Podpisałeś umowę kredytową, ale w międzyczasie zmieniły się Twoje plany? Pamiętaj, że do pewnego momentu możesz odstąpić od umowy kredytowej. Jak to zrobić w praktyce i ile masz czasu na podjęcie decyzji? Sprawdź nasz poradnik i zapamiętaj, czym jest odstąpienie od umowy kredytowej.

Odstąpienie od umowy kredytuOdstąpienie od umowy kredytowej – termin

Odstąpienie od umowy kredytu jest możliwe pod warunkiem, że w odpowiednim terminie złożysz stosowne oświadczenie. Na odstąpienie masz 14 dni, zarówno wtedy, kiedy zaciągnąłeś kredyt konsumencki, jak i wtedy, gdy wziąłeś kredyt na mieszkanie. Termin ten jest uregulowany wprost w przepisach ustawy o kredycie konsumenckim oraz przepisach ustawy o kredycie hipotecznym. Warto pamiętać, że jako kredyt konsumencki traktowana jest każda kwota w wysokości nie większej niż 255.550 zł, udzielona przez kredytobiorcę osobie prywatnej (konsumentowi). To oznacza, że możesz odstąpić od umowy bez względu na to, czy został Ci udzielony kredyt gotówkowy, czy pożyczka gotówkowa. Co więcej, nie musisz podawać żadnej przyczyny „rezygnacji”– istotne jest wyłącznie dochowanie 14-dniowego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej

Odstępując od umowy kredytowej musisz zachować formę pisemną. Nie trzeba jednak martwić się tym, co zawrzeć w piśmie. Każda instytucja finansowa jest zobowiązana dołączyć do umowy kredytowej wzór oświadczenia o odstąpieniu. Wystarczy go uzupełnić i dostarczyć do siedziby banku lub parabanku, w którym zaciągnąłeś kredyt. W miarę możliwości dobrze jest zrobić to osobiście – będziesz miał pewność, że Twoje oświadczenie dotarło do kredytodawcy w odpowiednim terminie. Warto poprosić pracownika danej instytucji finansowej o potwierdzenie odbioru pisma, z zaznaczeniem daty złożenia oświadczenia.

Jeśli nie możesz stawić się w placówce osobiście i wysyłasz pismo pocztą pamiętaj, żeby skorzystać z opcji potwierdzenia odbioru – w ten sposób unikniesz komplikacji, np. w przypadku zagubienia listu.

Odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji

Odstąpienie od umowy kredytu nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. To oznacza, że instytucja finansowa nie może nałożyć na Ciebie kary czy żądać jakiejkolwiek rekompensaty z tytułu odstąpienia od umowy kredytu. Jeśli uiściłeś opłaty dodatkowe, w tym prowizję, masz prawo żądać ich wypłaty.

Pamiętaj, że odstępując od umowy kredytowej musisz zwrócić otrzymaną kwotę w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Ważna uwaga: poza kwotą kredytu trzeba zwrócić również odsetki – są ustalane za każdy dzień, licząc od dnia wypłaty kredytu. Jeśli nie wiesz, jaka jest wysokość należnych odsetek, poproś pracownika banku/parabanku o ich wyliczenie.

30-dniowy termin jest liczony od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jeśli go nie dochowasz Twoje oświadczenie będzie nieskuteczne, a umowa zostanie uznana za obowiązującą.

5/5 - (1 oddanych głosów)