W obecnych czasach często zdarza się, że osoby, które posiadają długi lub kredyty do spłaty, nie są w stanie uregulować wszystkich zobowiązań samodzielnie. W takich sytuacjach zazwyczaj szukają wśród swoich bliskich, rodziny i znajomych ludzi, którzy mogliby im pomóc w ciężkiej sytuacji. Wiele osób zastanawia się, czy spłata cudzego kredytu lub innej formy pożyczki będzie dopuszczalna i czy wiąże się z różnymi obostrzeniami? Odpowiadając na to pytanie informujemy, że spłata cudzego długu jest możliwa, a osoba przyjmująca środki finansowe może też ustalić ze spłacającym, że nie będzie musiała ich zwrócić.

Zwolnienie z długu przez osobę trzecią może mieć dwie formy

Przejęcie długu przez osobę trzecią następuje:

– poprzez zawarcie umowy pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią, na co dłużnik musi wyrazić zgodę – deklaracja dłużnika może zostać przekazana dowolnej ze stron sprawy,

– poprzez podpisanie umowy pomiędzy osobą trzecią a dłużnikiem, na co wierzyciel musi wyrazić zgodę – deklaracja wierzyciela może być przekazana dowolnej ze stron sprawy.

Umowa spłata długu przez osobę trzecią

Zazwyczaj dzieje się tak, że osoba trzecia spłaca dług w oparciu o pewien rodzaj umowy, zawarty wcześniej z dłużnikiem. W takim dokumencie (np. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przejęcie długu) powinny być zawarte zapisy informujące o tym, na jakiej podstawie osoba spłacająca może domagać się oddania należności. Strony mogą ustalić termin spłaty środków pieniężnych, formę przekazania – gotówkę lub przelew na konto bankowe, ale mogą również zadecydować o tym, że dłużnik nie musi spłacić osoby trzeciej. Warto dodać, że strony mogą także podpisać umowę w formie pisemnej kwalifikowanej – wtedy ma miejsce tzw. notarialne przejęcie długu.

Spłata cudzego długuSpłata długu za kogoś bez wcześniejszego poinformowania – jak powinien zachować się wierzyciel?

W sytuacji, kiedy wierzyciel otrzymuje przelew od osoby trzeciej, z którą nie zawarł wcześniej żadnej umowy, może zacząć zastanawiać się, czy osoba wpłacająca w przyszłości zażąda zwrotu wpłaconych środków. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości i wierzyciel mógł przyjąć wpłatę, osoba trzecia powinna w tytule przelewu dokładne określić czyjego długu dotyczy spłata, wskazać imię i nazwisko, adres zamieszkania dłużnika. W takim przypadku wierzyciel może przyjąć spłatę zobowiązania oraz nie musi kontaktować się z dłużnikiem w celu poinformowania go o przelewie.

Według treści kodeksu cywilnego, jeśli nadszedł już termin zapłaty długu, to wierzyciel powinien nawet przyjąć taką wpłatę, nawet jeśli osoba trzecia działa całkowicie bez wiedzy dłużnika. Co więcej, kodeks cywilny określa również uniemożliwienie roszczenia osoby trzeciej względem odzyskania pieniędzy, ponieważ spłacający miał świadomość, że nie był do tej spłaty zmuszony.

Przejęcie długu – kiedy jest uzasadnione?

Wezwanie do zapłaty zobowiązania finansowego może trafić do osoby, która nie spodziewa się takiej wiadomości. Sytuacje tego typu zdarzają się np. w przypadku odziedziczenia długu w spadku – jeśli osoba, która posiada zobowiązania finansowe, umiera przed ich spłaceniem, wtedy dług zmarłego staje się właśnie spadkiem. Warto dodać, że dług można odziedziczyć poprzez testament lub jako rodzina osoby zmarłej, można zrzec się tego spadku w okresie do 6 miesięcy od daty śmierci krewnego. Inny przypadek dotyczy poręczenia kredytu lub zakupów ratalnych. Jeśli osoba, która posiada raty przestaje je regularnie spłacać, obowiązek uregulowania należności spoczywa na poręczycielu.

Spłata cudzego długu – najlepiej zasięgnąć porady eksperta

Warto dodać, że jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której nie jesteś pewny okoliczności spłaty cudzego długu, najlepszym rozwiązaniem będzie konsultacja ze specjalistą z branży finansowej. Doświadczony pracownik odpowie na wszystkie pytania, rozwieje wątpliwości, a przede wszystkim – podpowie, w jakim kierunku powinna zmierzać regulacja należności wobec wierzyciela prywatnego, banku czy też innego przedsiębiorstwa.

5/5 - (1 oddanych głosów)