Egzekucja komornicza jest bardzo uciążliwym procesem, który może uniemożliwiać nam komfortowe życie. W związku z coraz większą liczbą zadłużeń w Polsce, stale rośnie liczba osób, których majątki i środki pieniężne zajmuje komornik. Powodów tego typu działań jest wiele, a jednym z najczęstszych są wciąż zaciągane kredyty i pożyczki, a także dużo innych zaległości z tytułu niepłacenia rachunków czy alimentów. Zadłużenia komornicze w wielu przypadkach dotyczą emerytów, którzy zastanawiają się, ile może zabrać komornik z emerytury w 2020 roku. Sprawdź, ile wynosi kwota wolna od potrąceń emerytura oraz jak przedstawia się kwestia, jaką jest 13 emerytura a komornik pobierający środki z kont bankowych. 

Ile komornik może zabrać z emerytury 2020?

Większość emerytów posiadających długi, zastanawia się, jak dogadać się z komornikiem. Nie ulega wątpliwości, że świadczenia z tytułu emerytury w Polsce najczęściej są zbyt niskie, aby pokryć bieżące potrzeby seniorów. W większości przypadków osoby starsze nie mają pieniędzy na niezbędne leki, których ceny osiągają wysokie sumy. Warto również wspomnieć o stałych wzrostach cen żywności i energii elektrycznej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że emeryci mają coraz większe problemy z utrzymaniem się. Gdy z tytułu zadłużeń zostanie wszczęte postępowanie, seniorzy muszą liczyć się z pobieraniem nie tylko środków na rzecz spłaty długu, ale również doliczenia opłat, jakimi są koszty komornicze w 2020 roku

Podstawa prawna: 

Art. 140. Granice potrąceń

  1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:

1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;

2) należności egzekwowanych związanych z:

  1. a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  2. b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  3. c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,

do wysokości 50 % świadczenia;

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zastanawiając się nad tym, ile może zabrać komornik z emerytury w 2020 roku, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. Najważniejszymi jest kwota wolna od zajęcia komorniczego emerytura oraz fakt, że firma komornicza nie może zająć całości naszego świadczenia! Oznacza to, że podczas egzekucji z naszych emerytur zostanie pobrana tylko część środków, jednak mamy do czynienia tu z dwoma limitami. Są to:

— Limit wskazujący procent świadczenia emerytalnego;

— Limit, który określa jaka jest kwota wolna od zajęcia emerytura

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy pobierane są pieniądze w wartości 25% emerytury, gdy długi obejmują: świadczenia niealimentacyjne czyli kredyt dla zadłużonych, chwilówka, pożyczka, kredyt bankowy, zaległości w rachunkach telekomunikacyjnych czy w czynszu. 60% wartości świadczenia pobierane jest wtedy, kiedy zadłużenia powstały z tytułu niepłaconych alimentów, a 50% emerytury, gdy egzekucja związana jest z zaległymi płatnościami za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych czy opiekuńczo-leczniczych. 

Drugie ograniczenie — kwota wolna od zajęcia komorniczego emerytura

W poprzednich latach firma komornicza mogła egzekwować od emerytów aż 50% wysokości minimalnej emerytury. Obecnie wynosi ona 1200 zł, jednak kwota wolna od zajęcia określana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Komornik bowiem musi pozostawić na kontach bankowych seniorów minimum 75% minimalnej emerytury. Jednak osoby, które spłacają alimenty wolne od egzekucji, będą musiały liczyć się z pobieraniem 50% najniższej emerytury. 

Jesteś pracującym seniorem? Sprawdź, ile może zabrać komornik z pensji w 2020 roku.

Kalkulator potrąceń komorniczych z emerytury— sprawdź, ile zabierze komornik

Czy komornik może zająć 13 emerytury w 2020?

Wiele seniorów, których zastanawia kwestia, jaką jest komornik a emerytura, obawia się, że zostaną pozbawieni również środków pochodzących z „trzynastki”. Państwo ma tutaj dobrą nowinę dla zadłużonych emerytów, bowiem 13 emerytura a komornik jest całkowicie wolna od zajęcia. Oznacza to, że każda osoba, która otrzyma środki z tytułu 13 emerytury w 2020 roku na konta bankowe, nie musi bać się przejęcia pieniędzy przez firmę komorniczą. Środki w 100% trafią do seniorów na emeryturze.

Co zrobić, aby komornik nie pobierał środków z emerytury?

Bardzo często zdarza się, że w przypadku zadłużonych emerytów składana jest skarga na komornika. Tego typu działania wynikają zazwyczaj z sytuacji, gdy seniorom podczas egzekucji zabierana jest większa kwota niż wynosi dopuszczalny próg. Często zdarza się także, że z kont bankowych emerytów pobierane jest całe świadczenie emerytalne i nierzadko powtarza się to przez wiele miesięcy. W wyniku tego emeryci pozostają bez jakichkolwiek środków do życia, co z kolei może powodować zaciąganie kolejnych zobowiązań i zwiększanie długów. Jeśli zdarzy się tego typu sytuacja, możemy napisać pismo do komornika, w którym wykażemy, że nasze świadczenie jest pobierane w wysokości niedopuszczalnej przez przepisy prawne. Oznacza to nieprzestrzeganie przez komornika zapisów ustawy.

Przedawnienie długu a emerytura

Ważną kwestią, która powinna interesować emerytów, jest przedawnienie długu u komornika. Jak wskazują obowiązujące przepisy prawne, roszczenia zostaną przedawnione po upływie 6 lat. Istnieje jednak wiele sytuacji, które stanowią wyjątek. Jeśli posiadamy długi z tytułu świadczeń okresowych i prowadzenia działalności gospodarczej, okres wynosi 3 lata. Bierzemy tutaj pod uwagę przede wszystkim zobowiązania takie jak: kredyty, pożyczki, czynsz, rachunki za telefon i internet. Istnieje również możliwość przedawnienia zadłużenia po 1 roku, a termin obejmuje jazdę bez biletu w komunikacji, lub po 2 latach, gdy posiadamy debet na koncie bankowym.