Zasiłek dla bezrobotnych często jest jedyną formą wsparcia finansowego, z którego możemy skorzystać, gdy nie posiadamy możliwości zarobku. Zasiłek dla bezrobotnych to często jedyne źródło utrzymania, dlatego wiele osób, w celu zwiększenia kwoty w domowym budżecie zaciąga dodatkowe zobowiązania – kredyty lub pożyczki.. Zastanawiamy się jednak, czy komornik może zabrać zasiłek dla bezrobotnych w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego? Sprawdźmy, jak kwestię tę regulują obowiązujące przepisy prawne. 

zajęcie zasiłku dla bezrobotnychZasiłek dla osoby bezrobotnej, czyli kuroniówka

Osoby nieposiadające pracy mogą mieć spore problemy z pozyskaniem odpowiedniej kwoty na bieżące utrzymanie. Może zdarzyć się, że z powodu braku zatrudnienia jesteśmy zmuszeni zaciągnąć pożyczkę dla bezrobotnych, z nadzieją o podjęciu pracy i spłacie należności. Jeśli nie udaje nam się znaleźć zajęcia zarobkowego, a chcemy odbudować nasz budżet i bez problemów spłacić zaległości, decydujemy się na innego typu pomoc finansową z firm pożyczkowych. Równie popularne są pożyczki bez weryfikacji konta, które można zaciągnąć niemalże „od ręki”.

Szukamy jednak rozwiązania, które chociażby w małym stopniu wspomoże nas finansowo. Mowa o zasiłku dla bezrobotnych, o który mogą starać się osoby spełniające konkretne warunki. Jest to stała kwota otrzymywana co miesiąc, dzięki której możemy pokryć chociażby podstawowe wydatki na życie. W ramach pomocy społecznej osoby bezrobotne mogą również liczyć na niematerialne formy wsparcia, jak np. specjalistyczne poradnictwo. 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Świadczenie zwane kuroniówką, czyli zasiłek dla osób bez pracy, przysługuje wszystkim, którzy są zarejestrowani we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i nie otrzymali odpowiedniej propozycji pracy zarobkowej, praktyk, stażu, przygotowania zawodowego, szkoleń, prac inwentaryzacyjnych, czy też robót publicznych. Dodatkowo, zasiłek mogą pobierać osoby, które były zatrudnione łącznie przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania i:

  • Miały pracę, z której pobierały wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnej krajowej wraz z obowiązkiem opłacania składki na Fundusz Pracy;
  • Były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę nakładczą i pobierały wynagrodzenie w kwocie co najmniej odpowiadającej minimalnej krajowej;
  • Świadczyły usługi w ramach podpisanych umów agencyjnych, umowy zlecenie lub innego typu umów o świadczenie usług, a podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne była na poziomie minimum najniższej krajowej;
  • Opłacały kładki na ubezpieczenia społeczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku pozarolniczym, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiła co najmniej tyle, ile najniższe wynagrodzenie za pracę;
  • Wykonywały pracę w trakcie tymczasowego aresztowania lub podczas odbywania kary pozbawienia wolności. W tym przypadku podstawę wymiaru składek musi stanowić co najmniej połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • Pracowały w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni usług rolniczych lub kółek rolniczych. Podstawa wymiary składek musi wynosić minimum tyle, ile wynosi najniższa krajowa;
  • Były zatrudnione za granicą u pracodawcy obcokrajowca w państwie spoza UE i opłacały składkę na Fundusz Pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia;
  • Wykonywały pracę za granicą i wróciły do Polski jako repatrianci;
  • Były zatrudnione lub pełniły służbę i osiągały dochód, od którego zachodzi obowiązek uiszczania składki na Fundusz Pracy. 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie dla bezrobotnych może wynosić 1200 zł brutto miesięcznie w pierwszych 90 dniach posiadania prawa do zasiłku oraz 942,30 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni.

Zasiłek dla bezrobotnych a komornik?

Osoby posiadające stałe zatrudnienie w przypadku kłopotów finansowych i spodziewania się egzekucji, zastanawiają się, ile może zabrać komornik z wynagrodzenia. Jednak w przypadku bezrobotnych najważniejszą kwestią jest to, czy komornik może zająć kuroniówkę, czyli zasiłek dla niepracujących. 

Zajęcie zasiłku dla bezrobotnych w świetle aktualnego prawa jest traktowane tak samo jak pobranie przez komornika podczas egzekucji wynagrodzenia za pracę. Odpowiadając więc na pytanie, czy zasiłek dla bezrobotnych może zająć komornik, musimy zdawać sobie sprawę, że ma on do tego prawo. Warto wiedzieć, że jeśli posiadamy długi niealimentacyjne, komornik nie może pobrać środków z zasiłku, gdyż kwota, jaką otrzymuje bezrobotny jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć część zasiłku dla bezrobotnych, jednak musi zostawić 40% kwoty na koncie.

4.8/5 - (6 oddanych głosów)