Cesja wierzytelności to nic innego jak ustąpienie. W przypadku cesji wierzytelności chodzi o ustąpienie wierzytelności najczęściej firmie zewnętrznej, która może wykupić od nas wierzytelność i samodzielnie próbować odzyskać ją od dłużnika. Jest to instytucja uregulowana w artykułach 509-516 Kodeksu Cywilnego i korzysta z niej wiele firm, zwłaszcza tych zajmujących się usługami. Niestety małe firmy, zwłaszcza jednoosobowe, które nie korzystają z pomocy prawników, często mają problem z dłużnikami, dlatego takie cesje są jedynym sposobem na utrzymanie płynności finansowej. Co to jest cesja wierzytelności i kiedy możemy z niej skorzystać?

Cesja wierzytelności – co to jest?

cesja wierzytelności

Cesję wierzytelności przeprowadzamy wtedy, kiedy chcemy przenieść na nabywcę uprawnienia, które wcześniej nam przysługiwały. Polega ona na zawarciu umowy, w których są dwie strony – cedent, czyli osoba, która była dotychczasowym właścicielem uprawnień oraz cesjonariusz, który jest nabywcą naszej wierzytelności. Czym jest i jak działa cesja wierzytelności? Jest niczym innym jak sprzedażą naszej wierzytelności komuś innemu, by ta osoba mogła domagać się zwrotu długu. Wiele osób martwi się tym, jak przebiega cesja wierzytelności i czy taka procedura jest skomplikowana. Cesja nie jest skomplikowana – w umowie występują takie informacje jak kwota wierzytelności oraz strony, które biorą udział w umowie. Po jej podpisaniu, odzyskanie długu pozostaje w gestii nowego wierzyciela. Z dniem podpisania umowy na nowego nabywcę przechodzą wszystkie prawa związane z dłużnikiem. 

Istnieje również instytucja cesji powierniczej. Jest to alternatywa dla umowy cesji, która opisana była przez nas wyżej. W tym wypadku celem jest ściągnięcie długu z dłużnika. To wierzyciel przekłada wierzytelność na nabywcę. Jeśli ten ją odzyska, oddaje ją wierzycielowi. Inaczej nazywana jest też cesją zwrotną. Jest stosowana w momencie, kiedy bardzo trudno ściągnąć wierzytelność z dłużnika.

Co to jest cesja wierzytelności i co może być jej przedmiotem?

Cesja wierzytelności to przeniesienie prawa do ściągnięcia naszej wierzytelności z dłużnika przez firmę lub przez osobę prywatną. Musi być to jednak wierzytelność potwierdzona za pomocą dokumentu prawnego. Ustawa nie przewiduje cesji dla wierzytelności o charakterze prywatnym. Możemy robić również cesję na wierzytelności przedawnione, a także na te, które są zabezpieczone hipoteką. Mówi o tym szczegółowo art. 79 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Można również spisać cesję tylko na część wierzytelności. Istnieje możliwość wykonywania cesji na wierzytelności, które mają dopiero się pojawić. Muszą mieć one jednak stosunek prawny, który potwierdzi, że takie wierzytelności nastąpią. Może być to wierzytelność taka jak kredyt bez bik lub czy pożyczki społecznościowe

Co w przypadku, kiedy to my jesteśmy dłużnikami?

Wiele zadłużonych osób, które nie są w stanie spłacać zobowiązań, zastanawia się, jak dogadać się z windykatorem. Powszechnie panuje mylna opinia, iż jest to niemożliwe, jednak wiele firm jest skorych do nawiązania ugody. Warto jednak wiedzieć, że negocjacje prowadzone są przede wszystkim z wierzycielem i do o niego zależy, czy zechce wycofać wniosek o egzekucję, czy też nie nie. Również wierzyciel decyduje, czy istnieje możliwość spłaty np. części długu od ręki bez procesu egzekucyjnego. Musimy więc w pierwszej kolejności podjąć próbę dogadania się z osobą lub firmą, u której mamy dług.

Z kolei jeśli wobec naszych zadłużeń toczy się postępowanie windykacyjne, możemy ubiegać się o umorzenie kosztów egzekucji. Jest to jednak możliwe w niektórych przypadkach, np. Gdy nasza sytuacja finansowa jest bardzo ciężka, a my cierpimy na choroby wymagające leczenia, nie osiągamy odpowiednich dochodów, ponosimy wysokie wydatki w związku z niespodziewaną sytuacją itp. Wszystkie okoliczności musimy udokumentować. Z kolei jeśli wiemy, że działania windykatora są bezprawne, czyli zajmuje tę część majątku, która jest nam niezbędna do przeżycia, niezbędna okazuje się skarga na windykatora. Nawet, gdy posiadamy długi, które osiągają duże sumy, firma windykacyjna nie jest uprawniona do tego, aby zająć całość naszego dochodu i pozostawić nas bez żadnych środków do życia.

Warto zwrócić uwagę na kwestię, jaką jest przedawnienie długu. Jest to niezwykle istotna kwestia, zwłaszcza dla osób, których zadłużenia są duże i spłacają je od wielu lat. Po jakim czasie przedawnia się dług? Najczęściej jest to okres od 3 lat, ale każda firma pożyczkowa ma inne zasady funkcjonowania. Aby jednak uniknąć spłacania bardzo wysokich odsetek względem naszej wierzytelności, warto złożyć wniosek o spłatę długu w ratach. 

Kiedy cesja wierzytelności jest opłacalna?

Cesja jest dobrym pomysłem wtedy, gdy nie jesteśmy w  stanie samodzielnie odzyskać środków od dłużnika. Dodatkowo mamy problem z płynnością finansową i potrzebujemy gotówki natychmiast. Istnieją firmy windykacyjne, które skupują długi od firm, by móc odzyskać wierzytelność. Są o wiele bardziej skuteczne, niż firmy jednoosobowe, które nie mają pomocy ze strony prawników, czy też windykatorów terenowych. Firma windykacyjna pobiera opłatę za możliwość ściągnięcia zadłużenia i jest ona wyszczególniona w umowie, którą z nią podpisujemy.

5/5 - (1 oddanych głosów)