Kredyt dla studenta to świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na zdobyciu wyższego wykształcenia, ale nie mają na to środków. Nie zawsze jesteśmy w stanie pożyczyć pieniądze oś bliskich lub samodzielnie odłożyć. Zwłaszcza osoby młode, które chcą zapisać się na studia zaoczne, a ich pensja nie wystarczy na ich opłacenie, mogą mieć trudności. W tym przypadku można liczyć na stypendium, jednak z reguły jest ono wypłacane po kilku miesiącach. Wówczas warto zainteresować się zobowiązaniem bankowym, jakim jest kredyt studencki. Jakie warunki ma taka oferta, kto ją proponuje i czy student może wziąć kredyt bez przeszkód? 

Kasa Stefczyka
RRSO7,23 %
Oprocentowanie 6,23 %
Kwotado 160 000 zł
Ocena9/10
Smartney
RRSO24,48 %
Oprocentowanie 15,75 %
Kwotado 60 000 zł
Ocena10/10
Santander
RRSO10,13 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 35 000 zł
Ocena9/10
Velobank
RRSO8,3%
Oprocentowanie 7,99%
Kwotado 200 000 zł
Ocena7/10
AliorBank
RRSO9,02 %
Oprocentowanie 7,19 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena8/10
BNP Paribas
RRSO13,75 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena8/10
Pekao
RRSO10,88 %
Oprocentowanie 6 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena9/10
City Handlowy
RRSO9,65 %
Oprocentowanie 6,99 %
Kwotado 150 000 zł
Ocena8/10
PKO miniratka
RRSO13,77 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 170 000 zł
Ocena8/10

kredyt studenckiCzy można wziąć kredyt na studia?

Młodzi studenci, dopiero zaczynający edukację wyższą, często mają problemy związane z finansami. Z reguły spowodowane jest to faktem, że pierwsza praca zarobkowa wiąże się z dość niskim dochodem. Chcąc się rozwijać i zdobyć odpowiednie wykształcenie, zależy nam na tym, aby kontynuować studia z dobrymi wynikami. Jednak, studiując i jednocześnie pracując, wiele osób jest zmuszonych podjąć te w trybie zaocznym. One z kolei wiążą się z koniecznością opłacania nauki w ratach lub jednorazowo, w zależności od wybranej formy. Świetnym sposobem na sfinansowanie jest pożyczka dla studentów, z której korzysta coraz więcej młodych. Jak się okazuje, takie zobowiązanie jest proponowane również przez banki. Mowa o ofertach typu kredyty studenckie, które zaciągniemy po spełnieniu kilku ważnych warunków. 

Kredyt studencki 2024 cechuje się dość uproszczoną procedurą i dogodnymi warunkami. To swoista pomoc dla młodych osób, które chcą podjąć naukę na uczelni wyższej bez przeszkód. Przede wszystkim, takie zobowiązanie jest przyznawane z niezwykle niskimi kosztami. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że kredyt studencki oprocentowanie ma bardzo konkurencyjne. Dodatkowo, studenci mogą liczyć na odpowiednio długi termin spłaty. 

Na czym polega kredyt na studia?

Kredyt dla studenta, jak wskazuje sama nazwa, to zobowiązanie udzielane wyłącznie osobom studiującym. Może to być student, który dopiero rozpoczyna edukację wyższą, ale też doktorant uczelni i jednostek akademickich. 

Zobowiązanie jest udzielane w charakterze kredytu celowego. Jest to więc pożyczka dla pełnoletnich, udzielana jako finansowanie edukacji. Środki z niej nie mogą być przeznaczone na inne wydatki niż te związane z opłacaniem studiów. Taki kredyt posiada jednak o wiele korzystniejsze warunki niż klasyczny kredyt konsumencki. Chodzi przede wszystkim o odsetki regulowane przez Ustawę 2.0., która ustala je na bardzo niskim poziomie. 

Gdzie udzielany jest kredyt dla studenta medycyny i innych kierunków wyższych?

Niezależnie od tego, na jakie studia chcemy zaciągnąć kredyt, możemy poszukiwać go w takiej formie w kilku bankach. Przy tym, firmy nie weryfikują kierunku, który podejmujemy w ramach studiów. Kredyt dla studenta jest dostępny w:

W powyższych bankach można zaciągnąć taki kredyt wyłącznie raz. Okres, na jaki zostaje udzielony, jest regulowany wspomnianą Ustawą 2.0. Maksymalnie wynosi 6 lat, a w przypadku szkoły doktorskiej 4 lata. 

Kredyt studencki 2024 – warunki 

Oprócz maksymalnego okresu spłaty, na jaki mogą liczyć studenci, taki kredyt cechuje się także innymi warunkami. Przede wszystkim o kredyt dla studenta mogą starać się osoby do 30 roku życia lub doktoranci, którzy nie mają więcej niż 35 lat. Co ważne, wniosek mogą złożyć osoby, które dopiero chcą rozpocząć edukację wyższą W takim przypadku środki z kredytu bank wypłaca wówczas gdy zapiszą się oni na studia i otrzymają status studenta. Warto jednak składać wnioski wcześniej, by zyskać pewność, że kredyt studencki 2024 zostanie przyznany. O kredyt dla studenta można starać się przez cały rok akademicki, więc jest to także dobre rozwiązanie dla osób już uczących się. 

Warto wiedzieć, że wówczas pieniądze otrzymujemy w 10 ratach przez cały okres akademicki, z wyłączeniem wakacji, urlopów i przerw od zajęć. Są one wypłacane w równych ratach, a wnioskować można o trzy różne wielkości kredytu.

Kredyt na studia może być wypłacany w ratach kwotowych:

  • 400 zł – jest to obniżona rata;
  • 600 zł – rata podstawowa;
  • 800 zł lub max. 1000 zł – rata podwyższona.

Ważne!

Przez cały okres edukacji do 2 lat po jej zakończeniu odsetki bankowe są spłacane przez państwo. Student nie musi martwić się kosztami, a spłaca wyłącznie te odsetki, które naliczono po upływie tego okresu. Jednak jeśli osiągnie dobre wyniki w nauce, może liczyć na umorzenie połowy długu. 

Kredyt dla studenta można także umorzyć, jeśli kredytobiorca nagłe znalazł się w trudnej sytuacji życiowej lub ma wybitne wyniki w nauce. Wówczas należy wnioskować do Banku Gospodarstwa Krajowego o umorzenie:

  • 50%, jeśli student znalazł się w 1% najlepszych absolwentów uczelni;
  • 35%, jeśli student znalazł się w przedziale od 1,01 do 5% najlepszych absolwentów uczelni;
  • 20%, jeśli student znalazł się w przedziale od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów uczelni.

Na co dokładnie są udzielane kredyty studenckie?

Podstawowy cel kredytu studenckiego to finansowanie edukacji wyższej, ale nie tylko. Pomimo, iż jest to zobowiązanie celowe, udzielane zwłaszcza na studia, środki możemy przeznaczyć również na inne wydatki. Studenci często wnioskują o pieniądze na swoje bieżące potrzeby. Często wykorzystywane są do zakupu podręczników, książek branżowych i innych materiałów niezbędnych do nauki. Kredyt dla studenta umożliwia też opłacenie wynajmu pokoju czy mieszkania, sfinansowanie środków niezbędnych do rozwoju osobistego, a nawet pomnażanie środków na lokacie czy koncie oszczędnościowym. Co ciekawe, niekiedy studenci przeznaczają go na wkład własny do kredytu mieszkaniowego. 

Umorzenie kredytu studenckiego

Zasady umarzania kredytów studenckich są określone w art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). Owy kredyt może być umorzony na dwa sposoby:

  • częściowo – kiedy kredytobiorca ukończył studia z wyróżnieniem lub znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej,
  • całościowo – kiedy osoba, która wzięła kredyt trwale utraciła zdolność do spłaty, kiedy kredytodawca nie ma prawnych możliwości odzyskać swoich pieniędzy lub w przypadku śmierci kredytobiorcy.

Na wniosek napisany przez kredytobiorcę instytucja działająca finansowania umarza kredyt dla grupy najlepszych studentów drugiego stopnia lub szkół doktoranckich:

w 50% – w grupie do 1%,

w 35% – w grupie do 1,01% – 5%,

w 20% – w grupie do 5,01% – 10%

Odpowiednie dokumenty trzeba złożyć do instytucji, która udzieliła finansowania dodając odpowiednie zaświadczenie (np.: od rekotra uczelnii) potwierdzające znalezienie się w grupie najlepszych studentów.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/nauka/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady

5/5 - (1 oddanych głosów)