego w Credit Agricole 

 • Finansowanie budowy lub zakupu nieruchomości komercyjnych z rynku pierwotnego i wtórnego. 
 • Sfinansowanie innych inwestycji związanych z działalnością, np. zakup maszyn, urządzeń, sprzętów, samochodów, paneli fotowoltaicznych. 
 • Możliwe refinansowanie kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty wcześniej w innym banku. Przy tym Credit Agricole finansuje także poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne. 
 • Okres kredytowania maksymalnie do 15 lat.
 • Do 10 000 000 zł.
 • Nawet do 150 000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych. 
 • Raty równe lub malejące.
 • 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Kredyt inwestycyjny Santander Bank Polska 

 • Do 90% wartości całej inwestycji.
 • Do 18 miesięcy karencji w spłacie części kapitałowej: z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy w przypadku inwestycji w postaci zakupu udziałów w spółce. 
 • Kredyt na inwestycje w kilku walutach: PLN, EUR, USD itp.
 • Zabezpieczenie stopy procentowej.
 • Dla małych lub średnich firm, które istnieją na rynku od co najmniej 12 miesięcy.
 • Cele: zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, adaptacja lub modernizacja lokalu/budynku użytkowego wraz z gruntem. Spłata innego kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w innym banku. 

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820430281

5/5 - (2 oddanych głosów)