Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?Niespłacanie długów często skutkuje wszczęciem postępowania sądowego, a co za tym idzie: egzekucją komorniczą. W sytuacji, gdy spodziewamy się pobrania części środków, poszukujemy odpowiedzi na to, z jakich źródeł dochody mogą zostać ściągnięte. Najczęściej wiemy, że komornik może zająć wynagrodzenie za pracę, które wpływa na rachunek bankowy. Niekiedy interesuje nas też kwestia, czy komornik może zająć premie. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej. Sprawdź, jakiego rodzaju premię może ściągnąć firma komornicza na spłatę długów. 

Komornik a premia 

Mając długi prędzej czy później musimy spodziewać się albo windykacji albo komornika. W drugim przypadku, gdy na wyrok sądu zostanie wszczęta egzekucja, najczęściej następuje zajęcie komornicze rachunku bankowego. Wówczas najczęściej pobierana jest część naszego wynagrodzenia za pracę na rzecz spłaty długu. Jednak to nie wszystkie koszty. Warto sprawdzić, ile wynoszą koszty komornicze, bo dłużnik jest zobowiązany również spłacać tego typu opłaty. Są one doliczone do wysokości długu i ewentualnych odsetek, a komornik pobiera całą kwotę w miesięcznych ratach. 

Niekiedy jednak osoby zadłużone obawiają się przejęcia innego typu dochodów, np. właśnie nagród czy premii. Premia to nic innego jak dodatek finansowy, który uzyskujemy o pracodawcy z różnych powodów. Możemy więc wyróżnić kilka rodzajów tego typu finansowania, które są przyznawane w konkretnych przypadkach. Popularnymi są premia roczna, świąteczna, uznaniowa czy nagroda z okazji jubileuszu w firmie. Jakie powiązania mają ze sobą premia a zajęcie komornicze? Czy egzekucja wiąże się z zajęciem również tego typu środków? Jak wskazują obowiązujące przepisy, komornik może dokonać takich czynności, ale muszą zaistnieć określone warunki.

Premia uznaniowa a komornik

Jeśli premia uznaniowa zostanie wypłacona przelewem na konto, komornik traktuje ją jako swego rodzaju powiększenie wypłaty. Oznacza to, że podczas egzekucji ma on pełne prawo do jej zajęcia razem z pensją. Co ważne, musi pozostawić na koncie co najmniej minimalną krajową. W sytuacji, gdy dłużnik zarabia minimalne wynagrodzenie, a na konto wraz z nim trafia premia, komornik pobierze tylko premię. Warto wiedzieć też, że taki bieg zdarzeń dotyczy zarówno długów alimentacyjnych, jak też innego rodzaju zadłużeń. 

Czy komornik może zabrać całą premie uznaniową? Warto pamiętać o tak zwanej kwocie wolnej od potrąceń komorniczych. Nie obowiązuje ona jednak przy wszystkich rodzajach wynagrodzeń i źródłach dochodu. 

Ile zabierze komornik? Są to takie wartości jak:

 • 50% przy długach niealimentacyjnych
 • 60% przy długach alimentacyjnych. 
 • W przypadku premii uznaniowej, należy najpierw dodać ją do wynagrodzenia, a potem odliczyć 50 lub 60%, które zostanie pobrane na długi.

Premia świąteczna a komornik

Podobnie przyjmuje się, że premia świąteczna jest traktowana jako dodatek do wynagrodzenia. W związku z tym zasady będą takie same jak w przypadku premii uznaniowej. Ile zabierze komornik z premii świątecznej? Będzie to dokładnie tyle samo, jak powyżej. Jeśli dłużnik pracuje na umowę o pracę, przy długach alimentacyjnych może spodziewać się zajęcia 60% wynagrodzenia powiększonego o premię. Z kolei przy długach innego rodzaju zostanie zabrane 50% pensji. Pamiętaj, że firma komornicza musi zostawić na Twoim koncie co najmniej kwotę odpowiadającą minimalną krajową. 

 Premia roczna a komornik

Premię roczną można porównać do dodatku przyznawanego przez pracodawcę na koniec roku, czyli do premii uznaniowej. W związku z tym zasady zajęcia takich środków są takie same i w tym przypadku. Komornik może wówczas zająć pensję powiększoną o premię roczną w wysokości 50% lub 60% w zależności od rodzaju długu. Ile zabierze komornik z premii rocznej? Jest ona traktowana jako nadwyżka pensji, więc zostanie pobrana w ramach egzekucji w całości.

Nagroda jubileuszowa a komornik

Oprócz premii, niekiedy otrzymujemy od pracodawcy również różnego rodzaju nagrody. Jak traktowana jest kwestia nagroda a komornik? Czy również takie środki mogą zostać pobrane na spłatę długów? Najczęściej również trafia ona przelewem na konto wraz z kolejnym wynagrodzeniem.

Jaki procent nagrody może zająć komornik? Może być ona zajęta w całości. Podobnie jak premie, jest traktowana jako „nadwyżka”. Także w tym przypadku obowiązują progi zajęcia. Są to:

 • Maksymalnie 50% wynagrodzenia powiększonego o nagrodę dla dłużników niealimentacyjnych. 
 • Maksymalnie 60% wynagrodzenia powiększonego o nagrodę dla dłużników alimentacyjnych.

Kwota wolna od zajęcia wynosi w tym przypadku również równowartość minimalnej płacy. 

Czy można uniknąć zajęcia komorniczego premii lub nagrody?

Pozostaje pytanie, czy da się uniknąć pobrania przez komornika w ramach egzekucji premii lub przyznanej przez pracodawcę nagrody? Jak to zrobić? Jedynym wyjściem jest sytuacja, gdy pracownik dostanie taki dodatek w gotówce. Niekiedy zdarza się, że w firmie przyznawane są premie w kopertach, np. z okazji świąt w ramach prezentu lub jako dodatek coroczny pod koniec obowiązującego roku. Wówczas możliwe jest uniknięcie zajęcia przez komornika środków, gdyż nie trafiają one na konto wraz z wynagrodzeniem za pracę. Coraz częściej jest jednak praktykowane przyznawanie nagród i premii w formie przelewu. Wówczas ciężko jest pozbyć się ryzyka pobrania środków na egzekucję. Należy spodziewać się zajęcia całego dodatku przez komornika. 

Czego komornik nie może zająć?

Jak się okazuje, firmy komornicze mają naprawdę szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o zajmowanie różnego rodzaju dochodów z rozmaitych źródeł. Niegdyś popularne było przejmowanie dóbr materialnych w formie rzeczowej. Wówczas komornicy z nakazem sądowym wkraczali do domów dłużnika i zabierali np. sprzęt elektroniczny. Współcześnie istnieje wiele innych metod, które są stosowane przez komorników ściągających długi. Oprócz zajęcia środków na koncie i pobierania przyznanych premii, mogą oni stosować wiele rozmaitych rozwiązań. Warto sprawdzić, czy komornik może zając skrytkę bankową i innego rodzaju sejfy, oraz co nie podlega jego uprawnieniom. 

Czego nie zajmie komornik? Będą to:

 • Świadczenia socjalne: są one traktowane jako finansowanie, które nie ma charakteru dochodowego. Z racji, że nie stanowią dochodu, a są swego rodzaju pomocą, nie podlegają uprawnieniom komorniczym. Nie mogą więc być zajęte w ramach egzekucji. Są to przede wszystkim takie świadczenia jak: rodzinne, wychowawcze, alimenty i dodatki rodzinne (np. pielęgnacyjne, becikowe). A co ze świadczeniami emerytalnymi, rentą i zasiłkiem dla bezrobotnych? W takich przypadkach komornik zajmie 25% emerytury lub więcej, gdy dłużnik spłaca zadłużenia alimentacyjne.
 • Środki na kontach zagranicznych: aktualne przepisy wskazują, że komornik jest uprawniony do zajęcia rachunków w Polsce. Nie może więc sięgnąć po środki zgromadzone na kontach założonych w innych krajach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy komornik posiada Europejski Tytuł Egzekucyjny. 
 • Określone rzeczy materialne: niezbędne do życia (ubrania, żywność, opał i sprzęty AGD i RTV, np. lodówka, kuchenka), przedmioty służące do nauki, rzeczy, których właścicielem jest inna osoba. Nie mogą być przejęte też narzędzia i sprzęty niezbędne do pracy zarobkowej. 

Dodatkowo, komornik nie może zająć takich świadczeń jak:

 • Świadczenie 500+ na dziecko,
 • alimenty na dziecko,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenie integracyjne,
 • stypendium,
 • dodatki rodzinne i dla sierot,
 • dodatki porodowe. 

Egzekucja uprawnia jednak do pobrania środków z zasiłku macierzyńskiego, pogrzebowego, chorobowego i świadczeń rehabilitacyjnych. Możliwe jest też zajęcia przez komornika zasiłku dla bezrobotnych, jeśli dłużnik spłaca długi alimentacyjne. Jaką kwotę można przejąć w ramach egzekucji ze świadczeń socjalnych? Jest to 25% kwoty świadczeń przy egzekucji niealimentacyjnych i 60% przy długach alimentacyjnych. 

Komornik może zająć również nieruchomości, ruchomości typu samochód czy cenne sprzęty, wierzytelności, prawa autorskie i majątkowe mające charakter finansowy i środki z akcji, obligacji i papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach. 

5/5 - (1 oddanych głosów)