Ile kosztuje 1 kWhSpore podwyżki w czasie inflacji powodują, że Polacy coraz bardziej martwią się o swoje utrzymanie. Większe są między innymi ceny energii elektrycznej, a od nowego roku zapowiedziano jeszcze wyższe ceny. Z tego też powodu coraz więcej osób chce się dowiedzieć, jaka obecnie jest cena 1 kwh oraz sprawdzić, ile kosztuje 1 kwh 2023 według nowego cennika, który będzie obowiązywał. Warto wcześniej przygotować się na podwyżki i sprawdzić ile kosztuje 1 kwh dla firm i gospodarstw, jak oszczędzać prąd oraz z jakiej pomocy można skorzystać, by nie wydawać zbyt wiele. 

Ile kosztuje kilowat prądu?

Jak wskazują statystyki, spirala zadłużenia u Polaków w 2022 roku jest coraz wyższa i nic nie wskazuje na to, że zaprzestaniemy pożyczać pieniądze na bieżące wydatki. Powodem są stale rosnące ceny, które dotyczą nie tylko zakupu żywności, ale również innego rodzaju niezbędnych na co dzień dóbr. Coraz więcej płacimy za gaz, czy za ogrzewanie, ale to nie koniec listy podwyżek, które nas czekają. 

Dla potrzebujących rząd wprowadził specjalne programy pomocowe, np. dodatek osłonowy czy dodatek węglowy lub dopłaty na zakup drewna. Dzięki temu możemy nieco odciążyć nasz domowy budżet, jednak jak się okazuje, to wciąż za mało. Podwyżki są związane również z kosztami prądu. Już w 2022 roku zaobserwowano znacznie wyższe opłaty za energię elektryczną. W najgorszym położeniu są przedsiębiorcy, płacący 3 razy więcej niż dotychczas. Wiele z nich musiało zdecydować o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej, gdyż nie stać ich na pokrycie wszystkich opłat. Podobnie sytuacja wygląda w gospodarstwach domowych, gdzie Polacy nie radzą sobie z kosztami utrzymania, widząc o ile kosztuje kwh obecnie. 

Ile kosztuje 1 kwh? Energa wskazuje, że aktualnie jest to średnio 44 gr brutto (kwota słownie: czterdzieści cztery grosze). Należy jednak wziąć pod uwagę wliczanie przed dostawców energii kosztów dystrybucji i dodatkowych opłat. Przez to suma, jaką musimy zapłacić, osiąga już większych rozmiarów. Ile kosztuje kilowat z dodaniem powyższych kosztów? Jest to średnio 77 groszy brutto. Koszt 1 kwh w przyszłym roku będzie jednak wyższy. 

1kwh ile kosztuje w 2023 r?

Na to, ile kosztuje 1kw prądu, ma wpływ kiła elementów. Jeśli chodzi o kolejny rok, podwyżki są spowodowane tarczą antyinflacyjną. Mówi się, że nie zostanie ona przedłużona, więc powszechnie zakładamy, że podwyżkom ulegnie podatek VAT. Obecnie wynosił 5%, a w kolejnym roku będzie to już standardowa stawka na poziomie 23%. Przez płacenie wyższego podatku, musimy oczywiście spodziewać się o wiele większych rachunków. 

Dodatkowo, cena 1 kwh w 2023 roku jest zależna też od opłaty mocowej. Aktualnie waha się w granicach 2,37 zł do 13,25 zł, w zależności od zużycia. Podwyżka nie będzie wcale mała. Przewidywane są ceny wyższe nawet o 10 groszy, a więc możemy spodziewać się ceny do 13,35 zł. 

Obie powyższe kwestie będą miały wpływ na to, że nawet gospodarstwa, które zmieszczą się w limicie zużycia, zapłacą o wiele więcej. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę najpopularniejszą taryfę u Polaków (G11). 

Kalkulator – maksymalna cena prądu 2023

W związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej ustalono maksymalną cenę prądu w 2023 r. Będzie ona stosowana przez wszystkich dostawców energii w rozliczeniach przy gospodarstwach domowych od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia tego roku. Po przeliczeniach wynosi dokładnie 69,3 grosze za 1kwh prądu. Podana stawka jest stawką netto. 

Ustawa ta gwarantuje również gospodarstwom domowym zamrożenie cen w przypadku zużycia do 2 tysięcy kwh rocznie. Oznacza to, że jeśli nie przekroczymy limitu, zapłacimy rachunki na podstawie stawek, które obowiązują obecnie. Większy limit dotyczy gospodarstw, w którym żyją osoby niepełnosprawne. Wynosi 2,6 tysięcy kwh lub 3 tysiące kwh u rodzin z Kartą Dużej Rodziny lub rolników. 

Stara cena 1 kwh prądu – kto skorzysta z zamrożenia prądu?

Warunkiem skorzystania z dawnych cen za 1 kwh w ramach tak zwanej Tarczy Solidarnościowej w podwyższonym limicie do 3000 kWh jest:

  • Złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego stosownego oświadczenia (przez rodziny wielodzietne i rolników);
  • Posiadanie ważnej Karty Dużej Rodziny, która zostanie zweryfikowana.

Rodzina wielodzietna to taka, której rodzic, rodzice lub małżonek rodzica mają/będą mieli na utrzymanie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek. 

Aby skorzystać z ulgi na prąd w 2023 roku należy:

  • Mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym; 
  • Złożyć dostawcy energii elektrycznej oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym do skorzystania z podwyższonego limitu;
  • Posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny w przypadku rodzin wielodzietnych’
  • Posiadać orzeczenie osoby z niepełnosprawnością. 

Jak obniżyć koszt 1 kwh w 2023 składając oświadczenie?

Aby cena 1 kwh była na takim poziomie jak dawniej, należy złożyć oświadczenie, spełniając powyższe warunki. Konieczne jest dostarczenie go maksymalnie do 30 czerwca 2023 roku. Po upływie tego terminu uprawnionym przepadnie możliwość skorzystania z ulgi w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. 

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu należy złożyć osobiście w biurach obsługi klienta dostawcy energii elektrycznej lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Możliwe jest też wysłanie dokumentu pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy prądu lub wnioskowania online. W celu złożenia oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga się podpisania formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat e-Dowodu). 

Osoby chcące zmieścić się w limicie 2000 kwh rocznie nie muszą składać żadnego oświadczenia. 

Ile kosztuje 1 kwh gazu?

Jeśli chodzi o podwyżki cen gazu, ile kosztuje 1 kwh? PGE w 2023 roku zapowiada, że ma kosztować on od 0,27 zł do 0,82 zł. W przypadku osób, które używają gazu do podgrzewania wody koszt może wzrosnąć nawet do ponad 2000 zł (zużycie do 7177 kwh) lub nawet 6000 zł (zużycie 22 tys kwh). Jest to o kilkaset wyższa cena niż dotychczas. Aktualnie ceny gazu są nawet 4 razy wyższe niż w roku poprzednim. Warto wziąć pod uwagę, że wraz z zahamowaniem tarczy antyinflacyjnej w kolejnym roku, VAT, który powróci na dawny poziom, dotyczy także rachunków za gaz. 

Jednak również w przypadku gazu niektóre gospodarstwa mogą skorzystać z zamrożenia cen. Z ulgi mogą skorzystać także podmioty wrażliwe, czyli szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki, noclegownie, organizacje pozarządowe i kościoły wyznaniowe. 

Oceń artykuł