Skrytka depozytowa a komornikZadłużenia niespłacane przez długi czas mogą skutkować wszczęciem egzekucji komorniczej. W ramach tego typu procesu dłużnik musi spodziewać się przejęcia części swoich dochodów na rzecz spłaty zaległości. Komornik może przykładowo zająć Twoje konto bankowe, aby pobierać z niego środki na spłatę długu w comiesięcznych ratach. Niekiedy zdarza się też, że zajmowane jest mienie w formie rzeczowej. Dość popularna zamiast konta jest skrytka bankowa, a komornik jest uprawniony do blokady różnego rodzaju dóbr materialnych i niematerialnych. Czy komornik ma dostęp do skrytki bankowej? Sprawdź wszelkie szczegóły, które mogą Cię interesować w tym temacie. 

Skrytka depozytowa a komornik

Wiele osób ma problemy z długami, których nie daje rady regularnie spłacać, zwłaszcza w dobie rosnącej inflacji. Comiesięczne wydatki są coraz większe, a konsumentom nie starcza na spłatę rat kredytu i innego rodzaju zobowiązań. Niekiedy miejsce ma zajęcie komornicze rachunku bankowego. Taki proces skutkuje pobieraniem przez komornika określonej kwoty z dochodów na rzecz spłaty długu i ma miejsce, gdy sprawa zostanie zgłoszona przez wierzyciela do sądu.

Postępowanie egzekucyjne może przebiegać jednak zupełnie inaczej. Zwłaszcza że nie wszyscy posiadają rachunek bankowy, a wówczas komornik musi pobrać środki w inny sposób.  Masz zadłużenia i obawiasz się powyższych czynności? Sprawdź czym jest egzekucja komornicza – jak się przed nią uchronić i czy można uniknąć pobierania dochodu. 

Jeśli nie masz konta, z pewnością zastanawiasz się, czy komornik może zająć skrytkę bankową. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące tej kwestii. 

Skrytka depozytowa z komornikiem

Podczas zakładania skrytki depozytowej banki wydają klucze osobie uprawnionej. Oznacza to, że dostęp do niej ma wyłącznie właściciel lub osoba, która otrzyma od niego upoważnienie i klucze do jej otwarcia. Można wyróżnić jednak wyjątkowe sytuacje, w których bank posiada obowiązek udostępnienia skrytki służbom prowadzącym postępowanie karne. 

Są to takie służby jak:

  • Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA),
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
  • Służba Celna
  • Służba Graniczna
  • Komornik Sądowy.

Na jakiej podstawie komornik może otworzyć skrytkę bankową? 

Dzieje się to w ramach postępowania karnego, które zostało wszczęte na podstawie wyroku sądu. Niekiedy właścicielom wydaje się, że działa on na własną rękę. Wówczas zdarza się, że zostaje zgłoszona skarga na czynności komornika. Jednak, jak się okazuje, jest to uwarunkowane prawem i jak najbardziej zgodne z obowiązującymi przepisami. Wówczas skarga nie ma uzasadnienia i z reguły jest odrzucana. 

Jak odbywa się zajęcie skrytki bankowej przez komornika? 

Jest to możliwe wtedy, gdy wierzyciel długu wskaże ją jako składnik majątku. Komornik dysponuje prawem do egzekucji wszystkiego, co wchodzi w skład majątku dłużnika. Może to być więc dochód wpływający na konto bankowe, skrytka depozytowa, a nawet rzeczy materialne. Wszystkie składniki muszą być zgodne z przepisami ustawy. Co ważne, komornik może nawet wystąpić z zapytaniem do zadłużonego, czy jest w posiadaniu skrytki bankowej. Wówczas dłużnik jest zobowiązany do udzielenia odpowiedz zgodnie z prawdą. Komornicy niekiedy składają także oficjalne pisma do banku w tej sprawie, a instytucja musi udzielić odpowiednich informacji. 

Wiesz już, czy komornik może zająć skrytkę bankową. Jak odbywa się cały proces blokady majątku? Najpierw komornik musi uzyskać odpowiedź, czy dłużnik jest właścicielem tego typu skrytki. Następnie wysyłane jest pismo do banku z prośbą o nałożenie blokady na tę osobę. Dzieje się tak również w przypadku zablokowania rachunku osobistego, na który wpływa dochód. Jeśli zostanie zajęta skrytka bankowa, a komornik otrzyma do niej dostęp, bank uniemożliwia otwieranie sejfu właścicielowi, którego dotyczy egzekucja długów. 

Czy komornik ma dostęp do skrytki bankowej za granicą?

Bardzo często dłużnicy zastanawiają się też, czy komornik może zająć skrytkę bankową, którą założyli za granicą. Tę kwestię regulują odpowiednie przepisy dotyczące umów międzynarodowych. W związku z prawem, komornik może nie tylko wszcząć postępowanie na skrytce depozytowej w Polsce, ale też na tej, która znajduje się w obcym kraju. Zakładanie takiego sejfu jest popularne, gdy dłużnicy osiągają dochody za granicą i gromadzą swoje oszczędności na miejscu. 

Niestety, nie można w ten sposób całkowicie uchronić się przed zajęciem własnego majątku. Komornik na podstawie orzeczenia sądu jest w pełni uprawniony do zajęcia zagranicznej skrytki, zwłaszcza jeśli zostanie ona wskazana przez wierzyciela jako składnik majątkowy dłużnika. Może również zapytać instytucję (bank w obcym kraju), czy dana osoba ma założoną w nim skrytkę. Jeśli okaże się, że tak, zadłużony zostaje pozbawiony dostępu do niej, a bank nakłada na niej blokadę. Cały proces przebiega podobnie jak egzekucja prowadzona na terenie Polski i ciężko się przed nim zabezpieczyć. 

5/5 - (1 oddanych głosów)