Planujesz zakup nowej nieruchomości na kredyt hipoteczny? W tym przypadku na pewno spotkasz się z terminem zaliczki i zadatku. Dowiedz się, jakie są różnice pomiędzy tymi pojęciami i na co trzeba uważać podczas podpisywania umowy, np. z deweloperem. Sprawdź nasz kompleksowy poradnik dla kredytobiorców!

Zaliczka a zadatek – podstawowe informacje

Zaliczka i zadatek przy kredycie hipotecznym

Wiele osób myli zadatek i zaliczkę, błędnie traktując te pojęcia jako synonimy. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że w przypadku bezproblemowego wywiązania się obu stron umowy ze swoich obowiązków, np. sfinalizowania umowy sprzedaży nieruchomości, zarówno zaliczka jak i zadatek są zaliczane na poczet ceny. Różnica między zadatkiem a zaliczką jest zauważalna dopiero wtedy, kiedy… pojawiają się kłopoty.

Zaliczka a zadatek – definicje pojęć

Zadatek, zgodnie z art. 394 kodeksu cywilnego, jest zastrzeżoną w umowie kwotą, która w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron może zostać przez drugą stronę zatrzymana. Jeżeli to my daliśmy zadatek, a druga strona nie wykonała postanowień umowy – możemy żądać od tej osoby sumy dwukrotnie wyższej od wpłaconego zadatku. Z kolei zaliczka to nic innego jak częściowa zapłata za towar lub usługę. Stanowi rodzaj rezerwacji, w naszej sytuacji – rezerwacji nieruchomości.

Zadatek a zaliczka – różnica

Funkcją zadatku jest zabezpieczenie realizacji umowy. To znaczy, że wpłata zadatku gwarantuje nam, że nieruchomość nie zostanie sprzedana innej osobie. Z kolei zaliczka jest tylko rodzajem rezerwacji. To oznacza, że jeśli do właściciela domu/mieszkania przyjdzie inna osoba i zdecyduje się na kupno – nieruchomość może zostać sprzedana.

W przypadku kupna nieruchomości zarówno zaliczka jak i zadatek będą stanowić częściową zapłatę ceny mieszkania/ domu. Jeśli jednak nie dojdzie do wykonania umowy – zaliczka zostanie nam zwrócona, a zadatek (z pewnymi wyjątkami) nie.

Zadatek a zaliczka – jakie zapisy będą bardziej korzystne?

Z decydując się na wprowadzenie do umowy przedwstępnej zapisów, określających co przyszły kupujący ma wpłacić – zaliczkę czy zadatek, każdorazowo trzeba przyjrzeć się konkretnej sytuacji. Jeśli przed podpisaniem umowy przedwstępnej podjęliśmy już jakieś działania w banku, np. uzyskaliśmy wstępną decyzję kredytową, to korzystniejszym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do umowy przedwstępnej zapisów o zadatku. Z kolei w sytuacji, gdy chcemy wziąć kredyt bez wkładu własnego lub zastanawiamy się czy pieniądze odłożone na wkład własny na kredyt hipoteczny będą dla banku wystarczającym zabezpieczeniem – lepiej zdecydować się na zapisy o zaliczce.

Zaliczka i zadatek a wkład własny

Wiele osób zastanawia się również, czy zaliczka/zadatek wpłacone właścicielowi nieruchomości mogą być potraktowane przez bank jako wkład własny? Tak, jak najbardziej. Jeśli określona procentowo kwota zadatku lub zaliczki odpowiada wysokości wkładu własnego wymaganego przez bank, nie musimy już niczego „dopłacać”. Jednak w sytuacji, gdy wpłaciliśmy zaliczkę w wysokości np. 6% ceny nieruchomości, a kwota wkładu własnego to równowartość 10% ceny nieruchomości – musimy „dopłacić” bankowi różnicę.

Podobne wpisy

5/5 - (1 oddanych głosów)