Najważniejsze informacje:

  • Spłata kosztów windykacyjnych spoczywa na dłużniku. 
  • Komornik ma prawo do zajęcia rachunku bankowego, nieruchomości lub ruchomości. 
  • Koszty windykacji długu to 40 euro — przy długu do 5000 zł.

Stale rosnąca inflacja i coraz wyższe wydatki mogą powodować kłopoty finansowe. Jednym z najczęstszych, z którymi zmaga się coraz większa liczba Polaków, są długi powstałe w wyniku opóźnień w spłacie pożyczek. Często też nie jesteśmy w stanie uiścić kosztów różnego rodzaju usług, np. wykonanych przez kontrahentów. Wówczas możemy spodziewać się kontaktu od windykatora. Telefon z firmy windykacyjnej najczęściej jest wykonany w sytuacji, gdy wierzyciel nie daje rady w żaden sposób dogadać się z dłużnikiem, a ponaglenia w związku ze spłatą nie przynoszą efektów. Jeśli wierzyciel zgłosił się do kancelarii windykacyjnej, sprawa zadłużeń zostaje przekazana fachowcom w odzyskiwaniu należności. Jedną z popularnych firm, z których usług korzystają poszkodowani wierzyciele, jest Kancelaria Prawna Lex Legis Group – czym się zajmuje dokładniej? Jeśli spodziewamy się windykacji, warto sprawdzić, czym taki proces różni się od kroków podejmowanych przez komornika oraz co zrobić gdy kontaktuje się z nami Kancelaria Prawna Lex Legis Group.

Kancelaria Prawna Lex Legis Group – windykacja niespłaconej raty

lex legis

Gdy nie radzimy sobie ze spłatą zaległych zobowiązań, możemy poszukiwać pomocy na kilka różnych sposobów. Jednym z często wybieranych jest skonsolidowanie długów, jednak nie wszyscy dłużnicy chcą brać na barki kolejne zobowiązanie. Taka metoda wiąże się z jeszcze wyższymi kosztami, których raczej wolimy unikać. Jednak decyzje te wiążą się z konsekwencjami, zwłaszcza gdy przez dłuższy czas nie uiszczamy rat kredytowych lub uchylamy się od zapłaty za towary czy usługi. Możemy wówczas oczekiwać telefonu od  firmy windykacyjnej. Jej głównym zadaniem jest rozwiązanie sporu między dłużnikiem a wierzycielem, który np. udzielił mu pożyczki bez BIK

Jeśli powyższe elementy nas dotyczą, powinniśmy sprawdzić, czego spodziewać się ze strony windykatora. Przede wszystkim ważne jest poznanie różnic pomiędzy egzekucją komornika a windykacją należności. Najistotniejsza jest kwestia, że windykator nie może wszcząć egzekucji. Jeśli więc zastanawiamy się, jak działa Kancelaria Prawna Lex Legis Group – czym się zajmuje dokładniej, pamiętajmy, że windykator nie rozpocznie pobierania naszych dochodów na spłatę długu. Takie działania może podjąć jedynie komornik, jednak jest to możliwe dopiero po skierowaniu sprawy na drogę sądową i wydaniu postanowienia sądu. Może to być wówczas np. zajęcie komornicze z umowy zlecenia. 

Kwestię tę określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Obowiązujące prawo jasno wskazuje, że jedynym podmiotem uprawnionym do wszczęcia egzekucji jest komornik sądowy.  Mówiąc w skrócie, podjęcie procesowych czynności jest możliwe dopiero wtedy, gdy wierzyciel skieruje spór do właściwego sądu, a ten wyda postanowienie dot. rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jeśli obawiamy się takich działań, sprawdźmy, ile może zabrać komornik z pensji

Oznacza to, że kancelaria windykacyjna nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego, podczas którego ściągałaby środki z konta na rzecz spłaty długu. Niemożliwe jest również przejęcie majątku dłużnika i skierowanie go na licytację. Tego typu kroki może wykonać wyłącznie komornik sądowy. Więc co zrobić, gdy skontaktuje się z nami Kancelaria Prawna Lex Legis Group – co się stanie gdy nie spłacę długu? Przede wszystkim pamiętajmy, że windykator nie rozpocznie postępowania egzekucyjnego. 

Redakcja radzi

W przypadku kontaktu ze strony windykatora warto podjąć rozmowę i wysłuchać propozycji rozwiązania spłaty długu. Taka opcja może pozwolić na uniknięcie rozprawy sądowej.

Kancelaria Prawna Lex Legis Group – czym się zajmuje

Usługi kancelarii prawno-windykacyjnej opierają się o podejmowanie działań, których głównym celem jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu. Wszystkie wykonane kroki mają ułatwić wierzycielowi i dłużnikowi dojście do porozumienia bez konieczności postępowania sądowego. Elementy windykacji mają mało wspólnego z tymi, które dotyczą egzekucji przez komornika. Podstawową rolą windykatora jest poinformowanie zadłużonego o stanie należności i konsekwencji wynikających z dalszego uchylania się od zapłaty. Dodatkowo, gdy dzwoni do nas Kancelaria Prawna Lex Legis Group – windykacja niespłaconej raty wiąże się z zaproponowaniem rozwiązań sporu między wierzycielem a dłużnikiem. 

Jeśli jesteś wierzycielem, który od dłuższego czasu próbuje odzyskać swoje pieniądze, jednak ponaglenia nie przynoszą efektów, skorzystanie z usług windykatora będzie dobrą decyzją. Jest to często wybierana metoda nie tylko przez osoby fizyczne, ale też przez firmy. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie długotrwałego postępowania sądowego. Pomoże Ci w tym właśnie Kancelaria Prawna Lex Legis Group – kontakt z firmą nawiążesz telefonicznie, mailowo lub podczas wizyty w biurze. 

Co zrobić gdy kontaktuje się z nami Kancelaria Prawna Lex Legis Group?

W sytuacji, gdy kontaktuje się z nami windykator, mamy do czynienia z tzw. windykacją miękką. Polega ona na podjęciu takich kroków, które doprowadzą do zakończenia sporu między wierzycielem a zadłużonym. Windykator stara się zaproponować rozwiązania, które ułatwią spłatę długu. Może przedstawić plan, który umożliwi uniknięcie skierowania sprawy na drogę sądową. Wówczas unikniemy nie tylko konieczności stawiania się na rozprawach, ale też wyższych kosztów. 

Zastanawiając się więc, czy nieodbieranie telefonu od kancelarii windykacyjnej jest dobrą decyzją, pamiętajmy, że często taki kontakt może pomóc nam w pozbyciu się uciążliwych kłopotów finansowych. W wielu przypadkach ułatwi nam to spłatę naszych należności bez wszczęcia windykacji twardej, która może doprowadzić do egzekucji komorniczej. 

Kancelaria Prawna Lex Legis Group – co się stanie gdy nie spłacę długu?

W wyniku braku efektów kontaktu z dłużnikiem przez windykatora, wielu wierzycieli decyduje się na złożenie pozwu sądowego. Takie etap dotyczy już wspomnianej windykacji twardej, która następuje, gdy zadłużony nie wykazuje chęci zakończenia sporu. Bardzo często  sytuacje te dotyczą pożyczkobiorców, którym została udzielona darmowa pożyczka. Takie zobowiązanie nie posiada żadnych kosztów, jednak konieczna jest jego spłata w wyznaczonym terminie. Jeśli nie wywiążemy się z warunków umowy, wierzyciel może naliczać wysokie odsetki, a w późniejszym czasie zgłosić sprawę do sądu. 

Kontaktuje się ze mną Kancelaria Prawna Lex Legis Group – co się stanie gdy nie spłacę długu?  Zazwyczaj na mocy postanowienia sądu komornik otrzymuje nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, które posłużoną mu jako podstawa do rozpoczęcia egzekucji. Na tym etapie rozpoczyna weryfikację źródeł dochodów, z których będą pobierane środki na spłatę długu. Dłużnik może spodziewać się także przejęcia majątku np. w postaci ruchomości, które trafią na licytację po wycenie rzeczoznawcy. 

Podczas egzekucji długów komornik jest uprawniony do: 

  • Zajęcia rachunku bankowego, na który wpływają dochody dłużnika. Pobieranie środków odbywa się automatycznie przez bank. Wówczas natychmiast po wpłynięciu dochodu, ustalona część kwoty jest blokowana i trafia do komornika.  
  • Rozpoczęcia egzekucji na lokatach i kontach, na których dłużnik zgromadził oszczędności.
  • Zajęcia ruchomości lub nieruchomości, stanowiących majątek zadłużonego, które trafiają do wyceny rzeczoznawcy, a następnie są przedmiotem licytacji komorniczej. 

Kancelaria Prawna Lex Legis Group – jakie koszty poniosę podczas windykacji?

Pokrycie opłat windykacyjnych to obowiązek dłużnika, wobec którego windykator rozpoczął kroki do odzyskania zaległości. Od 2020 roku wierzyciel posiada prawo ubiegania się o rekompensatę za pokrycie takich kosztów z góry. Może ona wynosić:

  • 40 euro — przy długu do 5000 zł;
  • 70 euro — przy zadłużeniu od 5000 zł do 50 000 zł;
  • 100 euro — jeśli dług wynosi 50 000 zł lub więcej.

Pamiętaj!

Wierzyciel może wnioskować o zwrot kosztów postępowania windykacyjnego, jeśli opłaty przewyższają równowartości ustalone na podstawie średniego kursu NBP. 

Koszty windykacji mogą przyjmować różne kwoty. Zwykle są uzależnione od cennika danej kancelarii, ale nie tylko. Liczy się częstotliwość podejmowanych prób kontaktu i liczba wydawanych monitów. Jeśli windykacja nie przyniesie skutków, a sprawa zostanie skierowana do sądu, warto sprawdzić, ile wynoszą koszty komornicze

Kancelaria Prawna Lex Legis Group – opinie klientów

Nasza opinia o Kancelaria Prawna Lex Legis Group jest podparta recenzjami wierzycieli korzystających z usług windykatora. Jak wskazują oceny klientów, firma cechuje się profesjonalnym podejściem do sprawy na każdym etapie postępowania. Windykator podejmuje się rozwiązywania skomplikowanych i trudnych sporów. Opinie zachęcają do skorzystania z usług Lex Legis Group nawet, gdy dług opiewa na wysokie kwoty. 

Źródło:

https://lexlegisgroup.pl/

4.4/5 - (8 oddanych głosów)