Wibor 1m, 3m, 6mNie masz doświadczenia w finansach i kredytach? Jeśli planujesz zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w banku – dowiedz się czym jest wskaźnik WIBOR. To podstawowy czynnik, który wpływa na całkowite koszty finansowania, szczególnie dla kredytów na zmiennej stopie procentowej. Przejdź do dalszej części artykułu i dowiedz się, czym jest WIBOR i jak wpływa na całkowite wydatki związane z kredytem bankowym.

Co to jest WIBOR?

Najistotniejszym parametrem mającym wpływ na wysokość raty kredytu jest oczywiście oprocentowanie, niemniej jednak nie oznacza to, że jest ono stałe i nie zmieni się w trakcie spłacania. Jest to zależne bowiem nie tylko od stałej marży banku, ale także od stawki bazowej, w tym właśnie WIBOR 3m, 6m itp. Może co prawda utrzymywać się to na stałym poziomie, niemniej jednak zdarza się, że zmienia się on nawet o kilka punktów procentowych w ciągu roku. Może to skutkować wzrostem lub spadkiem miesięcznych rat.

Czym dokładnie jest WIBOR? Jest to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate, czyli po prostu wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Bardziej praktycznie rzecz ujmując, WIBOR 6m, 3m, to stopa procentowa, po której komercyjne banki uczestniczące w panelu WIBOR udzielają pożyczek innym bankom, również komercyjnym. Stopę WIBOR-u ustala się w każdym dniu roboczym o godzinie 11:00, w czasie tak zwanego fixingu, czyli procesu, w trakcie którego kilkanaście największych polskich banków komercyjnych podaje stopę oprocentowania, po jakiej jest w stanie w konkretnym dniu pożyczyć pieniądze innemu bankowi. Później wylicza się wartość uśrednioną, w wyniku czego uzyskiwana jest stawka WIBOR.

O co chodzi w stawce WIBOR 3 m, 6 m?

Codzienne wyliczane wspomniane stopy procentowe to istotny element wysokości rat naszego kredytu. Co ważne, każda z tych stóp – czy to WIBOR 1M, czy WIBOR 6M dotyczy innego czasu trwania pożyczki. Banki udzielają sobie nawzajem pożyczek na różne okresy – na jeden dzień, tydzień, miesiąc, dwa miesiące, trzy i dwanaście miesięcy. To właśnie dlatego przy stopach procentowych widnieją różne symbole, takie jak WIBOR 12M, 6M, 3M itp. Oznacza to, że jeśli bierze się pod uwagę np. najczęściej stosowany WIBOR 3M, wówczas chodzi o koszt trzymiesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym.

Jak wpływają zmiany w stawkach WIBOR na raty kredytowe?

Wzrost opisywanej stawki oznacza, że trzeba zapłacić wyższe raty, zaś jej obniżenie wpływa na zmniejszenie raty. Spadek WIBOR-u jest zwykle bardzo pożądany dla osób, które od dłuższego czasu spłacają już kredyt. Jeżeli natomiast dopiero decydujesz się na kredyt, wówczas może mieć to negatywny wpływ na całość kosztów, ponieważ niską stopę WIBOR-u banki rekompensują sobie chociażby podwyższeniem marży, które w przeciwieństwie do opisywanych stawek są niezmienne przez cały okres trwania umowy kredytowej.

Jeśli na przykład weźmiesz kredyt na 250 tys. zł na 30 lat, a wskaźnik WIBOR-u 3m będzie wynosić 3%, przy marży bankowej 2%, wówczas całkowite oprocentowanie kredytu to 5%. Oznacza to wysokość miesięcznej raty w postaci 1342,05 zł, a całość kwoty do spłaty do ponad 483 tys. zł. Jeżeli stawka WIBOR-u spadnie do 2%, wówczas wysokość miesięcznej raty wyniesie w takim przypadku 1193,54 zł, co oznacza, że gdyby taka stopa obowiązywała przez cały okres spłaty, wówczas musimy zwrócić bankowi łącznie ponad 429 tys. zł, a więc znaczne mniej niż przewidywano. Z kolei w sytuacji wzrostu stawki WIBOR-u do 4% miesięczna rata wyniosłaby 1498,88 zł, a całkowity koszt kredytu (zakładając, że stawka taka obowiązywałaby do końca okresu kredytowania) to około 539 tys. zł! Różnica jest olbrzymia! Czasem kalkulator kredytu hipotecznego jest pomocny w takich obliczeniach, jeśli oczywiście uwzględnia on opisywaną stopę.

Podobne wpisy

5/5 - (1 oddanych głosów)