Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to jedno z najważniejszych zobowiązań finansowych. W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku mieszkaniowego i chęć wsparcia rodzin w zakupie pierwszego mieszkania, rząd wprowadził pomocowy program. Bezpieczny Kredyt 2% ruszył od 3 lipca. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do młodych ludzi, którzy stoją przed wyzwaniem nabycia pierwszej nieruchomości. Celem programu jest nie tylko wsparcie finansowe, ale także zwiększenie dostępności mieszkań dla młodych rodzin. Nie wszyscy mogą jednak skorzystać z preferencyjnej oferty. Należy spełnić określone w ustawie wymogi. 

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%?

Program Bezpieczny Kredyt 2% to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie osób, które planują zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu. Kluczowym elementem programu jest preferencyjne oprocentowanie kredytu na poziomie zaledwie 2%. Co ważne, oprocentowanie to jest stałe przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu. Daje to kredytobiorcom pewność i stabilność w planowaniu swojego budżetu domowego. 

Kto może dostać bezpieczny kredyt 2%?

Wielu potencjalnych kredytobiorców zainteresował preferencyjny kredyt 2%. Dla kogo realnie jest dostępny? Mogą ubiegać się o niego wyłącznie osoby, które spełnią ustalone kryteria. Ustawa określa je dość szczegółowo i są to przede wszystkim: wiek do 45 roku życia czy brak posiadania nieruchomości kiedykolwiek. Preferencyjne warunki są dostępne zarówno dla par, jak i singli. Od stanu cywilnego i faktu posiadania dziecka zależy jednak kwota, o jaką można się ubiegać. 

Program zakładał, że kredytobiorcy nie mogą być obciążeni innymi kredytami hipotecznymi. Zostaną wprowadzone jednak pewne zmiany. Więcej szczegółów o wszystkich warunkach przeczytasz poniżej. 

Czy para bez ślubu może wziąć kredyt 2%?

Nie tylko single i małżeństwa, ale też pary bez ślubu mogą skorzystać z oferty. Bezpieczny Kredyt 2% jest przyznawany parom, które mają co najmniej jedno dziecko, jeśli nie są w związku małżeńskim. Oboje muszą być rodzicami tego dziecka, dodatkowo niezbędna jest zdolność kredytowa i brak nieruchomości. 

Małżeństwa i pary z dzieckiem mogą starać się o wyższy kredyt niż single. Maksymalnie mogą otrzymać 600 tysięcy złotych. Od wysokości wniesionego wkładu zależy więc, jak drogą nieruchomość kupią. Maksymalnie mogą wnieść 200 tysięcy złotych wkładu. Wówczas otrzymując kredyt w pełnej kwocie, sfinansują nieruchomość, która kosztuje 800 tysięcy złotych. Single z kolei mogą wnioskować o mniejszy kredyt, jednak równie atrakcyjny. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt 2 procent?

Nie wszyscy mogą ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2 procent. Dla kogo jest realny? Tylko dla osób spełniających określone kryteria. 

Jeśli beneficjent planie kupić swoje pierwsze mieszkanie, kredyt 2% jest idealnym rozwiązaniem, które sfinansuje nawet 100% celu. Musi być to  więc pierwszy zakup nieruchomości. Nie mógł posiadać nigdy ani prawa własności ani współwłasności mieszkania czy domu. Dodatkowo warunek ten dotyczy również spółdzielczego prawa do lokalu. 

Po drugie, kredytobiorca nie może być obciążony innymi kredytami hipotecznymi. Należy spełnić też kryterium dotyczące maksymalnego wieku oraz posiadać odpowiednią zdolność kredytową. 

Sprawdź bardziej szczegółowe informacje na temat wymaganych kryteriów:

 • Wiek kredytobiorcy: Jednym z głównych kryteriów jest wiek kredytobiorcy. Program jest skierowany głównie do młodszych osób, które chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Dlatego też kredyt jest dostępny dla osób, które nie ukończyły 45 roku życia w momencie składania wniosku. Można więc powiedzieć, że jest to kredyt hipoteczny dla młodych
 • Brak nieruchomości: Kolejnym ważnym kryterium jest brak wcześniejszego posiadania nieruchomości na własność. Oznacza to, że osoby, które już wcześniej posiadały mieszkanie czy dom, ale też prawo spółdzielcze, nie kwalifikują się do programu. Celem tego kryterium jest wsparcie osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym mieszkaniem. Warunek ten dotyczy też części udziałów. 
 • Brak innych kredytów hipotecznych: Program Bezpieczny Kredyt 2% zakłada, że kredytobiorcy nie mogą być obciążeni innymi kredytami hipotecznymi. Jeśli kredytobiorca posiada już kredyt hipoteczny, nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnej oferty. Jest to zabezpieczenie przed nadmiernym zadłużaniem się Polaków. 
 • Zdolność kredytowa: Chociaż program oferuje preferencyjne warunki kredytowania, kredytobiorcy muszą posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Oznacza to, że ich dochody muszą być wystarczające do regularnej spłaty rat kredytu.
 • Wkład własny: W większości banków kredytobiorcy muszą posiadać pewien wkład własny. Jest to zabezpieczenie dla banku i dodatkowa gwarancja, że kredytobiorca jest zaangażowany w proces zakupu nieruchomości. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 000 zł., można wnieść w ramach wkładu działkę. Program umożliwia jednak połączenie z Programem Mieszkanie bez wkładu własnego. 

Kredyt na mieszkanie 2 procent —  wyjątki od warunków

Istnieją pewne sytuacje, które pozwalają na odstępstwo od zasady pierwszego mieszkania.

 Są to:

 1. Odziedziczenie części nieruchomości: Jeśli dziedziczysz część nieruchomości (do 50% udziałów) i nie mieszkasz w niej od co najmniej roku przed złożeniem wniosku o kredyt, masz prawo ubiegać się o wsparcie w ramach programu. Ważne jest jednak, aby kredyt nie był przeznaczony na zakup pozostałych udziałów w tej nieruchomości, ale na nabycie innej.
 2. Nieruchomość wyłączona z użytku: Osoby, które są lub były właścicielami nieruchomości, która z różnych powodów (np. decyzja nadzoru budowlanego) nie nadaje się do zamieszkania, również mogą ubiegać się o wsparcie.
 3. Własność nabyta jako niepełnoletni: Jeśli ktoś w wieku poniżej 18 lat stał się właścicielem nieruchomości (np. poprzez spadek czy darowiznę) i sprzedał ją przed osiągnięciem pełnoletności, nie jest wykluczony z możliwości skorzystania z programu.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać bezpieczny kredyt 2%?

Kryteria dochodowe są jednym z kluczowych elementów oceny zdolności kredytowej. Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? To zależy, o jaką kwotę wnioskujesz i jaka jest Twoja indywidualna sytuacja materialna. 

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%, banki biorą pod uwagę zarówno dochody stałe, jak i nieregularne. Ważne jest, aby kredytobiorca miał stałe źródło dochodu, które pozwoli mu na regularną spłatę rat kredytu.

Jak obliczana jest zdolność kredytowa przy staraniu się o kredyt 2% na mieszkanie? 

 • Stałe źródło dochodu: Banki zwracają uwagę przede wszystkim na stałość dochodów kredytobiorcy. Oznacza to, że osoby z umową o pracę na czas nieokreślony, prowadzące własną działalność gospodarczą z kilkuletnim stażem czy osoby pobierające stałe świadczenia (np. emerytury) mają większe szanse na uzyskanie kredytu.
 • Wysokość dochodu: Choć program Bezpieczny Kredyt 2% oferuje preferencyjne warunki kredytowania, kredytobiorca musi wykazać się odpowiednią wysokością dochodu. Musi ona pokryć miesięczne rat kredytu, ale też stałe koszty życia. Wysokość wymaganego dochodu zależy od wielu czynników. Liczą się np. kwota kredytu, okres kredytowania czy liczba osób na utrzymaniu. 
 • Inne dochody: W przypadku osób, które mają nieregularne źródła dochodu (umowy zlecenie, kontrakty), banki mogą wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających ich dochody z ostatnich miesięcy lub lat. Chociaż takie dochody są trudniejsze do przewidzenia, nie wykluczają one możliwości uzyskania kredytu. Ale tylko jeśli kredytobiorca jest w stanie udokumentować ich stałość w dłuższym okresie.
 • Inne zobowiązania finansowe: Banki uwzględniają również inne zobowiązania finansowe kredytobiorcy. Brane są pod uwagę kredyty, pożyczki czy alimenty. 

Zawsze analizowana jest również historia kredytowa w BIK, dotycząca spłaty innych zobowiązań, zaciągniętych wcześniej. W przypadku dwóch kredytobiorców (pary czy małżeństwa) zdolność kredytowa jest analizowana z uwzględnieniem ich obojga. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy druga osoba (np. żona) nie pracuje i jest na utrzymaniu męża. Wówczas bank weryfikuje tylko zdolność osoby pracującej. Bierze się też pod uwagę dzieci na utrzymaniu. 

Pobierasz świadczenie wychowawcze? Sprawdź: czy mogę 500+ wliczyć do dochodu?

Ile wkładu własnego na kredyt 2 procent?

W ramach Bezpiecznego Kredytu 2% kredytobiorcy muszą posiadać wkład własny. W zależności od banku, wymagany wkład własny może wynosić od 10% do 20% wartości nieruchomości. W niektórych przypadkach, jeśli wkład własny wynosi mniej niż 20%, bank może wymagać wykupienia dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu.

Maksymalny wkład własny do Bezpiecznego Kredytu 2%

Program zakłada pewne ograniczenia w zakresie wkładu własnego. Jeśli kredytobiorca wnosi wkład własny w formie działki własnościowej przy budowie domu, jego wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł. Jeśli jednak wkładem jest niezabudowana działka, limit ten nie obowiązuje, ale suma wkładu własnego i kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Warianty wkładu własnego 

Program Pierwsze Mieszkanie umożliwia wnoszenie wkładu własnego w różnych formach. Może to być np.  działka z rozpoczętą budową, gdzie kredyt jest przeznaczony na dokończenie inwestycji. Na działce mogą już trwać prace budowlane lub mogą dopiero się rozpocząć po sfinansowaniu celu kredytem. 

Czy kredyt 2% jest bez wkładu?

Istnieje możliwość jednocześnie skorzystania z Programu Mieszkanie bez wkładu własnego, który pozwala na zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego. W tym przypadku, Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantuje brakujący wkład własny. Kredytobiorcy mogą połączyć ona te programy. Wówczas zaciągną Bezpieczny Kredyt 2% bez wnoszenia wkładu. Gwarancje na brakujący wkład własny będą przyznawane do końca 2030 roku.

Utrata dopłat — Czego nie można przy kredycie 2%?

Jak każdy program rządowy, również Bezpieczny Kredyt 2% posiada ograniczenia. Nieprzestrzeganie zasad może skutkować wycofaniem z programu. W związku z tym zostaną zatrzymane dopłaty do spłaty, a kredytobiorca będzie musiał spłacać kredyt na innych warunkach. 

Zakazy dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2%, które skutkują wycofaniem z dopłat to:

 1. Przeznaczenie nieruchomości: Jednym z kluczowych ograniczeń programu jest zakaz wynajmowania nieruchomości nabytej z BK2%. Kredytobiorca nie może czerpać korzyści finansowych z wynajmu mieszkania lub domu zakupionego w ramach tego programu. Nieruchomość zakupiona w ramach programu musi być wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe kredytobiorcy i jego rodziny. Nie można jej też przeznaczyć na cele komercyjne, biurowe czy inwestycyjne. W przeciwnym razie utraci prawo do dopłat rządowych. 
 2. Sprzedaż nieruchomości: Kredytobiorca nie może sprzedać nieruchomości zakupionej w ramach programu przez 10 lat od momentu zakupu. Wyjątkiem jest sytuacja rozszerzenia wspólności ustawowej.
 3. Wynajem lub użyczenie nieruchomości: Nieruchomość zakupiona w ramach programu musi służyć jako miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Wynajmowanie lub użyczanie jej jest zabronione.
 4. Zmiana przeznaczenia nieruchomości: Nie można zmienić przeznaczenia nieruchomości z mieszkalnej na użytkową.
 5. Zakup innej nieruchomości: Kupno innej nieruchomości (oprócz dziedziczenia) również może skutkować utratą dopłat.
 6. Brak zamieszkania w nieruchomości: Jeśli kredytobiorca nie mieszka w zakupionej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy, traci prawo do dopłat. Istnieją jednak wyjątki, np. jeśli jeden z kredytobiorców nadal mieszka w nieruchomości.
 7. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej: W takim przypadku kredytobiorca również traci dopłaty.
 8. Wcześniejsza spłata kredytu: Wcześniejsza spłata kredytu może prowadzić do utraty dopłat. Wyjątkiem jest spłata po trzech latach od udzielenia kredytu.

Warto zaznaczyć, że w większości powyższych sytuacji ustawa nie wymaga zwrotu wszystkich wypłaconych dopłat. Dopłaty wygasają z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dana okoliczność. Kwoty dopłat uzyskane po tym dniu muszą zostać zwrócone wraz z odsetkami ustawowymi.

Ile osób dostanie kredyt 2%?

Liczba osób, które skorzystają z oferty Bezpieczny Kredyt 2%, zależy od dostępnych środków w Rządowym Funduszu Mieszkaniowym i od liczby wniosków złożonych przez kredytobiorców. Szacuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania programu skorzysta z niego kilkadziesiąt tysięcy rodzin.

5 września 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało informację o liczbie wniosków. Jak wskazuje, do 31 sierpnia, o Bezpieczny Kredyt 2% ubiegało się prawie 42 000 osób. 

W jakiej kwocie banki przyznają kredyt 2 procent?

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od stanu cywilnego i zdolności kredytowej. Ustawa określa, że może wynieść ona:

 • 500 000 zł dla singli,
 • 600 000 zł dla małżonków lub osób wychowujących co najmniej jedno dziecko. 

Wówczas, wnosząc maksymalny wkład własny, można sfinansować nieruchomość wartą 700 000 zł w przypadku singla lub 800 000 zł u par czy małżeństw. 

Na co wziąć bezpieczny kredyt 2 procent?

Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony na zakup, budowę lub remont nieruchomości mieszkaniowej. Może być to zarówno mieszkanie na 2%, jak i dom jednorodzinny. Kredyt nie finansuje zakupu działki. 

2% kredyt na mieszkanie

Kredyt ten jest przeznaczony na zakup mieszkania w bloku lub kamienicy. Nieruchomość może pochodzić z rynku wtórnego lub pierwotnego, jednak należy spełnić warunek dotyczący celów mieszkaniowych. Chodzi o to, że nieruchomość musi być nabyta w celu zamieszkania w niej przez kredytobiorcę samemu lub z rodziną. Nie można przeznaczyć jej na wynajem lub prowadzenie działalności. Mieszkanie na kredyt 2 procent nie może zostać sprzedane w czasie trwania spłaty. 

Kredyt 2 procent na dom

Beneficjenci zadają sobie pytanie: Czy kredyt 2% można wziąć na budowę domu?Bezpieczny Kredyt 2% może finansować budowę lub zakup domu jednorodzinnego. Wlicza się w to również wykończenie czy remont. Dom musi być przeznaczony na cele mieszkaniowe kredytobiorcy i jego rodziny. 

2% kredyt na działkę budowlaną

Bezpieczny Kredyt 2% nie jest przeznaczony na zakup działki budowlanej. Jednak jeśli kredytobiorca posiada już działkę i planuje na niej budowę domu, może skorzystać z oferty kredytu na budowę. Działkę taką można wnieść jako wkład własny do kredytu. 

Od kiedy można starać się o 2% kredyt hipoteczny?

Interesuje Cię Bezpieczny Kredyt 2%, od kiedy można składać wnioski o wsparcie z dopłatami? Program ruszył już na początku lipca. Od tego momentu kredytobiorcy mogą starać się o kredyt w bankach uczestniczących w programie. Cała procedura powinna trwać dość szybko. Wstępnie analizuje się zdolność beneficjentów. Jeśli jest na odpowiednim poziomie, proces powinien trwać nie dłużej niż 3-4 tygodnie, jednak zależy to od liczby wniosków w kolejce. Patrząc na to, ile do tej pory osób złożyło formularze, czas ten może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy. Należy się uzbroić się w cierpliwość. Banki są bardzo skrupulatne przy weryfikacji kredytobiorców starających się o Bezpieczny Kredyt 2%.

Czy 2% kredyty hipoteczne udzielane są przez internet?

Wiele banków od dawna umożliwia wnioskowanie o standardowe kredyty hipoteczne przez internet. Z reguły sytuacja ta dotyczy przynajmniej złożenie wstępnego wniosku. Wówczas najczęściej więcej formalności należy dopełnić osobiście. Czy tak też jest w przypadku Kredytu 2%?

Kredyt preferencyjny wymaga dość szczegółowych procedur. W większości przypadków wymagane jest więc osobiste spotkanie z doradcą kredytowym w placówce. 

Jakie banki udzielają kredytu 2%?

Kilka banków w Polsce dość szybko przystąpiło do programu Bezpieczny Kredyt 2%, niektóre jeszcze się wahają. Obecnie  kredytu na preferencyjnych warunkach udzielają np. Alior Bank, Pekao, PKO BP, mBank, BOŚ Bank czy VeloBank.

Jak złożyć wniosek o 2 procent kredyt?

Aby złożyć wniosek o Kredyt 2%, należy udać się do wybranego banku, wypełnić odpowiedni formularz i dostarczyć wymagane dokumenty. Doradca na miejscu pomoże w zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji i dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności. Wyliczy również zdolność kredytową kredytobiorcy lub pary ubiegającej się o kredyt wspólnie. 

Jak długo rozpatrywane są wnioski o kredyty 2 procent?

Czas rozpatrywania wniosku zależy od indywidualnej polityki danego banku. W większości przypadków wstępna decyzja jest podejmowana w ciągu kilku dni roboczych lub kilku tygodni. Po tym czasie rozpoczyna się cały proces, podczas którego należy dostarczyć do banku odpowiednią dokumentację i dopełnić formalności. Ostatecznie czas od złożenia wniosku aż do udzielenia kredytu może osiągnąć nawet 2-3 miesiące. Wynika to z dość sporej liczby złożonych do tej pory wniosków. 

Kredyt bezpieczny 2% — kluczowe zmiany uchwalone 17 sierpnia

Podczas posiedzenia Sejmu 17 sierpnia 2023 roku wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących programu „Bezpieczny Kredyt 2%. Od kiedy można spodziewać się nowych warunków? Obecnie zmiany czekają na podpisanie przez Senat i Prezydenta. 

Chodzi o takie zmiany jak:

 1. Warunki dot. beneficjentów

Dotychczas o „Bezpieczny Kredyt 2%” mogły się ubiegać osoby, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy o inny kredyt hipoteczny z nielicznymi wyjątkami. Po wprowadzeniu zmian, osoby, które w przeszłości zaciągnęły kredyt na budowę domu, nie będą mogły skorzystać z dopłat. Istnieje jednak pewne wyjście — jeśli umowa o przydzielony kredyt hipoteczny zostanie rozwiązana przed uruchomieniem środków, wnioskodawca będzie mógł liczyć na pozytywną decyzję. Jak widać, kredyt 2% dla młodych przestanie obowiązywać, a w zamian stanie się dostępny dla jeszcze większej grupy osób, nawet starszych. 

 1. Kryterium wieku

Aktualne przepisy pozwalają na uzyskanie Bezpiecznego Kredytu 2% osobom do 45. roku życia. Nowe regulacje mają to zmienić, ale tylko dla pewnej grupy osób. Chodzi o tych, którzy obecnie mieszkają w lokalach wynajmowanych na zasadach najmu instytucjonalnego z możliwością przejścia na własność.

 1. Zmiana w przedmiocie kredytowania

Obecnie Bezpieczny Kredyt 2% może być udzielony na: budowę domu jednorodzinnego, zakup działki i budowę na niej domu lub nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego oraz nabycie spółdzielczego prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Po zmianach będzie możliwe skredytowanie części udziałów w prawie własności do domu jednorodzinnego czy lokalu mieszkalnego. Dotyczy to tylko osób, które już posiadają udziały w danej nieruchomości i zostały one nabyte w drodze dziedziczenia. 

Czy można nadpłacać kredyt z oprocentowaniem 2%?

Program Bezpieczny Kredyt 2% przyciąga uwagę wielu kredytobiorców ze względu na atrakcyjne oprocentowanie. Wielu z nich zastanawia się, czy możliwa jest nadpłata bez utraty dopłat.

Chociaż nadpłacanie Bezpiecznego Kredytu 2% wydaje się atrakcyjne, istnieją pewne sytuacje, w których może to prowadzić do utraty dopłat. Istnieje kilka scenariuszy, w których nadpłata jest bezpieczna:

 1. Jeśli minęły już trzy lata od momentu udzielenia kredytu: możesz spłacić część zobowiązania przed terminem, nie tracąc przy tym dopłat.
 2. Jeśli skorzystałeś z gwarancji rządowej na wkład własny: czyli wziąłeś kredyt bez wkładu własnego, możesz bezpiecznie nadpłacić tę część kredytu.
 3. Gdy przy zaciąganiu Bezpiecznego Kredytu 2% wniosłeś wkład własny: suma nadpłat w ciągu pierwszych trzech lat nie może przekroczyć 200 tys. zł pomniejszonej o wartość wniesionego wkładu własnego.
 4. Istnieje możliwość dokonania niewielkiej nadpłaty wraz ze spłatą regularnej raty. W takim przypadku suma raty i nadpłaty w danym miesiącu nie może być wyższa niż wartość pierwszej raty. Warto pamiętać, że w ciągu pierwszych 10 lat kredyt jest spłacany w ratach malejących, więc pierwsza rata jest najwyższą w całym harmonogramie.

Kredyt hipoteczny 2% w Alior Banku

Alior Bank jako jeden z banków jako pierwszy zgłosił się do przystąpienia do programu.  W tym banku beneficjenci mogą skorzystać z wsparcia finansowego do 600 tysięcy złotych. Kredyt finansuje nawet 100% nieruchomości. 

Bezpieczny kredyt 2% warunki w Alior Banku to:

 • Rata kredytu z dopłatą do 10 lat
 • Okres kredytowania od 15 do 30 lat
 • Kredyt do 100% wartości nieruchomości z gwarancją BGK
 • Kwota kredytu 500 tys. dla singli, 600 tys. dla par, 100 tys. lub 150 tys. na dokończenie budowy domu
 • Do 4000 zł dodatkowej gotówki do wykorzystania na zakupy u jednego z partnerów. 

Kredyt hipoteczny na 2% w PKO BP

PKO BP to jeden z największych banków w Polsce, który również przystąpił do programu Bezpieczny Kredyt 2%. Bank ten oferuje atrakcyjne warunki kredytowania  i profesjonalne doradztwo kredytowe.

Kredyt 2 procent warunki w PKO BP:

 • RRSO 4,96%
 • Finansowanie 100% wydatków nieruchomościowych przy gwarancji BGK
 • Wkład własny max. 200 tys. zł w gotówce. Jeśli wkład jest wnoszony w postaci działki niezabudowanej lub z rozpoczęta budową: suma wkładu i kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł. 
 • 1% prowizji BGK przy gwarancji od kwoty kredytu objętej gwarancją.

Kredyt na 2% w VeloBanku

VeloBank to nowoczesny bank, który również oferuje Bezpieczny Kredyt 2%. Bank ten kładzie nacisk na szybkość i elastyczność w zakresie spłaty kredytu.

Kredyt 2% warunki w VeloBanku:

 • Do 100% wartości nieruchomości
 • Okres kredytowania nawet do 35 lat (okres rekomendowany przez bank: 25 lat)
 • RRSO 4,92%
 • Wsparcie eksperta hipotecznego przez cały okres procesu wnioskowania
 • Wygodny proces online w przypadku przygotowania oferty, wniosku i decyzji o przyznaniu kredytu. 

Program kredyt 2 procent w BOŚ Banku

BOŚ Bank jako jeden z pierwszych przystąpił do programu i zadeklarował oferowanie kredytu na preferencyjnych warunkach w porozumieniem z rządem w ramach dopłat.

Warunki Kredytu 2% w BOŚ Banku:

 • RRSO  4-,07%-4,19% 
 • Bez wkładu własnego lub z wkładem max do 200 tys. zł. 
 • Prowizja: 2,20% od kwoty udzielonego kredytu
 • Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł.

Bezpieczny kredyt 2% kalkulator kosztów

Jeśli interesuje Cię kredyt 2 procent, kalkulator może pomóc w podjęciu rozsądne decyzji co do wyboru banku i oferty. Pomimo tego, że warunki programu wedle ustawy są niezmienne, musisz pamiętać o tym, że oprocentowanie składa się na 2% i marżę. Warto więc przeanalizować jej wysokość, aby wybrać bank, który proponuje dogodne warunki. Sprawdź też wysokość innych kosztów. Liczą się prowizje i koszty ewentualnego ubezpieczenia, którego wymagają niektórzy kredytodawcy. 

Czy opłaca się wziąć kredyt na 2 procent?

Pozostaje pytanie, czy kredyty na 2 procent w bankach są aktualnie opłacalne? Opinie są podzielone. Jedni twierdzą, że zobowiązanie na lata może być kulą u nogi i mocno obciążyć nasz budżet po upływie 10 lat dopłat. Wielu socjalistów jest jednak zgodnych. Rządowe wsparcie może znacznie pomóc w spłacie. Jest to istotne zwłaszcza dla osób, których nie byłoby stać na zaciągnięcie kredytu w standardowej ofercie. Otwiera to przed nimi szansę na nabycie pierwszej nieruchomości w ogóle. 

Jednak przed decyzją o wyborze banku i złożeniu wniosku warto sprawdzić wszystkie warunki. Zwróć uwagę na marżę, prowizje i szczegółowe wyliczenia kosztów. Wszystkie te informacje powinny być udostępniane przez banki udzielające takiego kredytu. Jeśli chcesz wziąć opłacalny Bezpieczny Kredyt 2%, kalkulator pomoże Ci sprawdzić, jaka rata będzie obowiązywać przez 10 lat i kolejne lata spłaty. Warto też skontaktować się z doradcą, który dobierze najdogodniejszą ofertę. 

Podobne wpisy

5/5 - (1 oddanych głosów)