alimenty na żonęBardzo często po rozpadzie wieloletniego małżeństwa i odbyciu sprawy rozwodowej dla mężczyzn nie oznacza to koniec problemów. Zdarza się, że sąd obciąży ich obowiązkiem płacenia na byłą żonę pieniędzy. Mowa o kwestii, jaką są alimenty na żonę. W jakich sytuacjach należy spodziewać się takiego biegu zdarzeń? Ile wynoszą alimenty na żonę? I czy zawsze trzeba płacić dożywotnie alimenty na żonę, czy zdarza się, że zobowiązanie trwa określony czas? Sprawdź niezbędne informacje, aby w pełni przygotować się do rozprawy.

Alimenty na żonę – kto musi płacić i kiedy?

Alimenty na żonę po rozwodzie należy uiszczać w kilku określonych sytuacjach. Są one zasądzane na byłego małżonka i jak wskazują statystyki, wcale nie są rzadkie wśród polskich ex-małżeństw. Obowiązek płacenia alimentów regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak możemy się dowiedzieć, alimenty dla żony muszą obejmować taką kwotę, która wystarczy na utrzymanie w zakresie odpowiadającym jej codziennym potrzebom i możliwościom zarobkowym byłego męża. 

Jak wskazuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, alimenty na żonę sąd nakłada na zobowiązanego w wyniku wyłącznej winy rozkładu pożycia. Jednocześnie przy rozwodzie musi zachodzić znaczne pogorszenie sytuacji materialnej strony niewinnej (w tym przypadku żony). Wówczas winny małżonek najczęściej otrzymuje obowiązek płacenia alimentów. Celem tego jest zaspokojenie codziennych potrzeb życia codziennego, aby była żona nie znajdowała się w niedostatku. Jeśli nie zapewni małżonce odpowiedniego poziomu życia, może grozić nawet więzienie za alimenty, wysoki grzywny i inne kary. 

Alimenty na byłą żonę – podstawowy obowiązek alimentacyjny 

Możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje obowiązku alimentacyjnego. Pierwszy z nich (podstawowy) opiera się o podobne zasady jak w przypadku obowiązku alimentacyjnego między  krewnymi. Znacznie różni się on od obowiązującej zasady równej stopy życiowej między małżonkami.

Istnieje główna przesłanka roszczeń alimentacyjnych rozwiedzionego małżonka. Chodzi tutaj przede wszystkim o niedostatek, czyli brak odpowiednich środków na utrzymanie, leczenie czy inne koszty wskutek chorób lub wypadku. Są to więc często alimenty na żonę która nie pracuje. Ważne jest, że stan ten wcale musi obowiązywać w sytuacji, gdy sąd orzeka rozwód. Może zaistnieć po jakimś czasie, jednak nie może upłynąć zbyt długi okres. 

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny 

Z kolei główną przesłanką do nałożenia na małżonka alimentów rozszerzonych w wyniku rozwodu jest fakt, że jest winnym rozkładu pożycia. Jednocześnie w związku z tym strona poszkodowana (żona) musi żyć na gorszym poziomie materialnym niż wcześniej. 

Sąd ocenia, czy pogorszenie stanu majątkowego rzeczywiście nastąpiło w tracie rozwodu lub po upływie jakiegoś czasu. W tym celu należy przedstawić dowody i dokumenty świadczące o tym, że obecna sytuacja nie zapewnia małżonce odpowiednich środków na utrzymanie i posiada ona o wiele mniejsze dochody niż wcześniej. 

Istotne okazują się zmiany, które nastąpiły w położeniu strony, która wnioskuje o alimenty na żonę. Bierze się pod uwagę warunki materialne, w których żyje i te, w jakich żyła wcześniej lub jakie miałaby, gdyby małżonek spełniał swoje obowiązki w należyty sposób. Nie ma znaczenia tutaj, np. czy żona pracuje i czy pobiera świadczenie. Można nadal wnioskować o alimenty na żonę, a emerytura nie starcza na utrzymanie na poziomie jak wcześniej, należy się takie zobowiązanie. Jednak w sytuacji, gdy ex-mąż przeszedł na emeryturę i zmniejszyły się jego zarobki, może wnioskować do sądu o obniżenie wysokości alimentów lub całkowite ich zniesienie. Umożliwia to uniknięcie problemów w związku ze zbyt wysokim zobowiązaniem. Często przez byłych mężów zaciągana jest pożyczka na alimenty, podczas gdy można spróbować uzyskać zmniejszenie kwoty. 

Dożywotnie alimenty na żonę

Wiele osób zastanawia się, czy istnieje coś takiego, jak dożywotnie alimenty na żonę. Jak się okazuje, obowiązujące przepisy wskazują, że obowiązek ich płacenia spoczywa na ex-mężu do czasu aż żona zawrze kolejny związek małżeński. Z chwilą zawarcia nowego małżeństwa, kończy się okres ich uiszczania. Oczywiście jest to także sytuacja, gdy nastąpi śmierć byłej żony. 

Inaczej sprawa wygląda, gdy jedna strona jest w pełni winna rozkładowi pożycia. Wówczas obowiązek alimentacyjny wygada po upływie pięciu lat od orzeczenia rozwodu prze sąd. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sąd weźmie pod uwagę wyjątkowe okoliczności na żądanie uprawnionej do alimentów żony. Wtedy termin ten może zostać przedłużony. 

Ile wynoszą alimenty na żonę?

Zwłaszcza, gdy interesują nas alimenty na żonę, wysokość, forum nie powinno być pierwszym miejscem, w które udajemy się, aby sprawdzić ile wynoszą. Jest to częsty błąd użytkowników, którzy poszukują wiarygodnych informacji. Lepiej jest sprawdzić aktualne dane na polecanych blogach i stronach, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 

Można skorzystać z narzędzia, jakim jest kalkulator alimentów na żonę. Pozwoli on orientacyjnie wyliczyć, jak duże alimenty dla żony trzeba będzie płacić w konkretnej sytuacji. 

Ważne jest jednak to, że ich ostateczna wysokość zależy od wielu czynników, które bierze pod uwagę sąd. Ustawowo nie ma minimalnej wysokości alimentów na żonę czy byłego męża. Nie ustanowiono również żadnych „widełek” w tym zakresie, dlatego też to, ile otrzymamy, jest zależne od decyzji sądu. 

Przede wszystkim kwestia, ile wynoszą alimenty na żonę, będzie zależała od możliwości zarobkowych męża oraz sytuacji materialnej, w której znalazła się była żona po rozwodzie. Ważne jest również to, kto ponosi winę rozpadu małżeństwa oraz, czy jedna ze stron pozostaje w dużym niedostatku. Warto jednocześnie dowiedzieć się, czy komornik może zając alimenty. Jeśli w wyniku rozwodu żona żyje w biedzie, alimenty na żonę będą wynosić o wiele więcej niż wtedy, gdy ex-małżonce poziom życia spadł zaledwie o jeden stopień. 

Alimenty dla żony mogą wynosić nawet jedynie kilkaset złotych, ale ich wysokość może być też o wiele większa. Zdarza się, że ex-małżonka otrzymuje alimenty na żonę w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. 

Warto wiedzieć, że takie zobowiązanie może podlegać obowiązku podatkowemu, ale nie musi. W sytuacji, gdy alimenty na żonę zostały otrzymane na podstawie wyroku sądu lub w wyniku ugody sądowej, a ich miesięczna kwota nie przekracza 700 zł., można uznać, że następuje zwolnienie z opodatkowania. 

Kalkulator alimentów na żonę

Można wyliczyć, ile mniej więcej trzeba będzie płacić alimentów na żonę. Wystarczy skorzystać z kilku prostych zasad. Przede wszystkim pamiętajmy, aby brać pod uwagę realne koszty utrzymania małżonki oraz porównać aktualną sytuację materialną z tą, którą żona miała przed rozwodem. 

Jest to dość skomplikowana sprawa, zwłaszcza że często po rozwodzie nie mamy dobrego kontaktu z ex-małżonką i nie wiemy dokładnie, ile i na co wydaje pieniędzy na co dzień. Wówczas alimenty na żonę będą uzależnione od decyzji sądu i dopiero przy wyroku dowiemy się, ile dokładnie bedą wynosić. 

4/5 - (2 oddanych głosów)