Spłaciłeś kredyt hipoteczny i chcesz pozbyć się wpisu hipoteki z Ksiąg Wieczystych nieruchomości? W takiej sytuacji przydatny okazuje się list mazalny. To dokument, który wydawany jest przez różne instytucje, np. banki. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest list mazalny, jak działa i kiedy trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu.

List mazalnyCo to jest list mazalny?

List mazalny to bardzo ważny dokument, którego potrzebujemy w przypadku spłacenia całości zaciągniętego kredytu i chęci wykreślenia zabezpieczenia hipoteki. Jest on wystawiany przez stronę, na rzecz której ustanowiono hipotekę, czyli w przypadku wzięcia kredytu hipotecznego, przez bank. Głównym celem wystawienia takiego kwitu jest potwierdzenie, że zobowiązanie zostało w pełni spłacone przez osobę zadłużoną. Wierzyciel wówczas wydaje swego rodzaju zezwolenie na usunięcie wpisu o ustanowieniu hipoteki w księdze wieczystej. Kwit mazalny jest także dokumentem potrzebnym w sytuacji, gdy zachodzi konieczność potwierdzenia stanu faktycznego, w którym dalsze zabezpieczenie hipoteki jest bezzasadne.

Kto może wystawić list mazalny?

W zależności od konkretnej sytuacji, kwit mazalny może być wydany przez różnego rodzaje instytucje. W przypadku kredytu hipotecznego, będzie to oczywiście bank, na który została wcześniej ustanowiona hipoteka. Taki dokument jest wystawiany jednak także przez inne podmioty.

List mazalny wykreślenie hipoteki jest wystawiany przez:

— Bank udzielający kredytu hipotecznego, który został już spłacony;

— Firmę udzielającą pożyczki innemu przedsiębiorcy;

— Osobę prywatną, na rzecz której była ustanowiona hipoteka;

— Gmina, która skorzystała z urzędowego zabezpieczenia hipotecznego;

— Skarb Państwa, np. gdy wcześniej ustanowiono sądowe zabezpieczenie hipoteczne.

List mazalny jak uzyskać?

W pierwszej kolejności musimy pamiętać, że wystawienie listu mazalnego przez wierzyciela, na którego była ustanowiona hipoteka, jest obowiązkowe. Niezbędne w tym przypadku jest żądanie dłużnika, który spłacił zobowiązanie w całości, np. uiścił wszystkie raty kredytu hipotecznego. Zawsze jest on wydawany w formie papierowej i nie ma możliwości odebrania go w formie elektronicznej, np. mailowo, dlatego też niezbędne będzie osobiste stawienie się w banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt.

Czy list mazalny otrzymamy zawsze? Pomimo tego, iż jest to obowiązek wierzyciela, często dostaniemy takiego dokumenty dopóki nie złożymy odpowiedniego żądania. Z tego też powodu wiele banków czeka aż dłużnik stawi się w placówce celem złożenia wniosku o wydanie listu mazalnego. Ranking hipotek wskazuje, że niektóre instytucje same dbają o dopełnienie tego obowiązku, informując zadłużonego o wydaniu dokumentu i możliwości odbioru w konkretnym oddziale, a jeszcze inne wysyłają go na adres kredytobiorcy.

Wniosek o list mazalny

W przypadku chęci otrzymania listu mazalnego, konieczne jest złożenie do banku odpowiedniego wniosku. Warto jednak najpierw dowiedzieć się, czy bank nie wystawił już takiego dokumentu od razu po spłacie zobowiązania. Jak wspomniano wcześniej, wiele instytucji wystawia list mazalny, jednak czeka aż kredytobiorca zgłosi się po jego odbiór. Automatycznie możemy otrzymać np. list mazalny Alior Bank. W sytuacji, gdy bank nie rozpoczął jeszcze procedury, musimy wypełnić odpowiedni formularz. Nie są potrzebne inne dokumenty do kredytu hipotecznego.

Wniosek o list mazalny musi zawierać takie informacje jak:

— Numer umowy kredytowej;

— Numer księgi wieczystej, której dotyczy hipoteka;

— Uzasadnienie — W tym miejscu musimy zawrzeć informację o całkowitej spłacenie zaciągniętego kredytu hipotecznego;

— Formę odbioru dokumentu — Musimy wówczas określić miejsce oraz sposób odbioru. Często do wyboru mamy konkretną placówkę bankową. Kredytobiorcy decydują się również na wysyłkę listu mazalnego pocztą na adres korespondencyjny.

List mazalny wzór

Wniosku nie musimy pobierać ze strony www lub z placówki bankowej. Możemy napisać go własnoręcznie lub na komputerze, wydrukować i podpisać. W większości przypadków może on wyglądać następująco:

„Wnoszę o wydanie listu mazalnego w związku z całkowitą spłatą zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej numer …… , celem usunięcia wpisu o zabezpieczeniu hipotecznym w księdze wieczystej numer …….. Proszę o wysłanie dokumentu na adres…../Dokument odbiorę w placówce… pod adresem…”. Możemy również podać numer telefonu,  w razie gdyby bank chciał skontaktować się z kredytobiorcą, aby uzyskać dodatkowe informacje lub poinformować o terminie odbioru listu mazalnego.

Ważne!

Wniosek o list mazalny możemy złożyć osobiście w placówce bankowej lub wysłać pocztą na adres oddziału banku. 

List mazalny PKO BP

W Banku PKO BP list mazalny jest wystawiany automatycznie zaraz po całkowitej spłacie przez kredytobiorcę zadłużenia. Nie musimy więc składać żadnego wniosku, aby bank wydał nam potrzeby dokument. Dodatkowo, nie ponosimy w związku z tym żadnych kosztów.

List mazalny BNP paribas

Jeśli chcemy uzyskać list mazalny BNP Paribas, musimy zgłosić się do banku w celu złożenia wniosku. Może być on napisany odręcznie, jednak pamiętajmy, aby zawrzeć najważniejsze informacje o numerze umowy kredytowej oraz numerze księgi wieczystej. Bank wydaje dokument najczęściej w ciągu 2-3 tygodni od dnia, w którym złożyliśmy prośbę o jego wystawienie.

List mazalny Santander

Jak wskazują opinie kredytobiorców, Santander Bank Polska najczęściej automatycznie wystawia list mazalny, jeszcze przed złożeniem wniosku przez dłużnika. Może jednak zdarzyć się, że nie otrzymamy go pocztą, a bank będzie oczekiwał na wizytę w placówce i osobisty odbiór dokumentu. Warto więc skontaktować się z bankiem, celem otrzymania informacji odnośnie do wystawienia listu mazalnego.

List mazalny mBank

MBank wystawia list mazalny automatycznie po całkowitej spłacie zadłużenia. Kredytobiorca otrzyma dokument pocztą, jednak warto skontaktować się z placówką, w której zaciągnęliśmy kredyt, aby ustalić szczegóły odbioru listu mazalnego.

5/5 - (1 oddanych głosów)