Rosnące koszty życia sprawiają, że coraz więcej Polaków musi dodatkowo dorobić. W dość trudnym położeniu są emeryci czy renciści, którzy chcą podjąć dodatkową pracę zarobkową, aby było ich stać na utrzymanie. Z tego też powodu zadajemy sobie pytanie, czy mając rentę rodzinną można pracować? Kwestię tę regulują przepisy, które wskazują, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Warto wiedzieć, że jednak po podjęciu pracy, i przekroczeniu określonych kwot, może wiązać się to z ograniczeniami dot. wysokości wypłacanego świadczenia lub jego zawieszenia. Jeśli zastanawiasz się, czy można pracować na rencie rodzinnej, sprawdź jaka praca przy rencie rodzinnej jest dopuszczalna według ZUS. Ile można dorobić do renty rodzinnej, aby nie utracić prawa do świadczenia? 

Czy można dorabiać do renty rodzinnej?

Ile można dorobić do renty rodzinnej

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, czym dokładnie jest renta rodzinna – ile wynosi i komu przysługuje. Jest to świadczenie przyznawane przez ZUS lub KRUS osobom, które straciły bliskiego, w związku z jego śmiercią. Mogą to być rodzice zmarłych dzieci, żona, która straciła męża, a także dzieci zmarłego rodzica. Podstawowym warunkiem jest fakt, że osoba, która już nie żyje, w chwili swojej śmierci miała prawo do emerytury lub renty. 

A ile wynosi renta rodzinna? Jest to zależne od liczby osób uprawnionych. W przypadku jednej osoby będzie to 85%, u dwóch osób 90% świadczenia osoby zmarłej, a przy trzech osobach 95% świadczenia zmarłego. Jednocześnie warto wiedzieć, że istnieje minimalna wysokość renty rodzinnej, jaką ZUS musi wypłacić bliskim osoby zmarłej. Sprawdź też, ile komornik może zabrać z renty, jeśli obawiasz się ściągania długów.

Wiesz już mniej więcej, czym jest renta rodzinna, którą otrzymasz, gdy straciłeś rodzica, dziecko lub małżonka. Warto w dalszej kolejności dowiedzieć się, czy osoba pobierająca rentę rodzinną może pracować? Jak najbardziej jest to dopuszczalne w świetle prawa. Jeśli podejmiesz pracę, aby dorobić, ZUS z zasady nie może Ci odebrać renty. Są jednak pewne ograniczenia!

Pobieranie renty rodzinnej a praca 

Renta rodzinna i praca nie wykluczają się. Można podjąć zatrudnienie, niezależnie od tego, czy jesteś dzieckiem zmarłego, rodzicem, czy żoną lub mężem. Ważna jest tutaj kwestia: renta rodzinna a zatrudnienie, mianowicie, czy można pracować na pełen etat?

Renta rodzinna a zarobki:

Jak wskazuje ZUS, liczy się rodzaj zatrudnienia lub źródła Twoich dochodów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza pracę zarobkową, ale może zmniejszyć lub zawiesić prawo do renty, w sytuacji gdy:

  • Przychód jest osiągany z tytułu zatrudnienia lub działalności;
  • Zatrudnienie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
  • Przychód przekracza 70% (zmniejszenie) lub 130% (zawieszenie) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Renta rodzinna zostanie zmniejszona, jeśli Twój przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130% wynagrodzenia. W takiej sytuacji zostanie ona zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie może być to jednak kwota większa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o której przeczytasz w dalszej części. 

Renta rodzinna ile można dorobić netto? 

  • 70% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia: od 1 czerwca 2023 roku zostały zmienione przepisy regulujące kwestię, jaką jest renta rodzinna, ile można dorobić do świadczenia. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r.: przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 4987 zł brutto, a netto 3730 zł. Przychody powyżej tej kwoty skutkują zmniejszeniem renty rodzinnej. 
  • 130 % miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia: 9261,60 zł, a netto ok. 6643 zł. Przychody powyżej tej kwoty skutkują tym, że renta rodzinna lub emerytura zostanie zawieszona. 

Ile wynosi kwota maksymalnego zmniejszenia?

  • 794,35 zł w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  • 595,80 zł przy rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • 675,24 zł w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. 

Istotne jest to, że uprawniony do renty rodzinnej musi zawiadomić ZUS lub KRUS o podjęciu zatrudnienia i osiągania z jego tytułu przychodu. Jest to bardzo ważne nawet w sytuacji, gdy skutkuje to zmniejszeniem świadczenia. W przeciwnym razie może wiązać się to konsekwencjami prawnymi. 

Czy student pobierający rentę rodzinną może pracować?

Student, któremu przysługuje renta rodzinna, ma prawo równocześnie podjąć zatrudnienie i uzyskać dodatkowy przychód. Jednak tutaj kwestia kwoty, jaką zarobi, jest regulowana wedle takich samych przepisów, jak powyżej. Oznacza to, że przekraczając 70% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, renta rodzinna może zostać pomniejszona  przez ZUS o kwotę przekroczenia. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku przychodu powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli student ma takie zarobki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić wypłacanie renty rodzinnej. Dokładnie tak samo przedstawia się renta po mężu, a praca zarobkowa żony i na odwrót: renta po zmarłej żonie.

Renta rodzinna z KRUS a praca

Wiesz już, jak funkcjonuje procedura wypłacania świadczenia przez ZUS, renta rodzinna, ile można dorobić, aby nie stracić prawa do środków. A jak przedstawia się sytuacja, gdy rentę rodzinną wypłaca Ci KRUS? 

Przepisy w tej kwestii również zmieniły się od 1 czerwca 2023 roku. Rolnicze świadczenie rentowe zostanie całkowicie zawieszone, jeśli osoba uprawniona osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 9261,60 zł brutto. Podobnie w sytuacji, gdy przekroczysz 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, Twoja renta rodzinna z KRUS zostanie zmniejsza o kwotę przekroczenia. 

5/5 - (1 oddanych głosów)