Zasiłek dla bezrobotnych często jest jedyną formą wsparcia finansowego, z którego możemy skorzystać, gdy nie posiadamy możliwości zarobku. Jest to jedna z opcji, dzięki której możemy wyżyć, zwłaszcza jeśli z powodu kłopotów z długami nie starcza nam środków na utrzymanie. Zastanawiamy się jednak, czy komornik może zabrać zasiłek dla bezrobotnych w przypadku postępowania egzekucyjnego? Sprawdźmy, jak kwestię tę regulują obowiązujące przepisy prawne. 

zajęcie zasiłku dla bezrobotnychZasiłek dla osoby bezrobotnej, czyli kuroniowka

Osoby nie posiadające pracy mogą mieć spore problemy z pozyskaniem odpowiedniej kwoty na życie. Może zdarzyć się, że z powodu braku zatrudnienia przez dłuższą chwilę jesteśmy zmuszeni zaciągnąć pożyczkę dla bezrobotnych z nadzieją o podjęciu pracy i spłacie należnych rat. Niestety, jeśli nie udaje nam się znaleźć zajęcia zarobkowego, a chcemy odbudować nasz budżet i bez problemów spłacić zaległość, decydujemy się na innego typu pomoc finansową z firm pożyczkowych. Równie popularne są pożyczki bez weryfikacji konta, które można zaciągnąć niemalże od ręki.

Szukamy jednak rozwiązania, które chociażby w małym stopniu wspomoże nas finansowo. Mowa o zasiłku dla bezrobotnych, o który mogą starać się osoby spełniające konkretne warunki. Jest to stała kwota pobierana co miesiąc, dzięki której możemy pokryć chociażby podstawowe wydatki na życie. Może także być to świadczenie niematerialne. 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Świadczenie zwane kuroniówką, czyli zasiłek dla osób bez pracy, przysługuje wszystkim, którzy są zarejestrowani we właściwym powiatowym urzędzie pracy i nie otrzymali odpowiedniej propozycji pracy zarobkowej, praktyk czy stażu lub innej formy przygotowania zawodowego do podjęcia pracy w przyszłości, szkoleń, prac inwentaryzacyjnych, czy też robót publicznych. Dodatkowo, zasiłek mogą pobierać osoby, które:

— Miały pracę, z której pobierały wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnej krajowej wraz z obowiązkiem opłacania składki na Fundusz Pracy;

— Były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nakładczą i pobierał wynagrodzenie w kwocie co najmniej odpowiadającej minimalnej krajowej;

— Świadczyły usługi w ramach podpisanych umów agencyjnych, umowy zlecenie lub innego typu umów o świadczenie usług, a podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne była na poziomie minimum najniższej krajowej;

— Opłacały kładki na ubezpieczenia społeczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku pozarolniczym, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiła co najmniej tyle, ile najniższe wynagrodzenie za pracę;

— Wykonywały pracę w trakcie tymczasowego aresztowania lub podczas odbywania kary pozbawienia wolności. W tym przypadku podstawę wymiaru składek musi stanowić co najmniej połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę;

— Pracowały w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni usług rolniczych lub kółek rolniczych. Podstawa wymiary składek musi wynosić minimum tyle, ile wynosi najniższa krajowa;

— Były zatrudnione za granicą u pracodawcy obcokrajowca w państwie spoza UE i opłacały składkę na Fundusz Pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia;

— Wykonywały pracę za granicą minimum przez 365 dni w okresie 128 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy i wróciły do Polski jako repatrianci;

— Były zatrudnione lub pełniły służbę i osiągały dochód, od którego zachodzi obowiązek uiszczania składki na Fundusz Pracy. 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie dla bezrobotnych może wynosić 1200 zł miesięcznie w pierwszych 90 dniach posiadania prawa do zasiłku lub 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni.

Zasiłek dla bezrobotnych a komornik?

Osoby posiadające stałe zatrudnienie w przypadku kłopotów finansowych i spodziewania się egzekucji, zastanawiają się, ile może zabrać komornik z wynagrodzenia. Jednak w przypadku bezrobotnych, najważniejszą kwestią jest to, czy komornik może zająć kuroniówkę, czyli zasiłek dla niepracujących. 

Zajęcie zasiłku dla bezrobotnych w świetle aktualnego prawa jest traktowane tak samo jak pobranie przez komornika podczas egzekucji wynagrodzenia za pracę. Odpowiadając więc na pytanie, czy zasiłek dla bezrobotnych może zająć komornik, musimy zdawać sobie sprawę, że może zaistnieć taka sytuacja. Warto wiedzieć, że w przypadku długów niealimentacyjnych, komornik nie może pobrać środków z zasiłku, gdyż kwota, jaką otrzymuje bezrobotny jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik musi zostawić 40% środków z zasiłku na koncie.