Odliczenie kredytu hipotecznego od podatku Masz zaciągnięty kredyt hipoteczny i zastanawiasz się, czy możesz czerpać z tego tytułu jakiekolwiek benefity? Oczywiście, że tak! Jednym z nich są odliczenia kredytu hipotecznego od podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. Sprawdź, na czym to polega i dowiedz się więcej o tzw. uldze odsetkowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Czy kredyt hipoteczny można odliczyć od podatku? – ulga odsetkowa

W przypadku rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego podatnik może skorzystać z różnego rodzaju ulg, w tym z mało popularnej ulgi odsetkowej. Co kryje się pod tym tajemniczym terminem? Jest to ulga, którą mogą zastosować osoby fizyczne w związku z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego. Umożliwia ona odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego czy budowlanego, zaciągniętego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Co ważne, osoba rozliczająca się może odliczyć jedynie odsetki zapłacone, nie zaś te, które są należne do zapłaty lub jeszcze niezapłacone. Dodatkowo ulga ma pewne ograniczenia czasowe, co powoduje, że nie wszyscy  podatnicy mogą skorzystać z tego rozwiązania.

Fakt, że możemy odliczyć podatek od kredytu wynika z regulacji Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej z artykułu 26b. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że chodzi tutaj o treść przepisu w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku. Oznacza to, że w aktualnej wersji ustawy nie ma zapisu o uldze odsetkowej.

Czy kredyt można odliczyć od podatku w każdym przypadku?

Dopuszczalność odliczenia od podatku odsetek kredytowych jest zależna od spełnienia kilku warunków. Pierwszym wymogiem jest podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Ponadto kredyt musiał być udzielony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową. W dodatku skorzystanie z ulgi jest możliwe tylko w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych nie wcześniej niż 1 stycznia 2002 roku i później niż 31 grudnia 2006 roku.

W przypadku, gdy podatnik wnosił wkład do spółdzielni mieszkaniowej lub zakupił nowo wybudowany lokal bądź budynek mieszkalny, ulga będzie obowiązywać przy założeniu, że zawarto:

  • umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

lub

  • umowę w formie aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego czy o przeniesieniu na danego podatnika własności budynku lokalu lub budynku mieszkalnego,

a jedną ze stron umowy był oczywiście podatnik starający się o ulgę.

Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony, żeby można było odliczyć podatek od kredytu hipotecznego (a dokładniej – odliczyć odsetki kredytowe od podatku) jest spłacenie odsetek przez podatnika. Co więcej, osoba chcąca skorzystać z ulgi musi być w stanie udokumentować wysokość odsetek oraz termin ich zapłaty.

Jakie jeszcze wymogi stawiane są przy uldze podatkowej? Jednym z najważniejszych jest konieczność zaciągnięcia zobowiązania na konkretny, wskazany w ustawie cel. Chodzi o kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Warto podkreślić, że nie ma obowiązku, aby podatnik był zameldowany w danej nieruchomości, czy też w niej zamieszkiwał – musiał jedynie wyrazić zamiar zamieszkania w nabywanym lokalu w momencie zaciągania zobowiązania.

Czy można odliczyć kredyt hipoteczny od podatku i komu przysługuje ulga odsetkowa?

W Polsce możliwe jest odliczenie kredytu hipotecznego od podatku, a dokładniej odliczenie odsetek kredytowych. Jak zostało wspomniane powyżej, z takiego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie polscy rezydenci podatkowi, którzy pomiędzy 1 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2006 roku zaciągnęli kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Trzeba podkreślić, że odliczenie kredytu hipotecznego od podatku 2024  jest jak najbardziej możliwe, ale tylko dla osób, które zaciągnęły zobowiązania przed 2007 rokiem. Ulga taka może być odliczana do upływu terminu spłaty kredytu wynikającego z umowy zawartej z bankiem, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 roku.

Warto również wiedzieć ile wynosi ulga odsetkowa. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że odliczeniu podlegają odsetki tylko od tej części kredytu, która nie przekracza ustawowo określonego limitu. Jakie limity obowiązują przy uldze odsetkowej? Zmieniały się one na przestrzeni lat, ulegając stopniowemu zwiększeniu. Przykładowo, w 2008 roku limit wynosił 212 870 złotych, a w 2010 roku – już 264 810 złotych. W okresie od 2011 do 2020 roku limit wynosił 325 990 złotych.

Planujesz kupić mieszkanie i chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualnej oferty kredytowej banków? Sprawdź, jak kształtują się warunki w poszczególnych instytucjach finansowych.

5/5 - (1 oddanych głosów)