Zawieszenie działalności gospodarczej Coraz większa liczba przedsiębiorców musi decydować się na zawieszenie działalności. Istnieją różne powody takiego kroku, jednak z reguły jest on podyktowany kłopotami finansowymi w firmie. Niekiedy biznes nie prosperuje tak dobrze, jak zakładaliśmy. Swoje trzy grosze „wtrąca” też inflacja, która z pewnością ma duży wpływ na funkcjonowanie na rynku. Niezależnie od powodu, jeśli interesuje Cię zawieszenie firmy, sprawdź, jak odbywa się cała procedura w 2024 r. Nastąpiło bowiem wiele zmian, dzięki którym kwestia, jak zawiesić działalność gospodarczą, nie jest tak skomplikowana, jak dotychczas. Obecnie możesz zrobić to nawet bez wychodzenia z domu. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie do tego, ile trwa zawieszenie działalności i jak przejść cały proces bez przeszkód.

Kiedy najlepiej zawiesić działalność?

Zawieszenie firmy to niełatwy temat dla przedsiębiorców. Zdarza się, że prowadząc wymarzony biznes, czy też realizując plan, który miał przynieść spore korzyści finansowe, ciężko jest nam podjąć tak ważną decyzję. Niekiedy stoimy przed wyborem, czy próbować dalej kontynuować swój sposób na zarobek i wyciągać firmę z problemów, czy zrezygnować z biznesu i podjąć się czegoś innego. Jeśli jesteś w podobnej sytuacji i nie wiesz, jaka decyzja byłaby dla Ciebie najlepsza, pamiętaj, że zawieszenie działalności nie wiąże się z jej całkowitym zamknięciem. Można powiedzieć, że jest to chwilowe wyjście, dzięki któremu możesz nieco przemyśleć swoje cele i być może powrócić do prowadzenia firmy za jakiś czas. 

Pozostaje pytanie, kiedy najlepiej zawiesić działalność? Z pewnością musisz dokładnie przemyśleć, czy jesteś już na takim etapie. Możesz zrealizować ten krok, jeśli:

 • masz kłopoty z prowadzeniem biznesu z przejściowych powodów osobistych,
 • biznes nie przynosi takich zysków, jak zakładano na początku,
 • zaproponowano Ci dobrze płatną pracę na etacie,
 • masz chwilowe kłopoty finansowe: zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej daje możliwość niepłacenia składek ZUS i podatków dochodowych w danym okresie.

Co istotne, nie zawsze musisz decydować się na zawieszenie działalności. Być może pomoże Ci kredyt dla firm, z którego środki przeznaczysz na rozwój? 

A na ile można zawiesić działalność? Co ważne, zawieszenie firmy może obowiązywać w dwóch różnych formach. Te różnią się od siebie czasem przez jaki Twój biznes będzie zawieszony. Może być to czas nieokreślony lub określony. To do Ciebie należy decyzja, który wybierzesz przy składaniu wniosku. Pamiętaj jednak, że minimalny czas zawieszenia to 30 dni. 

Co daje zawieszenie działalności?

Zanim podejmiesz decyzję i złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, sprawdź, jakie prawa i obowiązki będą cię dotyczyć. Jak prosperuje zawieszona działalność?

Kwestię tę reguluje przede wszystkim artykuł 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców. W związku z przepisami przedsiębiorca:

 • Może wykonywać wszystkie czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.
 • Może przyjmować należności finansowe lub regulować wszystkie zobowiązania, które powstały jeszcze przed dniem, w którym nastąpiło zawieszenie działalności. 
 • Posiada prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia.
 • Ma prawo lub obowiązek stawiania się na rozprawy w ramach postępowań sądowych, podatkowych i administracyjnych, związanych z prowadzeniem działalności przed zawieszeniem. 
 • Może osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed okresem zawieszenia.
 • Wykonuje wszystkie obowiązki nakazane przepisami prawnymi. 
 • Posiada możliwość poddania kontroli na zasadach, które obejmują przedsiębiorców prowadzących działalność. 

Odpowiadając na pytanie, co daje zawieszenie działalności, przede wszystkim w danym okresie możesz podjąć decyzję, co dalej będzie z Twoją firmą. Nie jest to jej całkowite zamknięcie, więc będzie to dobry okres na to, aby zaplanować swoje priorytety. Być może znajdziesz sposób na to, aby wyjść z chwilowych kłopotów. Może uda Ci się zmienić plan działania, znaleźć nowe ścieżki rozwoju i rozszerzyć zakres usług. Pomoże Ci w tym pożyczka dla firmy jednoosobowej, którą możesz przeznaczyć na różne cele związane z ratowaniem biznesu.

To często również czas, gdy przedsiębiorcy czasowo podejmują pracę na etacie, zwłaszcza gdy jest bardzo opłacalna finansowo. Niejednokrotnie jednak po jakimś czasie wracają do prowadzenia firmy z nowymi pomysłami na rozwój. Niekiedy okazuje się jednak, że jest to bezterminowe zawieszenie działalności, a przedsiębiorcy nie wracają do swoich biznesów i zostają na etacie.

Co daje zawieszenie działalności? Oprócz powyższych, ważne są kwestie dotyczące płacenia składek w danym okresie. Tutaj obowiązują różne zasady, w zależności od charakteru firmy i profilu działalności. O tym przeczytasz niżej.

Czego zakazuje ustawa podczas zawieszenia działalności?

Podczas zawieszenia swojej firmy, masz swoje prawa, obowiązki i zakazy. Nie możesz wykonywać działalności i uzyskiwać z tego tytułu przychodów. Dodatkowo, nie jest możliwe wedle prawa wykonywania takich samych usług na umowę zlecenie lub o dzieło. Chodzi o usługi, które wchodzą w zakres świadczonych w ramach zawieszonej działalności. 

Nie można również dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Reguluje to ustawa o podatku dochodowych od osób prawnych i fizycznych. Wedle przepisów amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które są nieużywane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. Zaprzestanie dokonywania odpisów musi nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszasz firmę. 

Kto może zawiesić działalność?

Zawieszenie firmy jest możliwe, jeśli jesteś przedsiębiorcą, który:

 • nie zatrudnia pracowników, 
 • zatrudnia pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
 • jest wspólnikiem spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej: tylko w przypadku, gdy zawieszenie działalności zostanie dokonane także przez pozostałych wspólników. 

Zawieszenie działalności a ZUS

Istnieje możliwość, aby przedsiębiorca zyskał tymczasowe wygaśnięcie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W tym celu należy zgłosić zawieszenie firmy na minimum 30 dni. 

W związku z tym nie musisz uiszczać składek na:

 • ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe: w zależności od wyboru przedsiębiorcy. Wybierając tę możliwość po upływie 30 dni tracisz prawo do świadczeń zdrowotnych. 

Jeśli chodzi o Fundusz Pracy, składki te opłacasz wyłącznie w okresie obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Te nie są obowiązkowe do uiszczania w okresie, gdy Twoja działalność jest zawieszona. 

Pamiętaj, najlepiej jest przeprowadzić zawieszenie działalności 1 dnia miesiąca. ZUS wówczas zwolni Cię z opłacania składek społecznych i zdrowotnych za cały miesiąc. 

Zawieszenie działalności a podatek VAT

A jak wygląda kwestia odprowadzania podatku VAT w czasie, gdy Twoja działalność jest zawieszona? Regulują to przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług, konkretniej art. 99 ust. 7a, który mówi, że w okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie musi składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie działalności. 

Zwolnienie z tego obowiązku nie obejmuje:

 • Przedsiębiorców, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;
 • Przedsiębiorców, którzy korzystają z importu usług lub nabywają towary w zakresie, których są podatnikami;
 • Okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności nie dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego. 
 • Okresów rozliczeniowych, za które przedsiębiorca musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
 • Dodatkowo okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest zobowiązany dokonać korekty naliczonego podatku. 

Podatnicy mogą skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT od faktur, które otrzymali w okresie zawieszenia firmy. Warto wziąć pod uwagę fakt, że faktury te muszą dotyczyć umów, które zostały nawiązane przed zgłoszeniem zawieszenia działalności oraz muszą służyć czynnościom opodatkowanym. Można odliczyć podatek w okresie, w którym ów fakturę się otrzymało, nawet jeśli działalność jest już zawieszona. Oznacza to, że podatnik jest zobligowany do złożenia deklaracji VAT. 

Ważne! Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług:

Zmiany w przepisach spowodowały, że po zawieszeniu działalności na minimum 6 miesięcy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia firmy zostaniesz ponownie zarejestrowany, co nie wymaga zgłoszenia, a odbędzie się automatycznie. 

Na ile można zawiesić działalność gospodarczą?

To, na jak długo można zawiesić działalność, jest uzależnione od wyboru przedsiębiorcy. Przepisy umożliwiają skorzystanie z dwóch form zawieszenia firmy. Możliwe jest więc zawieszenie działalności na czas określony lub nieokreślony. Co ważne, musi być to minimum 30 dni. Jeśli wybierzesz ten wariant, a po upływie terminu nie zgłosisz wznowienia działalności, zawieszenie będzie nadal obowiązywać.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

 • Na czas określony (minimum 30 dni);
 • Na czas nieokreślony;
 • Przedsiębiorcy wpisani do KRS: od 30 dni do 24 miesięcy.

Czy możliwe jest zawieszenie działalności z datą wsteczną?

Dopuszczalne jest zawieszenie działalności wstecz, jednak musi ono nastąpić na co najmniej 30 dni. W tym celu należy wskazać datę wcześniejszą niż dzień, w którym składasz wniosek o zawieszenie działalności. 

Wsteczne zawieszenie działalności a ubezpieczenie

Zdecyduj się na zawieszenie działalności z datą wsteczną, a ZUS zwolni Cię z obowiązku regulowania składek. Możliwe jest to nawet, gdy masz zaległości w ich płaceniu, jeśli nie zatrudniasz osób na podstawie stosunku pracy. 

Gdzie zawiesić działalność?

Możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej online lub osobiście. To od Ciebie zależy, jaką formę wybierzesz, i która będzie dla Ciebie wygodniejsza. Jeśli zależy Ci na minimum formalności, zdecyduj się na złożenie wniosku bez wychodzenia z domu. Do tego niezbędne są jednak pewne instrumenty.

Niezależnie od wariantu, musisz zgłosić zawieszenie działalności CEIDG, czyli złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności i złożyć go w urzędzie gminy, miasta, dzielnicy. Możliwe jest też wysłanie go listem poleconym lub wypełnienie formularz elektronicznego. 

Jak zawiesić działalność?

Najszybsze, najłatwiejsze i wymagające niewielu formalności jest zawieszenie działalności online. W tym celu musisz wypełnić formularz elektroniczny i wysłać go do urzędu. Pamiętaj, że możesz zrobić to jedynie w sytuacji, gdy nie zatrudniasz pracowników. 

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet? 

Wniosek CEIDG zawieszenie działalności złożysz następująco:

 1. Na stronie biznes.gov.pl — klikając przycisk „Załatw online”. Należy zalogować się poprzez profil zaufany lub dowód elektroniczny. Jeśli to pierwsze logowanie, system automatycznie przekieruje Cię do procesu rejestracji nowego konta. Portal umożliwia także skorzystanie z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane we wpisie do CEIDG. Pełnomocnictwo musi obejmować zakresem czynność zawieszenia działalności. Nie jest konieczne uiszczanie opłaty skarbowej za takie pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. 
 2. Wypełnij  wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, wybierając okres, w którym chcesz, aby Twoja firma była zawieszona. Pamiętaj, że musi być to minimum 30 dni. Po upływie terminu przestanie obowiązywać zawieszenie działalności. Możesz wybrać też zawieszenie bezterminowe, które można wycofać w dowolnym czasie. Jednak w tym przypadku również musi być to co najmniej 30 dni. 
 3. Czekaj na rozpatrzenie wniosku przez urząd. Jeśli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie, zostaniesz poinformowany o konieczności poprawy formularza. 
 4. Twoja działalność zostanie zawieszona w terminie, który wskazałeś we wniosku lub w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej, albo według ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Ważne!

 • Zawieszenie działalności przez internet jest bezpłatne. Wniosek złożony przez pełnomocnika kosztuje 17 zł., chyba że są to zstępni lub wstępni (dzieci, rodzice, dziadkowie), przedsiębiorcy lub osoby ujawnione w CEIDG. 
 • Zmiana w Twoim wpisie w CEIDG pojawi się w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia przez Ciebie wniosku. 

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny wyda kopię wniosku z potwierdzoną datą i z informacją o zawieszeniu firmy. W ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu o zawieszeniu urząd ma obowiązek przesłania danych do właściwego urzędu skarbowego, statystycznego, ZUS lub KRUS. 

Możesz także przeprowadzić bezpośrednio w CEIDG zawieszenie działalności online. Również w tym przypadku należy zarejestrować się na stronie internetowej (CEIDG) i wypełnić formularz elektroniczny. Konieczne jest podpisanie go, wybierając jeden z wariantów:

 • Profilem Zaufanym;
 • Przez bankowość elektroniczną;
 • Kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Na podstawie złożonego wniosku w CEIDG ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

 • ZUS ZWPA: wyrejestrowanie płatnika składek;
 • ZUS ZWUA: wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i ubezpieczeń osób współpracujących;
 • ZUS ZCNA: wyrejestrowanie członków rodziny ubezpieczonych (osoby prowadzącej działalność i osoby współpracującej). 

Przedsiębiorca nie musi samodzielnie wypełniać i składać powyższych formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Jak zawiesić działalność przez Internet, jeśli jesteś wpisany do KRS?

Prowadzisz spółkę, która jest wpisana do KRS? Również zawieszenie działalności online przeprowadzisz bez zbędnych formalności. Krok po kroku zrobisz to:

 1. Wypełnij wniosek KRS o Zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności online.
 2. W przypadku zatrudnienia pracowników w spółce: wypełnij druk NIP-8 i przekaż do właściwego urzędu skarbowego.
 3. Na podstawie złożonych formularzy ZUS sporządzi dokument ZUS ZWPA o wyrejestrowanie spółki. 

Przed zawieszeniem działalności pamiętaj o wyrejestrowaniu z ZUS osób zatrudnionych i siebie z ubezpieczeń. Wypełnij formularz ZUS ZWUA. Jeśli chcesz wyrejestrować członków rodziny, złóż ZUS ZCNA. 

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złóż formularz w ZUS:

 • ZUS ZWPA: wyrejestrowanie płatnika składek.
 • ZUS ZWUA: wyrejestrowanie z ubezpieczeń.
 • ZUS ZCNA: wyrejestrowanie zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny.
5/5 - (1 oddanych głosów)