Odfrankowienie kredytu w ostatnich latach stało się kluczowe dla wielu kredytobiorców. Interesują się nim ci, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich. Nie wszyscy jednak wiedzą, na czym dokładnie polega ten proces. Co oznacza odfrankowienie umowy kredytu, jak to przeprowadzić i z czym się liczyć? Odpowiadamy na wszystkie ważne pytania. 

Odfrankowienie kredytu Co to jest odfrankowanie kredytu?

Wiele osób słyszało kiedyś o pojęciu, jakim jest odfrankowienie kredytu. Na czym polega taki proces? Pozwala kredytobiorcom uwolnić się od obciążeń. Chodzi o długi wynikające z umów kredytowych opartych na walutach obcych. W tym przypadku jest to frank szwajcarski. W praktyce polega to na usunięciu z umowy klauzul indeksacyjnych, które powiązały kredyt z kursem waluty obcej. W efekcie kredyt w walucie obcej, przekształca się w kredyt złotowy.

Istnieją dwa główne rodzaje umów kredytu frankowego: indeksowany i denominowany. W przypadku kredytu indeksowanego, jego wysokość jest określana w złotówkach. Natomiast kredyt denominowany jest określany we frankach szwajcarskich. Mimo to, zarówno wypłata kredytu, jak i spłata rat odbywa się w złotówkach. Oznacza to, że kredytobiorca nie ma bezpośredniego kontaktu z walutą obcą. W rzeczywistości, kredyty frankowe były „walutowe” tylko z nazwy. Kredytobiorcy uzyskiwali finansowanie w polskim systemie bankowym i w polskiej walucie.

W kontekście odfrankowienia, kluczowe jest to, że po jego przeprowadzeniu umowa kredytowa pozostaje ważna. Jednak klauzule przeliczające na franki stają się nieważne. Dzięki temu kredytobiorcy są chronieni przed nieprzewidywalnymi skokami kursów walut, które mogłyby znacząco zwiększyć ich miesięczne zobowiązania. Odfrankowanie umowy to odpowiedź na zmieniające się warunki rynkowe i kursy walut, które w przeszłości prowadziły do znaczącego wzrostu rat.

Na  kredyt frankowy zdecydowało się wiele osób, chcących sfinansować swoją pierwszą nieruchomość. Niestety, nie wszyscy jeszcze spłacili zobowiązanie, a chcą prawnie rozwiązać problem związany z kredytem we frankach.  Niekiedy planowana jest sprzedaż mieszkania z kredytem. Warto sprawdzić, czy to możliwe.

Co się dzieje po unieważnieniu umowy frankowej?

Po unieważnieniu umowy frankowej następują ważne zmiany w sytuacji kredytobiorcy. 

Czego się spodziewać?

 1. Zakończenie zobowiązania: Unieważnienie umowy oznacza, że kredytobiorca i bank nie są już związani umową kredytową. W praktyce kredytobiorca nie jest już dłużnikiem banku w kontekście tej umowy.
 2. Zwrot nadpłat: Jeśli kredytobiorca dokonywał płatności w ramach umowy, która została unieważniona, może być uprawniony do zwrotu pewnych kwot. W praktyce może to oznaczać zwrot nadpłaconych rat czy innych opłat.
 3. Korekta historii kredytowej: Unieważnienie umowy może wpłynąć na historię kredytową. W przypadku negatywnych wpisów wynikających z umowy frankowej, mogą one zostać usunięte z BIK.
 4. Brak konieczności spłaty pozostałej kwoty: Jeśli umowa zostanie unieważniona, kredytobiorca nie będzie musiał spłacać kredytu.
 5. Potencjalne skutki podatkowe: Unieważnienie umowy może mieć pewne skutki podatkowe, które warto skonsultować z doradcą podatkowym.
 6. Możliwość odszkodowania: W niektórych przypadkach kredytobiorcy mogą wnioskować o odszkodowanie za szkody wynikające z wadliwej umowy frankowej.

Ważne!

Jeśli kredytobiorca miał inne zobowiązania wobec banku, np. karty kredytowe, te zobowiązania nie zostaną automatycznie unieważnione. Nadal będą obowiązywać i należy je spłacać, bo nie mają związku z unieważnioną umową dotyczącą kredytu we frankach. 

Czy można odfrankowić kredyt denominowany?

Kredyt denominowany to specyficzny rodzaj kredytu, którego kwota główna jest wyrażona w walucie obcej. Zarówno wypłata, jak i spłata odbywają się w walucie krajowej, w tym przypadku w złotówkach. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca nie ma bezpośredniego kontaktu z walutą obcą, ale jest narażony na ryzyko kursowe związane ze zmianami wartości tej waluty w stosunku do złotówki.

Jeśli masz kredyt denominowany, odfrankowanie jest jak najbardziej możliwe. Wówczas przekształceniu ulegnie kwota do spłaty we frankach szwajcarskich na walutę PLN. Eliminuje to ryzyko kursowe. Kluczowym elementem kredytu denominowanego są klauzule indeksacyjne, które powiązują kredyt z kursem waluty obcej. 

Jeśli chodzi o odfrankowienie kredytu, co to znaczy w kontekście zobowiązania denominowanego? Proces ten polega na usunięciu tych klauzul z umowy, a to sprawia, że saldo kredytu i przyszłe raty są wyrażone w złotówkach. Ponadto nie zmieniają się w związku ze zmianami kursu franka szwajcarskiego.

Jednak proces odfrankowania może wiązać się z pewnymi kosztami. Ich wysokość zależy od indywidualnych warunków umowy i postanowień banku. Warto zwrócić uwagę na ewentualne opłaty i prowizje. W niektórych przypadkach kredytobiorcy decydują się na odfrankowanie kredytu denominowanego poprzez drogę sądową. Najczęściej ma to miejsce, gdy uważają, że klauzule indeksacyjne były niejasne lub wprowadzały w błąd.

Zanim kredytobiorca zdecyduje się na odfrankowanie kredytu denominowanego, warto skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnikiem. Taka konsultacja pozwoli dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty tego procesu oraz potencjalne korzyści i ryzyka. Odfrankowanie kredytu denominowanego jest możliwe i może przynieść korzyści kredytobiorcom, którzy chcą uniknąć ryzyka kursowego związanego z walutami obcymi.

Czy można odfrankowić kredyt indeksowany? 

Kredyt indeksowany to rodzaj kredytu, którego wysokość jest określana w złotówkach. Jednak jego wartość jest powiązana z kursem waluty obcej, najczęściej franka szwajcarskiego. W praktyce oznacza to, że choć kredyt jest wypłacany i spłacany w złotówkach, jego wartość i wysokość rat mogą zmieniać się w zależności od kursu waluty obcej. Możliwe jest unieważnienie umowy kredytu indeksowanego lub odfrankowanie. 

Proces odfrankowania kredytu indeksowanego może być inicjowany zarówno przez kredytobiorcę, jak i przez bank. W wielu przypadkach banki oferują odfrankowanie jako sposób na uniknięcie potencjalnych sporów sądowych związanych z klauzulami indeksacyjnymi.

Co lepsze odfrankowienie czy unieważnienie umowy?

Dla wielu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, pojawia się kluczowe pytanie: czy lepiej odfrankować kredyt, czy może postarać się o unieważnienie umowy? Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i od tego, jakie korzyści chce osiągnąć.

Unieważnienie umowy kredytu jest jednak lepszym rozwiązaniem dla wielu kredytobiorców. Dlaczego? Ponieważ po unieważnieniu umowy, frankowicz całkowicie uwalnia się od długu. Co więcej, może liczyć na zwrot sporej sumy pieniężnej. Obecnie sądy w większości przypadków decydują się na unieważnienie umów, co czyni ten moment idealnym do podważenia umowy frankowej w sądzie. Warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej kancelarii, która będzie w stanie skutecznie zabezpieczyć interesy kredytobiorcy. W kontekście nieważności umowy, banki często straszą kredytobiorców tzw. wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału. Jednak nie ma żadnej podstawy prawnej, aby bank mógł dochodzić takiego roszczenia od kredytobiorcy. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta przez Sąd Najwyższy.

Odfrankowienie kredytu to inna opcja, która polega na kontynuowaniu umowy, ale na bardziej korzystnych warunkach dla kredytobiorcy. Chociaż umowa trwa dalej, jest ona realizowana na preferencyjnych warunkach, co może przynieść ulgę dla wielu kredytobiorców.

Nieważność i odfrankowienie to dwa różne podejścia do problemu kredytów frankowych. Nieważność powoduje całkowite unicestwienie kredytu, podczas gdy odfrankowienie oznacza kontynuację umowy na lepszych warunkach. Ostateczna decyzja zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, ale zarówno unieważnienie, jak i odfrankowienie przynoszą korzyści finansowe.

Jak obliczyć odfrankowienie?

Aby obliczyć odfrankowienie kredytu, trzeba uwzględnić, że kredyt przestaje być powiązany z kursem franka szwajcarskiego. Saldo kredytu będzie wyrażone w PLN, a nie w CHF. Wzrost kursu CHF nie wpłynie na wysokość salda po odfrankowieniu. Istnieją specjalne kalkulatory dostępne online, które pomagają w obliczeniach.

Po wyeliminowaniu klauzul indeksacyjnych umowa kredytu pozostaje ważna, ale jako kredyt złotowy. Jest on oprocentowany według korzystniejszej stawki niż tradycyjne kredyty złotowe.

Odfrankowienie przykład 1:

Kredytobiorca zaciągnął kredyt indeksowany we frankach szwajcarskich na kwotę 200 000 zł. W tym momencie kurs franka wynosił 2 zł. Oznacza to, że zaciągnął kredyt na równowartość 100 000 CHF (200 000 zł / 2 zł = 100 000 CHF).

Jak odbywa się odfrankowienie kredytu, po jakim kursie? Po kilku latach kurs franka wzrósł do 4 zł. Wówczas oznacza to, że saldo kredytu w złotówkach wyniosło 400 000 zł (100 000 CHF * 4 zł = 400 000 zł), mimo że kredytobiorca spłacił już część kredytu.

Załóżmy, że w tym czasie kredytobiorca spłacił 50 000 zł. Jednak zamiast zmniejszenia salda kredytu do 150 000 zł (200 000 zł – 50 000 zł), jego saldo wynosi teraz 350 000 zł (400 000 zł – 50 000 zł) z powodu wzrostu kursu franka.

Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na odfrankowanie kredytu w tym momencie, bank przeliczy saldo kredytu według pierwotnego kursu, czyli 2 zł za franka. Oznacza to, że saldo kredytu po odfrankowaniu wynosi 200 000 zł (100 000 CHF * 2 zł = 200 000 zł).

W efekcie odfrankowania kredytu kredytobiorca uzyskuje korzyść w postaci nadpłaty w wysokości 150 000 zł (350 000 zł – 200 000 zł = 150 000 zł).

W tym przykładzie widać, jak duże korzyści może przynieść odfrankowanie kredytu. Kancelaria zdecydowanie powinna pomóc w rozwiązaniu sytuacji, gdy kurs franka znacząco wzrósł w stosunku do momentu zaciągnięcia kredytu.

Odfrankowanie przykład 2:

Kredytobiorca zaciągnął kredyt indeksowany we frankach szwajcarskich na kwotę 300 000 zł w momencie, gdy kurs franka wynosił 3 zł. Oznacza to, że zaciągnął kredyt na równowartość 100 000 CHF (300 000 zł / 3 zł = 100 000 CHF).

Po kilku latach kurs franka wzrósł do 5 zł. Oznacza to, że saldo kredytu w złotówkach wynosi teraz 500 000 zł (100 000 CHF * 5 zł = 500 000 zł), mimo że kredytobiorca spłacił już pewną część kredytu.

Załóżmy, że w tym czasie kredytobiorca spłacił 80 000 zł. Jednak zamiast zmniejszenia salda kredytu do 220 000 zł (300 000 zł – 80 000 zł), jego saldo wynosi teraz 420 000 zł (500 000 zł – 80 000 zł) z powodu wzrostu kursu franka.

Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na odfrankowanie kredytu w tym momencie, bank przeliczy saldo kredytu według pierwotnego kursu, czyli 3 zł za franka. Oznacza to, że saldo kredytu po odfrankowaniu wynosi 300 000 zł (100 000 CHF * 3 zł = 300 000 zł).

W efekcie kredytobiorca uzyskuje korzyść w postaci nadpłaty w wysokości 120 000 zł (420 000 zł – 300 000 zł = 120 000 zł).

Ten przykład pokazuje, jak zmieniający się kurs waluty obcej może wpłynąć na saldo kredytu i jak odfrankowanie może pomóc kredytobiorcy w zredukowaniu tego salda.

Czy opłaca się odfrankowić kredyt w 2024 r.?

Odfrankowienie w 2024 roku niesie ze sobą pewne ryzyko. Przede wszystkim, przewalutowanie kredytu na podstawie aktualnego kursu franka jest ryzykowne dla kredytobiorcy. Gdy kredyt był zaciągany, kurs franka był znacznie niższy niż obecnie. Wówczas wynosił około 2 zł, podczas gdy teraz jest ponad dwukrotnie wyższy. Dla wielu kredytobiorców oznacza to, że po przeliczeniu kredytu na złotówki ich saldo zadłużenia może być wyższe niż pierwotna kwota kredytu.

Kolejnym problemem jest zastosowanie wskaźnika WIBOR, który wpływa na oprocentowanie kredytu. W rezultacie wysokość odsetek, jakie kredytobiorca będzie musiał zapłacić, może ulec znaczącej zmianie. Dodatkowo, ewentualne podniesienie stóp procentowych może skutkować wyższymi ratami kredytu.

Specjaliści finansowi są zgodni co do tego, że choć konwersja kredytu jest jednym ze sposobów na pozbycie się uciążliwego kredytu we frankach, nie eliminuje ona ryzyka straty pieniędzy. Wielu kredytobiorców zaciągnęło kredyty z klauzulami abuzywnymi. Mając to na uwadze, warto rozważyć unieważnienie umowy przez sąd, które może przynieść znacznie większe korzyści dla kredytobiorcy niż odfrankowanie.

Ugoda frankowa z bankiem 

Ugoda frankowa z bankiem to porozumienie między kredytobiorcą a instytucją bankową. Jego celem jest zmiana warunków umowy kredytowej indeksowanej lub denominowanej we frankach szwajcarskich. Taka ugoda jest odpowiedzią na kontrowersje związane z kredytami frankowymi. Stały się one bowiem problematyczne dla wielu kredytobiorców z powodu znacznego wzrostu kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki.

Główne aspekty ugody frankowej to:

 •  Przewalutowanie kredytu: Jednym z najczęstszych elementów ugody jest przewalutowanie kredytu z franków szwajcarskich na złotówki. Proces ten polega na przeliczeniu pozostałego do spłaty zadłużenia według ustalonego kursu, który jest zazwyczaj korzystniejszy niż aktualny kurs rynkowy.
 • Zmiana oprocentowania: W ramach ugody bank może zaoferować zmniejszenie oprocentowania kredytu.
 • Kompensata: W niektórych przypadkach banki oferują kredytobiorcom jednorazowe wypłaty w formie kompensaty za wcześniejsze niekorzystne warunki kredytu.
 • Usunięcie klauzul abuzywnych: Ugoda może zakładać usunięcie z umowy klauzul uznawanych za abuzywne. Mogą to być klauzule indeksacyjne powiązane z kursem franka szwajcarskiego.
 • Zaprzestanie postępowań sądowych: W wielu przypadkach, jeśli kredytobiorca zdecyduje się na ugody z bankiem, obie strony rezygnują z dalszych postępowań sądowych w sprawie kredytu.

Ugoda frankowa jest jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu kredytów frankowych bez konieczności prowadzenia długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Jednak każda ugoda jest indywidualna i zależy od sytuacji kredytobiorcy i postawy banku.

PKO BP odfrankowienie kredytu

Przewalutowanie kredytu we frankach w PKO BP stało się tematem gorących dyskusji wśród kredytobiorców. Chociaż do niedawna banki były niechętne w kwestii zawierania polubownych ugód z Frankowiczami, PKO BP wyłamał się z tego trendu. Stał się liderem w zakresie pozasądowych porozumień z klientami. 

Bank reklamował swój program ugód, przedstawiając proces sądowy jako skomplikowany i czasochłonny. Wielu klientów, zniechęconych perspektywą lat trwającej batalii sądowej, zdecydowało się na pozasądowe rozwiązanie problemu kredytu frankowego. Przewalutowanie kredytu na złotówki miało przynieść ulgę w spłacie zobowiązania.

Wskaźnik WIBOR jest nieprzewidywalny i zmienia się na bieżąco. To wpłynęło na to, że początkowe zadowolenie kredytobiorców z podpisania ugody szybko zniknęło. Chociaż banki nie mają wpływu na wysokość oprocentowania kredytu złotówkowego, mają obowiązek informować klienta o potencjalnym ryzyku. A w wielu przypadkach było to pomijane. 

Dla kredytobiorców, którzy chcą dokładnie przeanalizować swoją sytuację, PKO BP udostępnia specjalny kalkulator. Odfrankowienie w tym narzędziu można sprawdzić z potencjalnymi korzyściami płynącymi z zawarcia umowy z bankiem. Odfrankowienie kalkulator obliczy bezpłatnie i szybko oceni, jakie korzyści można uzyskać.

5/5 - (1 oddanych głosów)