Wynajmowane mieszkanie a komornikEgzekucja komornicza budzi wiele emocji i obaw związanych z zajęciem środków do życia czy przedmiotów materialnych. Wielu dłużników zastanawia się, jakie składniki majątku mogą zostać zajęte przez komornika w celu spłaty zobowiązań. Czy komornik może wejść do każdego mieszkania, w którym przebywa dłużnik? Sprawdziliśmy, jakie są granice jego uprawnień, gdy chodzi o wynajmowane nieruchomości. 

Wynajmowane mieszkanie a komornik

Komornik a wynajmowane mieszkanie to temat, który budzi wiele kontrowersji. W sytuacji, gdy ktoś obawia się egzekucji, naturalnym jest zastanawianie się, czy komornik może odwiedzić takie miejsce. Według przepisów ma on prawo zająć majątek dłużnika z lokalu, w którym mieszka. I jest to niezależne od tego, czy mieszkanie jest jego własnością, czy jest przez niego wynajmowane. 

Jeśli wynajmowany lokal jest wyposażony przez właściciela, komornik nie ma prawa zająć przedmiotów, które nie należą do dłużnika. Obowiązkiem zadłużonego jest udowodnienie, które przedmioty są jego własnością, a które nie. Więcej na ten temat dowiesz się w dalszej części. 

Czy komornik ma prawo wejść do wynajmowanego mieszkania pod nieobecność dłużnika?

Kwestię tę regulują przepisy prawne. W związku z nimi komornik ma prawo wejść do wynajmowanego mieszkania, nawet jeśli dłużnik nie jest w nim obecny. Może się to zdarzyć na przykład, gdy drugi lokator go wpuści, ale też z pomocą ślusarza. Drugie rozwiązanie może nastąpić wyłącznie w godzinach 06:00-22:00.  A czy komornik pracuje w weekend? Egzekucja może być podejmowana wyłącznie w dni powszednie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy komornik posiada zgodę prezesa właściwego sądu rejonowego. 

Niegdyś praktyki polegające na zajęciu majątku materialnego były stosowane jako pierwsze kroki w egzekucji. Obecnie komornicy korzystają z innych metod. Najczęściej podejmuje się zajęcie rachunku bankowego. Warto wówczas sprawdzić, ile komornik może zabrać z emerytury czy renty, wypłaty, czy też innych świadczeń.

Obecnie najczęściej komornik decyduje się na wejście do mieszkania, gdy inne metody są nieskuteczne. Chodzi tutaj np. o zajęcie środków na koncie bankowym, gdy określona wysokość nie starcza na pokrycie długów powiększonych o koszty komornicze

Czy komornik może zostawić kartkę w drzwiach wynajmowanego mieszkania?

Co w sytuacji, gdy komornik nie zastanie nikogo w wynajmowanym mieszkaniu? Może zostawić w drzwiach informację o podjętej wizycie. W takim przypadku dłużnik będzie poinformowany o konieczności kontaktu w celu ustalenia dalszych kroków. Jeśli tego nie zrobi, powinien spodziewać się kolejnych prób egzekucji w lokalu.

Mogą zostać także wyciągnięte konsekwencje prawne. Osoby, które nie podejmują współpracy z komornikiem, zostają zgłoszone do baz dłużników. Niekiedy jest też wytoczone postępowanie sądowe, a w skrajnych przypadkach aresztowanie na podstawie art. 1051 K.p.c. 

Czy komornik musi powiadomić o swojej planowanej wizycie w wynajmowanym mieszkaniu?

Komornik zazwyczaj wysyła pismo informujące o zamiarze rozpoczęcia egzekucji w mieszkaniu. Jednakże nie informuje on dokładnie o dacie i godzinie swojej wizyty. Dlatego dłużnik musi być przygotowany na to, że może on pojawić się w niespodziewanym momencie.

Skąd komornik wie gdzie wynajmuję mieszkanie?

Dłużnik nie ma obowiązku informowania komornika o miejscu swojego wynajmu, jednak jeśli jest tam zameldowany, komornik może łatwo uzyskać taką informację. Najczęściej pozyskuje ją z banku czy z urzędów. 

Warto dodatkowo poznać odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają sobie dłużnicy:

 1. Czy muszę podawać adres wynajmowanego mieszkania? Nie ma takiego obowiązku. Dłużnik nie musi zgłaszać faktu wynajmu. 
 2. Czy komornik ma prawo pytać sąsiadów o mnie? Tak, komornik może pytać sąsiadów w celu uzyskania informacji o dłużniku zamieszkującym pod danym adresem. 

Ile razy komornik może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Nie ma określonej liczby wizyt, które komornik może przeprowadzić w wynajmowanym mieszkaniu. Jeśli nie zastanie on dłużnika podczas pierwszej wizyty, może podjąć kolejne próby. W sytuacji, gdy zajęty majątek nie pokryje całego długu, komornik może wrócić do mieszkania lub podjąć inne działania np. zajęcie konta bankowego. 

Sprawdź również: ile może zabrać komornik z pensji.

Co zajmie komornik w wynajętym mieszkaniu?  — przepisy prawne 

W Polsce działania komornika są regulowane przez Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.). W kontekście egzekucji komorniczej w mieszkaniu kluczowe przepisy to:

 1. Artykuł 829 K.p.c. — określa, że komornik może zająć ruchomości dłużnika, które znajdują się w miejscu jego zamieszkania lub pracy oraz w innych miejscach, w których dłużnik je przechowuje.
 2. Artykuł 830 K.p.c. — wylicza przedmioty, które są wyłączone z egzekucji, czyli przedmioty niezbędne do zaspokajania codziennych potrzeb dłużnika i jego rodziny (np. odzież, żywność). Dodatkowo są to przedmioty służące dłużnikowi do wykonywania zawodu, narzędzia pracy, przedmioty kultu religijnego, przedmioty o niewielkiej wartości mającej znaczenie użytkowe.
 3. Artykuł 832 K.p.c. — mówi o tym, że komornik nie może zająć przedmiotów, które służą dłużnikowi do wykonywania zawodu lub zarobkowania, jeżeli ich wartość nie przekracza określonej kwoty.
 4. Artykuł 814 K.p.c. — dotyczy przeszukiwania mieszkania dłużnika w celu znalezienia przedmiotów podlegających egzekucji. Komornik może zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, przeszukać jego rzeczy, a także odzież, którą dłużnik ma na sobie.

Co może zająć komornik w wynajmowanym mieszkaniu?

Komornik może zająć różne składniki majątku. Mogą to być elektronika, meble czy biżuteria. Wartościowe przedmioty muszą być własnością dłużnika i musi to zostać udowodnione. 

Komornik ma prawo zająć majątek dłużnika w celu spłaty jego zobowiązań. Są to takie przedmioty jak:

 • Elektronika: telewizory, komputery, laptopy, tablety, smartfony, sprzęt audio, aparaty fotograficzne itp.
 • Meble: stoły, krzesła, szafy, komody, łóżka (z wyjątkiem podstawowych mebli niezbędnych do życia).
 • Sprzęt AGD: pralki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki, odkurzacze itp.
 • Biżuteria: pierścionki, naszyjniki, bransoletki, zegarki itp.
 • Narzędzia: narzędzia elektryczne, ręczne, sprzęt do majsterkowania.
 • Pojazdy: samochody, motocykle, rowery, jeśli są własnością dłużnika.
 • Przedmioty kolekcjonerskie: znaczki, monety, karty kolekcjonerskie, antyki.
 • Sprzęt sportowy: narty, snowboardy, sprzęt do nurkowania, rowery górskie itp.
 • Inne wartościowe przedmioty: instrumenty muzyczne, drogie alkohole, kosztowności.
 • Gotówka: jeśli znajduje się w mieszkaniu.
 • Aktywa: akcje, obligacje, cenne papiery.

Ważne! 

Ochroną są objęte przedmioty niezbędne do codziennego życia dłużnika i jego rodziny. Chodzi o podstawowe meble, odzież, żywność czy konieczne narzędzia do pracy. 

Czego nie może zabrać komornik z wynajmowanego mieszkania?

Komornik ma szerokie uprawnienia w zakresie egzekucji majątku dłużnika. Jednak nie może zająć wszystkiego. Istnieją pewne przedmioty i dobra, które są wyłączone z egzekucji, aby zapewnić dłużnikowi i jego rodzinie podstawowe warunki życia. 

Przedmioty, które nie mogą zostać zabrane przez komornika z wynajętego mieszkania:

 1. Podstawowe meble i sprzęt: łóżko, stół, krzesła, podstawowe sprzęty AGD (np. lodówka, kuchenka). 
 2.  Odzież i bielizna: Dotyczy to odzieży i bielizny dla dłużnika i jego rodziny, z wyjątkiem odzieży luksusowej.
 3. Żywność i paliwo: W ilości niezbędnej dla dłużnika i jego rodziny na okres trzech miesięcy.
 4. Przedmioty kultu religijnego: księgi święte, ikony, różańce itp.
 5. Narzędzia pracy: Jeśli są niezbędne dłużnikowi do wykonywania zawodu lub zarobkowania i ich wartość nie przekracza określonej kwoty.
 6. Leki: Wszystkie lekarstwa niezbędne dla dłużnika i jego rodziny.
 7. Przedmioty o niewielkiej wartości mającej znaczenie użytkowe: Dotyczy to przedmiotów, które mają niewielką wartość, ale są niezbędne w codziennym życiu.
 8. Książki: Dotyczy to podręczników i literatury niezbędnej do kształcenia, podnoszenia kwalifikacji lub wykonywania zawodu.
 9. Pomoc społeczna: Wszelkie świadczenia z tytułu pomocy społecznej.
 10.  Przedmioty o szczególnej wartości dla dłużnika: pamiątki rodzinne, medale, puchary, odznaczenia.

Co ważne, jeśli w wynajmowanym mieszkaniu znajdują się przedmioty należące do innych osób (np. właściciela mieszkania lub współlokatora), nie mogą zostać zajęte przez komornika. Wówczas osoba trzecia musi udowodnić, że jest ich właścicielem. 

Jak uchronić się przed wizytą komornika w wynajmowanym mieszkaniu?

Najlepszym sposobem na uniknięcie wizyty komornika jest spłata długów. Jeśli to niemożliwe, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym. Pomoże to znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji. Warto również pamiętać, że komunikacja z komornikiem może pomóc w negocjacji warunków spłaty. Może też ograniczyć koszty komornicze w związku z podejmowaniem kolejnych prób ściągania długów. 

5/5 - (2 oddanych głosów)