Oddłużanie gospodarstw rolnych Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Niejednokrotnie okazuje się, że pomysł się nie opłaca i nie daje takich zysków, jak początkowo się spodziewaliśmy. Popadając w coraz większe długi, możemy narazić się na spore kłopoty finansowe. W tym celu wiele osób decyduje się na oddłużanie gospodarstw rolnych. Jest ono przeprowadzane przez konkretne firmy, które specjalizują się w tego typu usługach. Wprowadzono również specjalne formy pomocy od rządu, z których mogą skorzystać rolnicy. Mowa o dopłatach do spłaty zaciągniętych kredytów czy zobowiązań restrukturyzacyjnych na lepszych warunkach. Sprawdź, jak oddłużyć gospodarstwo rolne bez przeszkód i co trzeba wiedzieć o oddłużaniu gospodarstw rolnych. 

Ustawa o oddłużaniu gospodarstw rolnych

Prowadzisz gospodarstwo rolne, któremu grozi bankructwo, i interesuje Cię jego oddłużenie? Jeśli popadłeś w zadłużenia, i obawiasz się zajęcia komorniczego rachunku bankowego, w pierwszej kolejności warto poznać obowiązujące przepisy. Kwestię oddłużania reguluje ustawa o oddłużaniu gospodarstw rolnych z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Została ona wprowadzona głównie za sprawą protestów rolników, którzy wnieśli stanowcze postulaty. Rząd zobowiązał się wówczas do pomocy rolnikom w wyjściu z oddłużeń. 

Jak mówią przepisy, procedura oddłużenia jest możliwa dzięki restrukturyzacji gospodarstwa. Ostatecznym celem jest całkowite pozbycie się zaległości finansowych na korzystniejszych warunkach. Można więc powiedzieć, że udzielony zostaje kredyt oddłużeniowy na nowych zasadach. To ma ułatwić spłatę. Nie jest to jednak sposób możliwy dla każdego. Dodatkowo, istnieją inne metody, z których mogli skorzystać zadłużeni rolnicy. 

Kto może skorzystać z oddłużania gospodarstwa rolnego?

Jak wskazuje ustawa, procedura oddłużeniowa jest dostępna wyłącznie dla niektórych rolników. Mogą skorzystać z niej przedsiębiorcy, którzy:

  • Prowadzą rolniczą działalność przez minimum 3 lata — czas ten jest liczony od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
  • prowadzą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa rolnicze — w przypadku dużych firm, konieczne jest dokonanie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, która określi indywidualną pomoc. 

Są to główne warunki otrzymania środków na oddłużenie gospodarstwa rolnego. 

Kto nie skorzysta z pomocy? Przedsiębiorcy, których działalność jest w trakcie likwidacji lub w upadłości. Nie jest to także metoda dostępna, gdy toczy się już postępowanie restrukturyzacyjne. 

Jak przebiega oddłużanie gospodarstwa rolnego

Istnieje kilka metod, które można stosować podczas oddłużania gospodarstwa. Są to:

  1. Dopłata do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych udzielonych przez banki. 
  2. Pożyczki restrukturyzacyjne na specjalnych warunkach. 
  3. Gwarancja spłaty kredytu restrukturyzacyjnego, udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konieczne zabezpieczenie w formie hipoteki na nieruchomość rolną. Jeśli chodzi o przejęcie długu przez KOWR, wartość zadłużenia nie może przekroczyć wartości nieruchomości rolnej, której własność jest przenoszona na rzecz Skarbu Państwa. Wartość zostaje pomniejszona o wysokość sumy hipoteki na nieruchomości. 

Oddłużanie gospodarstw rolnych  — dopłaty do kredytów 

Dopłaty kredytowe mogą wynieść 40% kwoty zaciągniętego kredytu lub 60%. Jeśli chodzi o większe dotacje, są one możliwe dla:

  • Młodych rolników wnioskujących o kredyt restrukturyzacyjny.
  • Osób, u których obowiązek podatkowy powstał nie wcześniej niż 5 lat przed zaciągnięciem kredytu w banku.
  • Przedsiębiorców, których gospodarstwo rolne składa się z obszarów z ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. 

Jak oddłużyć gospodarstwo rolne?

Podstawową różnicą, która oddziela ten typ kredytu dla rolników od standardowych ofert, jest bardzo wysoka kwota maksymalna. W ramach kredytu oddłużeniowego przedsiębiorcy mogli uzyskać nawet 5 000 000 zł. Warunki określają również maksymalny czas spłaty, który wynosi 10 lat. W tym czasie zostanie spłacone zadłużenie. Obowiązuje oprocentowanie zmienne, ale zadłużony rolnik ma zagwarantowane jedynie 2% do spłaty. Pozostała część zostaje pokryta przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Czy warto korzystać z oddłużania gospodarstw rolnych?

Pozostaje pytanie, czy oddłużenie gospodarstwa rolnego na podstawie pomocy państwa jest opłacalne? Restrukturyzacja długów rolniczych jest jednym z możliwych wyjść z sytuacji. Z pewnością jest to lepsza metoda na wyjście z trudnej sytuacji finansowej niż zaciąganie kolejnych zobowiązań i popadanie w jeszcze większe długi. Pozwoli to uniknąć postępowania egzekucyjnego i komornika na koncie. 

A czy oddłużanie gospodarstwa rolnego jest bezpieczne? Z pewnością, jeśli skorzystasz z usług specjalistycznej firmy lub postawisz na dopłaty rządowe czy kredyt w banku. Wielu rolników decyduje się także na przejęcie długu przez KOWR. Jak wskazują statystyki, do końca 2022 r. tego typu pomoc uzyskało 25 podmiotów z 208 złożonych wniosków. Kwota przejętego długu do spłaty przez KOWR to 78 504 000 zł, a powierzchnia przejętych nieruchomości rolnych przekracza 1240 ha. 

Jednocześnie wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik stwierdził, że z roku na rok obserwuje się coraz bardziej malejące zainteresowanie rolników mechanizmem przejęcia długu w obecnej formie. To przekłada się na spadek składanych corocznie wniosków. Jak mówił: „Niewątpliwy wpływ na podejmowane obecnie przez rolników decyzje mają obawy przed utratą prawa własności do nieruchomości w niepewnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Natomiast w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, wprowadzenie mechanizmu oddłużeniowego w formie przejęcia długu przez KOWR w zamian za przeniesienie własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa należy ocenić pozytywnie, tym bardziej, że przyjęte w ustawie rozwiązanie nie stanowi pomocy państwa i nie wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej na stosowanie tej formy pomocy zadłużonym rolnikom”. 

5/5 - (1 oddanych głosów)