SGP Kancelaria WindykacyjnaW przypadku wysokich zaległości w postaci długów, często przychodzi taki etap, gdy spodziewamy się telefonu windykatora. Zdarza się, że wierzyciel najpierw korzysta z usług windykacji i kontaktuje się z nami w celu poinformowania nas o wszczęciu tego typu postępowaniu. Między innymi popularną firmą specjalizującą się w odzyskiwaniu długów, jest SGB Kancelaria Windykacyjna — czym się zajmuje dokładniej? Co warto wiedzieć o wszczęciu windykacji, jakie są różnice między takim postępowaniem a komornikiem sądowym? Jeśli zauważyliśmy znaczny wzrost zadłużenia, warto wiedzieć, co zrobić gdy kontaktuje się z nami SGP Kancelaria Windykacyjna. 

SGP Kancelaria Windykacyjna – windykacja niespłaconej raty

Jeśli mamy spore długi, warto zabezpieczyć się w razie kontaktu ze strony windykatora. W pierwszej kolejności powinniśmy poznać podstawowe różnice między egzekucją komorniczą a postępowaniem windykacyjnym. Jak mylnie przyjęto, komornik wcale nie równa się windykator, a ten drugi podmiot nie stanowi organu uprawnionego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jeśli więc zastanawiamy się, jak działa SGP Kancelaria Windykacyjna – czym się zajmuje, przede wszystkim pamiętajmy, że firma nie może ściągać z naszego konta pieniędzy na rzecz spłaty długu wierzyciela. Zajmuje się tym wyłącznie komornik sądowy, który może rozpocząć zajęcie komornicze rachunku bankowego

Jak wskazują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jedynym organem uprawnionym do wszczęcia takiego postępowania jest komornik sądowy. Oznacza to, że do podjęcia procesowych czynności niezbędne jest skierowanie sprawy dot. długów na drogę sądową, a dopiero po wydaniu decyzji przez sąd, możliwe będzie rozpoczęcie egzekucji. Jeśli obawiamy się egzekucji, warto sprawdzić, ile może zabrać komornik z pensji. 

Co to oznacza w praktyce? Windykator nie jest podmiotem, który może wszcząć postępowanie na mocy którego zostaną pobrane z naszych dochodów środki. Jeśli więc, chcemy wiedzieć, gdy skontaktuje się z nami SGP Kancelaria Windykacyjna – co się stanie gdy nie spłacę długu, przede wszystkim pamiętajmy, że windykator nie rozpocznie ściągania go samodzielnie. 

SGP Kancelaria Windykacyjna – czym się zajmuje?

Firma windykacyjna to podmiot zajmujący się przede wszystkim podejmowaniem różnych działań, których celem jest odzyskanie długów wierzyciela. Jednak działania te mają niewiele wspólnego z krokami, jakie poczynił komornik sądowy w przypadku egzekucji. Rola windykatora sprowadza się zwłaszcza do poinformowania dłużnika o stale narastających zaległościach i zachęcenia go do ich spłaty. Kancelaria SGP kontakt podejmuje również w celu uświadomienia zadłużonego o skutkach opóźnień w płatnościach oraz zaproponowania polubownego rozwiązania sprawy. Jeśli więc jesteśmy wierzycielami i przez dłuższy czas oczekujemy na spłatę zobowiązania przez dłużnika, skontaktowanie się z windykatorem będzie dobrym pierwszym krokiem do odzyskania pieniędzy. Jest to doskonały sposób, gdy nie chcemy od razu kierować sprawy na drogę sądową. Pomoże nam w tym między innymi SGP Kancelaria Windykacyjna – kontakt z firmą nawiążemy telefonicznie, mailowo lub podczas wizyty w oddziale. 

Co zrobić gdy kontaktuje się z nami SGP Kancelaria Windykacyjna?

Pierwszy kontakt ze strony kancelarii windykacyjnej jest podejmowany przede wszystkim w celu poinformowania o stanie długu. Windykator również będzie starał się zaproponować szereg rozwiązań, które mogą doprowadzić do rozwiązania sporu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Mówiąc prościej, przedstawi nam możliwe działania, dzięki którym uiszczanie zaległości będzie łatwiejsze. Nie warto więc unikać kontaktu ze strony SGB kancelarii windykacyjnej, zwłaszcza że w wielu przypadkach może pomóc nam on w pozbyciu się zaległości. 

Windykacja telefoniczna jest legalna, zwłaszcza jeśli nasz numer jest dostępny powszechnie, np. przypisany do zarejestrowanej działalności. Windykator nie powinien jednak podejmować kontaktu z osobami postronnymi, np. z pracownikami czy  z  sąsiadami. Wówczas może dojść do złamania prawa, a my możemy zgłosić sprawę do prokuratury. 

SGP Kancelaria Windykacyjna – co się stanie gdy nie spłacę długu?

Po przejściu tzw. windykacji miękkiej, czyli kontaktu ze strony firmy windykacyjnej i zachęcenia nas do znalezienia metod spłaty długu, możemy spodziewać się procesu sądowego. Jest to już etap windykacji twardej, która jest konieczna, gdy dłużnik nie wykazuje żadnej chęci rozwiązania sporu. Wówczas podczas postępowania w sądzie, wierzyciel może udowodnić, że próby kontaktu ze strony windykatora się nie powiodły. Może to znacznie przyspieszyć wyrok w sprawie, który będzie wydany na korzyść wierzyciela. 

Odpowiadając na pytanie, co się stanie gdy nie spłacimy długu, prawdopodobnie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez komornika sądowego. Komornik uzyskuje nakaz spłaty i zostaje zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na tym etapie rozpoczyna proces szukania źródeł finansowania, które mogą posłużyć jako podstawa spłaty długu, czy też przejmuje majątek dłużnika. Może nastąpić zajęcie komornicze z umowy zlecenia, o pracę, emerytury i renty oraz innych źródeł dochodowych. 

Firma komornicza może:

— Zająć konto bankowe, na które wpływają dochody dłużnika, i pobierać ich część na rzecz spłaty długu;

— Wszcząć egzekucję na kontach czy lokatach oszczędnościowych, na których dłużnik ma zgromadzone środki., czyli zająć je na spłatę zadłużenia;

— Zająć ruchomości lub nieruchomości, które stanowią majątek dłużnika. W tym przypadku rzeczoznawca określa wartość posiadanego majątku, a następnie przejęte przedmioty trafią na licytację. 

Niezbędne będzie także pokrycie opłat komorniczych w związku z postępowaniem egzekucyjnym. Nie zapłacimy więc jedynie równowartości długu wobec wierzyciela, ale także odsetki, koszty postępowania, opłaty za monit, prowizje itp. Wówczas warto sprawdzić, ile wynoszą koszty komornicze, który musi uiścić dłużnik. 

SGP Kancelaria Windykacyjna – jakie koszty poniosę podczas windykacji?

Dłużnik, wobec którego windykacja rozpoczęła kroki do ściągnięcia zaległości, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty dodatkowych kosztów. Od 2020 roku obowiązuje możliwość ubiegania się przez wierzyciela rekompensaty za pokrycie opłat. Zgodnie z nowelizacją ustawy, obecnie wynosi ona:

— Dług do 5000 zł — rekompensata wynosi 40 euro;

— Zadłużenie od 5000 zł do 50 000 zł — rekompensata w wysokości 70 euro;

— Dług od 50 000 zł i więcej — rekompensata na poziomie 100 euro. 

Jeśli koszty postępowania przewyższają równowartości ustalane na podstawie średniego kursu NBP, wierzyciel może ubiegać się o ich zwrot. 

Oprócz powyższych, dłużnik musi uiścić koszty windykacji, naliczone przez firmę prowadzącą sprawę. Mogę one przyjmować różne kwoty, i są uzależniony zarówno od cennika danej kancelarii, jak też od skomplikowania danego przypadku, podejmowanych prób rozwiązania sprawy, czy też ilości zaległości w spłacie. Mogą to być np. odsetki za opóźnienie, opłaty za monity, a także w przypadku drogi sądowej — koszty postępowania. 

SGP Kancelaria Windykacyjna – opinie klientów

Nasza opinia o SGP Kancelaria Windykacyjna jest podparta recenzjami klientów korzystających z usług firmy. Jak wskazują oceny wierzycieli, którym windykacja pomogła w odzyskaniu długu, SGP cechuje się dużym doświadczeniem i sukcesami nawet w trudnych sprawach wymagających podjęcia wielu kroków. O SGP Kancelaria Windykacyjna opinie klientów zachęcają do skorzystania z usług wierzytelności wysokich sum bez wszczęcia postępowania sądowego, które może trwać nawet wiele lat. Dzięki temu klienci w szybki i nieskomplikowany sposób odzyskali swoje pieniądze bez potrzeby stawiania się w sądzie na rozprawach. Pomogło to im również uniknąć nieprzyjemnego kontaktu z dłużnikami, gdyż wszelkie monity przejęła firma windykacyjna. Firma oferuje również windykację bezzaliczkową, co świadczy o gwarancji pozytywnego rozwiązania spraw i rzetelności w wykonywanych zadaniach. 

źródło: www.sgp.pl

5/5 - (1 oddanych głosów)