internetowa giełda wierzytelnościKażdy przedsiębiorca przez wiele lat prowadzenia działalności spotkał się z sytuacją, gdy konsument nie płacił zobowiązań w terminie. W wielu przypadkach decydujemy się wówczas na wszczęcie postępowania windykacyjnego, podczas którego komornik będzie pobierał środki na spłatę zaległości. Istnieje jednak o wiele szybsza metoda na odzyskanie pieniędzy, jaką jest internetowa giełda długów. Na czym polega to rozwiązanie i jak wystawić dług na sprzedaż?

Giełda długów – czym jest?

Internetowa giełda wierzytelności to specjalna platforma, z której mogą korzystać wierzyciele. Na tego typu witrynie zamieszczamy ofertę sprzedaży zadłużeń dla osób prywatnych lub przedsiębiorców. Działanie giełdy długów zostało ściśle określone w przepisach prawnych. Tego typu kwestię reguluje przykładowo art. 509 Kodeksu cywilnego. Obowiązujące prawo bowiem wskazuje, iż istnieje możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią na mocy przelewu wierzytelności, czyli tzw. cesji. Niezbędne jest jednak poinformowanie o zaistniałym fakcie dłużnika, aby posiadał on wiedzę, do kogo musi spłacać zobowiązania. Ważnym faktem jest to, że jeśli naszym dłużnikiem jest przedsiębiorca, a my chcemy skorzystać z rozwiązania, jakim jest giełda wierzytelności i sprzedać na platformie zadłużenie, nie musimy posiadać prawomocnego wyroku sądu lub nakazu zapłaty. Konieczne jest jednak wskazanie, że to właśnie nam należy się konkretny dług. W tym celu należy wykazać dokumenty, które udowodnią ten fakt, np. umowę pożyczki (np. gdy długi pochodzą ze zobowiązania, jakim jest pożyczka na weksel),  umowę najmu, umowę zlecenia, nakaz zapłaty, wyrok sądu itp. 

Giełda długów czy postępowanie komornicze?

Wielu przedsiębiorców, którzy są wierzycielami długu, zastanawia się nad tym, czy szybszym i korzystniejszym rozwiązaniem nie będzie egzekucja komornicza. Warto tutaj zaznaczyć, że postępowanie komornicze będzie wiązało się w wielu przypadkach z systematycznym pobieraniem środków na spłatę zadłużenia. Rzadko zdarza się, że dłużnik posiada majątek materialny, którego przejęcie przez komornika i sprzedaż pokrywa cały dług. Bardzo często takie działania pozwalają jedynie na pokrycie jego części lub — co gorsza — okazuje się, że zadłużony nie posiada żadnych wartościowych przedmiotów, a jego sytuacja finansowa jest ciężka. W takiej sytuacji windykacja nie przynosi szybkich rezultatów i konieczne może być przejęcia konta bankowego przez komornika. W związku z tym środki z tytułu dochodów będą pobierane regularnie na spłatę długu, ale wierzyciel będzie musiał cierpliwie czekać na to, aż należność będzie uiszczona w całości. 

Tego typu proces może ciągnąć się latami, a w czasie postępowania może nastąpić także przedawnienie długu. Spowoduje to niezapłacenie wszystkich zaległych długów przez osobę zadłużoną, a tym samym w wyniku wierzyciel pozostanie stratny. 

Giełda długów wierzytelności to proces zdecydowanie szybszy niż egzekucja komornicza. Możemy za jej pośrednictwem sprzedać zadłużenie i tym samym całkowicie pozbyć się kłopotów w związku z nieuiszczonymi zobowiązaniami. W jaki sposób korzystać z platformy, jaką jest internetowa giełda długów? 

Giełda dłużników — kto może z niej skorzystać?

Baza giełd wierzytelności zawiera kilka rodzajów podmiotów, w których wyróżniamy:

— Wierzycieli — To właśnie ta strona wystawia na platformie ogłoszenia dotyczące sprzedaży zadłużeń. Do wierzycieli możemy zaliczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne i prawne. 

—Kupujący — Najczęściej są to instytucje windykacyjne, które świadczą usługi z zakresu egzekwowania zaległości w spłacie. 

— Inne podmioty — Możemy wyróżnić tutaj przykładowo przedsiębiorców, którzy posiadają niezapłacone należności względem innej firmy. W takiej sytuacji wiele firm decyduje się na wykupienie długu zamiast zapłatę za usługę czy produkty. Tego typu działania nazywamy potrąceniem. Giełda dłużników wierzytelności to także doskonała metoda na sprawdzenie wypłacalności kontrahenta przed podjęciem z nim współpracy. Z narzędzia korzysta duża liczba firm, a nawet banki i instytucje udzielające zobowiązań takich jak kredyt dla bezrobotnych

Sprzedaż długu na giełdzie — czy warto?

Giełda, na której wystawiamy dług na sprzedaż, jest coraz bardziej popularniejszym sposobem na odzyskanie środków. Z tego typu rozwiązania korzysta duża liczba przedsiębiorstw, co jest spowodowane przede wszystkim szybkim czasem realizacji niż egzekucja komornicza. Warto jednak wspomnieć, że sprzedaż długu na platformie wiąże się ze sprzedażą wierzytelności, której wysokość jest mniejsza niż wartość nominalna. W wyniku tego otrzymujemy środki od ręki w ekspresowym tempie, jednak są one mniejsze niż kwota zadłużenia. Pozwala nam to wówczas na uniknięcie długotrwałego postępowania windykacyjnego, które może trwać nawet wiele lat. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza u osób, które nie mają płynności finansowej. Dzięki szybkiej sprzedaży długu, możemy uratować nasz budżet oraz zaoszczędzić wielu sytuacji stresowych, które mogą wynikać z problemów z negocjowaniem zaległości. 

Znalazłeś się na giełdzie długów? Sprawdź, co możesz zrobić

Sytuacja, w której dowiadujemy się, że nasze dane znajdują się na giełdzie długów, jest niezwykle wstydliwa. Może powodować spore kłopoty, zwłaszcza jeśli prowadzimy firmę i z powodu wpisu na platformie tracimy kolejnych kontrahentów. W takim przypadku najlepszym rozwiązanie jest oczywiście spłata należności, jednak możemy mieć do czynienia ze sporym problemem, gdy nie posiadamy wystarczających środków na pokrycie zobowiązań. Warto zastanowić się, jak wyjść z ciężkiej sytuacji, która może znacznie zaburzać nasz budżet. Prowadząc działalność, możemy tracić kolejne możliwości na świadczenie usług i podpisanie kontraktów, gdy potencjalni klienci dowiedzą się o naszej niewypłacalności. W pozbyciu się wpisu na giełdzie dłużników pomoże nam pożyczka dla zadłużonych, którą możemy zaciągnąć w każdym parabanku. Tego typu zobowiązanie udzielane jest praktycznie od ręki niezależnie od tego, czy nasza historia kredytowa jest dobra, czy mamy długi, a także czy jesteśmy wpisani na giełdę i do KRD. Firmy pożyczkowe świadczą pomoc finansową dla każdej osoby pełnoletniej, nie sprawdzając przy tym jej zdolności kredytowej. 

5/5 - (1 oddanych głosów)