abonament rtv przedawnienieOpłaty związane z korzystaniem z abonamentu RTV muszą być uiszczane przez każde gospodarstwo domowe. Mało kto przestrzega jednak obowiązku płacenia rachunków z tego tytułu. Warto wiedzieć, że każdemu z nas przysługuje zwolnienie z opłat rtv. Jeśli masz zaległy abonament rtv, przedawnienie może dotyczyć również Ciebie. Sprawdźmy, kiedy następuje przedawnienie długów z tytułu niezapłaconego abonamentu rtv, w jakiej kwocie musimy go uiszczać i jakie są konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie warunków. 

Abonament RTV ustawa

Obowiązki płacenia abonament rtv, kary za niewypełnienie zapisów prawnych oraz ewentualne konsekwencje prawne, znajdziemy w Ustawie o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 r., a także w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 12 grudnia 2014 r.  Jak wskazuje obowiązujące prawo, każda osoba, która posiada w domu aktywny odbiornik, jest zobowiązana do zarejestrowania go w ciągu 14 dni oraz regularnego opłacania abonamentu rtv. Uregulowanie kosztów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, która pobiera jedną opłatę na gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby osób zamieszkujących je. 

Abonament rtv kary za opóźnienia

Jeśli nie płacimy abonamentu rtv, musimy wziąć pod uwagę, że mogą zostać wyciągnięte wobec nas konsekwencje. Częstą karą za zaległości w opłatach jest naliczanie odsetek, które w wielu przypadkach wynoszą nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu, czyli nawet 680 zł! Jednak nie każdego dotyczy obowiązek płacenia abonamentu rtv. Kto jest zwolniony z opłat?

Abonament RTV zwolnienia z opłat — kogo dotyczą?

Wielu konsumentów uważa, że uiszczanie opłat za abonament rtv nie dotyczy osób, które opłacają abonament za płatny pakiet telewizji kablowej lub satelitarnej. Aktualne przepisy prawne mówią jednak, że niezależnie od korzystania z usług w ramach umów podpisanych z prywatnymi dostawcami telewizji, również musimy płacić abonament RTV. Nikogo nie powinien więc zdziwić fakt, że któregoś dnia może otrzymać monit stanowiący o zaległościach finansowych. Według tego typu dokumentu, otrzymujemy określony czas na uiszczenie zobowiązań. 

Jeśli tego nie dokonamy, możemy otrzymać przedsądowe wezwanie zapłaty, które jest ostatnią deską ratunku dla zadłużonego oraz jedyną możliwą opcją, aby uniknąć skierowania danej sprawy na drogę sądową. Tego typu działania nie dotyczą wyłącznie nieuregulowania opłat w związku z abonamentem RTV. Takich kroków możemy bowiem spodziewać się również, gdy posiadamy niespłacone zobowiązania takie jak kredyty, chwilówki, pożyczki długoterminowe dla zadłużonych online, nieuiszczone opłaty za zakupione sprzęty, nieopłacone rachunki i faktury oraz wiele innych. W wyniku tego konsument może spodziewać się wytoczenia egzekucji komornika sądowego, który zajmie majątek w formie ruchomości lub środków na koncie bankowym. W takiej sytuacji możemy jedynie próbować zawrzeć ugodę z komornikiem w kwestii, jaką jest abonament rtv. Odwołanie od egzekucji składamy do konkretnej firmy komorniczej, która prowadzi postępowanie. 

Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych to:

 • Osoby, które ukończyły 75 rok życia
 • Bezrobotni
 • Osoby posiadające I grupę inwalidzką
 • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
 • Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 • Niesłyszący, niewidomi
 • Osoby z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy
 • Osoby niepełnosprawne (posiadające znaczny stopień niepełnosprawności)
 • Przyjmujący rentę socjalną lub świadczenia pielęgnacyjne
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna
 • Osoby po 60 roku życia, które mają prawo do emerytury, jednak jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli chcemy zostać zwolnieni z płatności za zaległy abonament rtv, odwołanie składamy w formie zaświadczenia w placówce pocztowej. Konieczne jest udokumentowanie powodu zwolnienia z opłat. 

Abonament rtv jak sprawdzić zaległość?

Każda osoba może sprawdzić, ile wynosi jej zaległość w związku z abonamentem RTV. Wystarczy wykonać telefon na infolinię Poczty Polskiej. Podczas rozmowy z pracownikiem dowiemy się nie tylko, w jakiej wysokości zadłużenie posiadamy, ale również otrzymamy wszelkie informacje o numerze rachunku, na który należy przelać określoną kwotę. Konieczne będzie potwierdzenie naszych danych osobowych w celu weryfikacji klienta. Jeśli nie chcemy wykonywać połączenia telefonicznego, możemy wysłać wniosek listem, w którym zawrzemy prośbę o wyliczenie zaległości. Istnieje również możliwość wysłania zapytania drogą mailową na adres: rtv.eod@poczta-polska.pl. Musimy jednak pamiętać, aby w wiadomości podać nasze: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz indywidualny numer identyfikacyjny abonenta. 

Abonament RTV przedawnienie — kiedy następuje?

Jeśli zastanawiamy się, czy zapłacić zaległy abonament rtv, przedawnienie długu będzie istotną informacją, która może rozjaśnić nieścisłości. Tego typu kwestię reguluje zapis z Ordynacji podatkowej z 30 lipca 2012 r, z którego dowiadujemy się, że abonament rtv przedawnienie następuje po upływie 5 lat od chwili, w której pojawiło się zadłużenie. 

Zaległy abonament rtv, jak uniknąć płacenia?

Jeśli nie spełniamy warunków, które umożliwiają nam skorzystać ze zwolnienia z opłat abonamentowych, posiadamy jeszcze jedną pomocną opcję. Aby uniknąć płacenia abonamentu rtv z powodu ciężkiej sytuacji finansowej, możemy ubiegać się o anulowanie długu lub rozłożenia go na raty. W takim przypadku konieczne jest jednak dołączenie do wniosku obszernej dokumentacji oraz poparcia kwestii argumentacją, która udowodni, że nie jesteśmy w stanie płacić abonamentu. Warto pamiętać, że formularze są rozpatrywane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która anuluje zadłużenie wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach. Jeśli nasza sytuacja życiowa i materialna jest trudna lub wystąpiły w naszym życiu sytuacje losowe uniemożliwiające nam opłacanie abonamentu, warto wziąć pod uwagę złożenie wniosku. 

Z kolei jeśli nasza prośba zostanie rozpatrzona, a wydana decyzja będzie negatywna, niezbędne będzie uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań, do których często naliczane są wysokie odsetki. Musimy spodziewać się obowiązku uiszczenia od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych za zaległe rachunki. Kwota uzależniona jest od okresu, w którym nie spłacaliśmy abonamentu. W takiej sytuacji możemy skorzystać jedynie z możliwości wzięcia pożyczki, z której środki przeznaczymy na spłatę zaległości. Jeśli nasza sprawa wiąże się z rozpoczęciem egzekucji, warto poczynić kroki, które pozwolą nam uniknąć wysokich opłat komorniczych. Często wybieranym rozwiązaniem jest pożyczka z komornikiem, która może zaciągnąć w parabankach niemalże każda osoba pełnoletnia.