credit agricole kod swift

SWIFT/BIC Credit Agricole: AGRIPLPR

Numer IBAN Credit Agricole: PL + numer rachunku bankowego Twojego odbiorcy

Pracujesz poza granicami Polski i chcesz przelać pieniądze na konto bankowe w kraju? Proceder ten jest nieco bardziej skomplikowany niż zwykłe wykonanie przelewu. Do prawidłowego jego przeprowadzenia konieczne jest podanie kilku dodatkowych danych, co umożliwi zidentyfikowanie właściwego podmiotu docelowego. W każdym przypadku koniecznie należy podać odpowiedni kod banku. Credit Agricole nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Jakie informacje należy zatem podać?

Credit Agricole – IBAN

Podstawą wykonania przelewu z zagranicy jest podanie właściwego numeru IBAN. Credit Agricole tworzy go na podobnych zasadach, co inne instytucje bankowe. Do podstawowego 26-cyfrowego numeru rachunku należy dodać przedrostek PL, który oznacza kraj docelowy, czyli Polskę. W ten sposób otrzymuje się odpowiedni dla Credit Agricole IBAN. Numer ten jest pierwszym krokiem, który pozwala na lokalizację kraju i dokładnego rachunku odbiorcy. Zazwyczaj konieczne jest jednak podanie jeszcze innych danych.

Crédit Agricole – Kod SWIFT

Każda instytucja bankowa ma przypisany indywidualny kod SWIFT. Credit Agricole nie jest w tym przypadku wyjątkiem. To właśnie dzięki temu możliwe jest wykonywanie przelewów w bankowości międzynarodowej. Kod SWIFT banku Credit Agricole składa się z 8 znaków. Pierwsze cztery zostały wybrane jako indywidualne oznaczenie konkretnej instytucji bankowej. Kolejne dwa określają kraj (PL), a końcówka numeru dotyczy lokalizacji głównej placówki banku. Jeśli zostaniemy poproszeni o podanie kodu SWIFT Credit Agricole, powinniśmy wpisać: AGRIPLPR. Dzięki temu wiadome będzie, że rachunek bankowy, na który chcemy przelać środki, należy właśnie do tego banku.

Credit Agricole – adres do przelewu

Ostatnią informacją, o którą możemy zostać poproszeni, jest adres do przelewu. W tym przypadku chodzi o właściwy dla Credit Agricole adres głównej siedziby tej instytucji bankowej. Dzięki temu możliwe będzie znaczne przyspieszenie wykonywania przelewu. Właściwy adres to: 

  • Credit Agricole Bank Polska SA

  • pl. Orląt Lwowskich 1

  • 53-605 Wrocław

5/5 - (1 oddanych głosów)