Najważniejsze informacje:

 • W 2022 roku maksymalny dodatek do gazu wyniósł 1150 złotych dla gospodarstwa wieloosobowego. 
 • W 2023 roku dodatek do gazu wyniósł maksymalnie 200,17 zł za MWh. 
 • Aby otrzymać dodatek do gazu niezbędne jest przedstawienie umowy z dostawcą energii, dowodu opłacenia faktury za gaz.

Dodatek do gazu 2024 to specjalne dofinansowanie wprowadzone przez rząd dla osób korzystających z różnego rodzaju paliwa gazowego. Mowa między innymi o osobach, które dogrzewają się gazem ziemnym, gazem sieciowym, a także LPG. Takie wsparcie finansowe udzielane będzie w zależności od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo i ich dochodów. Warunki te są bardzo podobne do tych związanych z udzielanym dodatkiem osłonowym. Jak złożyć wniosek o dodatek do gazu i ile można otrzymać?

Dodatek do gazu 2024 

dodatek do gazu

W dobie inflacji i stale rosnących cen, rząd przewidział różnorodne wsparcie dla osób borykających się ze zbyt dużymi kosztami życia. Przede wszystkim wzięto pod uwagę okres grzewczy i coraz większe opłaty za zakup opału. Z tego powodu wprowadzono między innymi dodatek węglowy czy omawiany aktualnie dodatek do gazu. Wniosek o takie dofinansowania może złożyć niemal każdy, kto spełni podstawowe warunki.

Jeśli chodzi o dodatek do gazu 2024, wniosek o pomoc finansową można było składać maksymalnie do 2 grudnia. Był to dodatek osłonowy, o który mogły starać się jedynie osoby osiągające najniższe dochody. Ważne było więc kryterium dochodowe:

 • 1500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego
 • 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. 

Ile wynosi dodatek do gazu 2024?

O dodatek do gazu 2024 wniosek online mogliśmy składać do 2 grudnia. Termin już upłynął, a wszyscy, których formularze zostały pozytywnie rozpatrzone mogą uzyskać:

 • Od 400 zł dodatku osłonowego dla osób samotnych;
 • Do 1150 zł dla gospodarstwa wieloosobowego (6 i więcej osób).

Dodatek do gazu 2024 – dofinansowanie do zakupu gazu LPG

Wprowadzono również wsparcie finansowe dla osób, które ogrzewają domy gazem LPG. Dopłata jest przyznawana w oparciu o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, które celem jest ochrona odbiorców określonych paliw w związku z sytuacją na rynku. 

Dodatek do gazu – dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

Taki dodatek do gazu 500 zł przysługuje każdemu gospodarstwu, niezależnie od liczby zamieszkujących je osób, bez kryterium dochodowego. Nie jest konieczne nawet wykazanie, czy jest się właścicielem lub współwłaścicielem domu, a nawet nie jest weryfikowane zameldowanie. Koniecznym wymogiem jest zgłoszenie i potwierdzenie przyjęcia informacji o głównym źródle ogrzewania CEEB. Dodatek do gazu 500 zł będzie wypłacany do końca grudnia, maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ubiegania się o takie wsparcie niestety już minął. Wnioski można było składać max. do 30 listopada. 

Ważne!

Najnowszy dodatek gazowy jest przyznawany wyłącznie gospodarstwom domowym, które nie przekraczają progu dochodowego 2100 lub 1500 złotych, zależnie od liczby osób uwzględnionych w ramach jednego gospodarstwa domowego. Wniosek o przyznanie dopłaty do gazu można złożyć przez internet np. platformę ePUAP lub stacjonarnie w urzędzie gminy.

Nowy dodatek do gazu ziemnego 2024

O dodatek do gazu 2024 wniosek nie może już zostać złożony. Planowane jest jednak wprowadzenie kolejnych dopłat, które będą obowiązywać w 2024 roku. 

1 grudnia 2022 roku Sejm przyjął ustawę o zamrożeniu taryfy na gaz dla wszystkich gospodarstw domowych. Gwarantuje ona zatrzymanie cen na takim samym poziomie, jak mieliśmy do czynienia w 2022 roku. Maksymalnie cena gazu może wynieść więc 200,17 zł za MWh. Ponadto, Polacy będą mogli liczyć na zwrot podatku VAT. Są to zwłaszcza osoby, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Gwarancję niezmienności cen otrzymują:

 • Gospodarstwa domowe.
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty produkujące ciepło lokalnie dla gospodarstw w spółdzielniach.
 • Podmioty świadczące usługi kluczowe dla społeczeństwa. Są to np. jednostki opieki zdrowotnej, pomoc społeczna, szkolnictwo wyższe, kościoły, żłobki.

Zasada zamrożonej taryfy obowiązuje wszystkich spełniających powyższe warunki bez kryterium dochodowego. 

Oprócz tego, udzielany będzie dodatek do gazu, analogicznie do dodatku osłonowego z 2024 roku. Wobec tego możliwe będzie uzyskanie dofinansowania po spełnieniu progów dochodowych, czyli:

 • Max. 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego, które zamieszkuje jedna osoba;
 • Max. 1500 zł w przypadku gospodarstwa, w którym mieszka więcej osób. 

Ile będzie wynosić dodatek do gazu w 2024 roku?

Dodatek do gazu 2023/24 będzie udzielany osobom o najniższych dochodach. Takie wsparcie wynosić będzie tyle, co obowiązujący podatek VAT. Warto wspomnieć, że od nowego roku kończy się termin obowiązywania rządowej tarczy inflacyjnej. W związku z tym, nie będzie już zerowego VATu, a w 2024 r. podatek ten wyniesie już 23%. Dodatek gazowy dla najbiedniejszych będzie wynosił więc równowartość VAT za gaz. Dofinansowanie ma obowiązywać już od 1 stycznia 2024 r. 

Jak złożyć wniosek o dodatek do gazu 2024?

Wszystkie osoby chcące pobrać wzór wniosku o dodatek do gazu, będą mogły zrobić to już w nowym roku. Jednak złożenie takiej prośby jest możliwe dopiero wtedy, kiedy otrzymają i opłacą pierwszą fakturę za gaz w 2024 roku. 

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Maksymalny termin to 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostarczanie paliwa gazowego. 

Wzór wniosku o dodatek do gazu ma być udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www urzędu. Do formularza należy dołączyć:

 • Umowę podpisaną z dostawcą energetycznym wykonującym działalność w zakresie obrotu z paliwami gazowymi (może być kopia umowy). 
 • Fakturę dokumentującą dostarczanie paliwa gazowego i jego kosztów;
 • Dowód opłacenia faktury za gaz. 

Co ważne, wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie muszą wydać pisemnej decyzji odnośnie do rozpatrzonego wniosku. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, uznaje się, że dodatek do gazu został udzielony. Decyzja urzędu musi być jednak wydana w przypadku odmowy przyznania wsparcia, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji VAT za gaz. 

Dodatek do gazu 2024 online

Czy można składać wniosek o dodatek do gazu 2024 epuap? O wcześniejsze dofinansowanie mogliśmy wnioskować online, logując się na platformę i podpisując dokument podpisem elektroniczny lub profilem zaufanym. Jeśli chodzi o zwrot VATu za gaz, nie jest jeszcze wiadomo, czy możliwe będzie wnioskowanie o pomoc przez Internet. Zapowiedziane jest nawet złagodzenie procedur. Mówi się o tym, że niekonieczne będzie składanie specjalnego wniosku, a wystarczy dostarczenie aktualnej i opłaconej faktury wraz z umową. Szczegóły dotyczące procedury zostaną ujawnione wkrótce.

Źródła:

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-stryszow/dodatek-gazowy-dla-gospodarstw-domowych-w-2023-roku

http://gopsrzezawa.naszops.pl/dodatek-oslonowy/dodatek-oslonowy-1

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000001/U/D20220001Lj.pdf

5/5 - (1 oddanych głosów)