Jak obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienieOdsetki ustawowe naliczane są najczęściej w przypadku faktur vat i bez vat, gdy dłużnik spóźnia się ze spłatą zobowiązania. Wierzyciel może zażądać bowiem wypłacenia odsetek za czas opóźnienia niezależnie od tego, czy poniósł z tego tytułu jakąkolwiek szkodę. Jeśli stopa odsetek nie została wcześniej ustalona, bierze się pod uwagę odsetki ustawowe, które przyjmują wartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Nie musimy jednak samodzielnie wyliczać, ile wynoszą odsetki za każdy dzień zwłoki. W tym celu może posłużyć nam kalkulator odsetek ustawowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2019 roku

W 2019 roku. odsetki ustawowe za opóźnienie były naliczane według stawki obowiązującej od 2016 r. Wynosiła ona bowiem 5% w stosunku rocznym (wg. podstawy prawnej M.P. po. 46). Maksymalna stawka odsetek ustawowych przyjmowała 10% w stosunku rocznym. Odsetki maksymalne naliczane są w sytuacje, gdy wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2020 roku

Odsetki ustawowe za opóźnienie w 2020 roku wynoszą 5% (jeśli dotyczą sumy pieniężnej), 7% (w sytuacji, gdy związane są z opóźnieniem w spełnieniu świadczenia pieniężnego), 9,5% (jeśli opóźnienie wynika z transakcji handlowej, której dłużnikiem jest podmiot leczniczy) lub 11,5% (wtedy, gdy odsetki dotyczą transakcji handlowych, w których zadłużonym nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym). 

Kalkulator odsetek — czym dokładnie jest?

Mamy do czynienia z kilkoma rodzajami kalkulatorów odsetek. Jednak niezależnie od formy, jakiej dotyczy, tego typu narzędzie zawsze pozwala nam w dosłownie kilka sekund wyliczyć wszelkie koszta wynikające z odsetek. Wystarczy, że w formularzu online wpiszemy niezbędne dane, na podstawie których system będzie mógł przeprowadzić wyliczenia. 

Kalkulator odsetek kredytu — Jeśli chcemy wyliczyć, ile będą wynosić nas odsetki od kredytu, wystarczy, że wpiszemy wysokość zobowiązania, oprocentowanie, liczbę rat oraz ich rodzaj (np. raty stałe). Tego typu informacje wystarczą, abyśmy mogli otrzymać wysokość kosztów, które przyjdzie nam spłacać, gdy zdecydujemy się na kredyt gotówkowy. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku pożyczki bez BIK oraz innego typu chwilówek czy pożyczek, które możemy wziąć w parabankach. 

Kalkulator odsetek podatkowych  — Dzięki tego typu narzędziu, możemy w szybki sposób obliczyć wysokość odsetek związanych z naszymi zaległościami podatkowymi.

Kalkulator odsetek ustawowych — Warto pamiętać, że odsetki ustawowe za opóźnienie są naliczane każdego dnia! Twój dług rośnie więc codziennie o konkretną kwotę aż do momentu, kiedy uiścisz zaległą ratę oraz odsetki. W tym przypadku musimy podać wysokość zobowiązania, ustalony termin spłaty oraz data faktycznej zapłaty.

Kiedy naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie?

Gdy bank zaczyna naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, nie ma obowiązku informować o tym dłużnika. W tym celu każda osoba, która zaciągnęła zobowiązanie, powinna pilnować terminu spłaty raty. W przeciwnym razie instytucja bankowa rozpocznie naliczanie odsetek już w sytuacji, gdy spóźnimy się nawet jeden dzień z opłatą. 

Umorzenie odsetek za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie mogą zostać umorzone. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do wierzyciela, w którym umieścimy wszelkie materiały potwierdzające ciężką sytuację finansową. Mogą to być wyciągi z konta bankowego oraz innego rodzaju dokumenty świadczące o wysokich opłatach miesięcznych, które uiszczamy lub utracie pracy. Może zdarzyć się, że wystąpienie zdarzeń losowych spowodowało nagłe problemy finansowe oraz opóźnienia z spłatach rat. Wierzyciele biorą pod uwagę zwłaszcza choroby czy wypadki, które wiążą się z większymi wydatkami.