Najważniejsze informacje:

 • Na wysokość zwrotu prowizji bankowej wpływają koszty pozaodsetkowe, data uruchomienia kredytu oraz data całkowitej spłaty.
 • Po spłacie zobowiązania trzeba złożyć wniosek do banku o zwrot prowizji.
 • Banki nie zawsze muszą zgadzać się na zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie zobowiązania.

Każdy kredytobiorca, który spłaci przed czasem swoje zobowiązania wobec wierzyciela ma prawdo ubiegać się o zwrot prowizji bankowej. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej w przypadku kredytów gotówkowych, ale coraz częściej także hipotecznych. Sprawdź, jak wysoki zwrot prowizji otrzymasz po wcześniejszym uregulowaniu zadłużenia w całości.

Czy możemy liczyć na zwrot prowizji bankowej?

Zwrot prowizji bankowej

Prowizja jest wliczana w koszty zaciągnięcia określonego zobowiązania. Biorąc kredyt gotówkowy, hipoteczny czy też konsolidacyjny, musimy liczyć się z tym, że wysokość takiej prowizji może wahać się na różnych poziomach. Na szczęście wysokość prowizji możemy łatwo sprawdzić, np. jeśli sięgniemy po ranking kredytów hipotecznych. Wbrew pozorom nie zawsze oczywiste jest to, czy kredytobiorcy należy się zwrot prowizji bankowej. Forum publiczne od lat jest rozdarte pomiędzy bankami uważającymi, że nawet wcześniejsza spłata kredytu nie uprawnia klienta do odzyskania choćby części prowizji. Innego zdania są kredytobiorcy uważający, że zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu powinien być proporcjonalny do przedterminowej spłaty. Ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok na korzyść kredytobiorców, dzięki czemu przysługuje nam zwrot po wcześniejszej spłacie kredytu. 

Wniosek o zwrot prowizji bankowej

Istnieje kilka kroków, które należy wykonać, jeśli interesuje nas zwrot prowizji bankowej. Pierwszym podjętym przez nas działaniem powinien być wniosek o zwrot prowizji bankowej, w którym będą zawarte takie informacje jak:

 • Dane osobowe kredytobiorcy;
 • Dane odnośnie do kredytu, w tym numer umowy kredytowej;
 • Wyrażone żądanie rozliczenia zobowiązania;
 • Numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać zwrot – Nie jest to element konieczny, ale zaleca się umieszczenie NRB, aby przyspieszyć procedurę.

Następnie należy dostarczyć wniosek osobiście do oddziału lub wysłać go drogą pocztową do siedziby głównej banku. Warto przy tym pamiętać, aby wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru. W ciągu dwóch tygodni bank powinien udzielić odpowiedzi na wniosek, która nie zawsze jest pozytywna, choć prawo stoi po stronie konsumenta.

Co, gdy bank odmówił zwrotu prowizji bankowej?

Nie ma wątpliwości, że zwroty prowizji bankowej nie są korzystne zarówno dla banków udzielających kredytów, jak i dla instytucji pozabankowych oferujących np. pożyczki gotówkowe. Jeśli bank odmówi zwrotu, możemy skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który za darmo przyjmie od nas skargę. Jeśli to nie pomoże, możemy podjąć się konsultacji z prawnikiem zajmującym się tego typu sprawami. Choć proces może być żmudny i kosztowny, wyrok TSUE z 2019 roku znacząco zwiększa szanse na wygraną konsumenta. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy opłaca się nam wydawać pieniądze i poświęcać czas, aby odzyskać część prowizji bankowej.

Redakcja radzi

Jeśli bank odmawia zwrotu prowizji bankowej lub nie mamy pewności, czy zwrót po spłaconym przedwcześnie kredycie się nam należy, warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego. To spore ułatwienie w kwestii ubiegania się o bankowy zwrot prowizji za zobowiązania uregulowane w całości przed terminem.

Kalkulator zwrotu prowizji bankowej

Zanim zdecydujemy się na kosztowną drogę sądową, najlepszym rozwiązaniem jest ocena, na jaki zwrot prowizji w ogóle możemy liczyć. Jak obliczyć zwrot prowizji bankowej? Kalkulator to narzędzie będące odpowiedzią na nasze pytanie. Co więcej, jest ono udostępnione m.in. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Starając się o zwrot prowizji bankowej, kalkulator będzie wymagać od nas podania kilku kluczowych informacji:

 • Koszty pozaodsetkowe – jest to całkowity koszt kredytu, nie liczy się przy tym ewentualnych odsetek;
 • Data uruchomienia kredytu – dzień wypłacenia pieniędzy kredytobiorcy;
 • Data spłaty ostatniej raty wg. harmonogramu – podajemy datę ostatniej raty wpisaną w umowie;
 • Data wcześniejszej spłaty kredytu – wpisujemy datę, w której spłaciliśmy całość kredytu.

Następnie wystarczy wybrać opcję „oblicz”. Warto przy tym pamiętać, że liczy się tu nie tylko prowizję, ale i inne elementy składające się na kredyt. Przykładowo, jeśli wzięliśmy kredyt, którego całkowity koszt wynosił 337 110 zł, a prowizja wyniosła  1,9%, orientacyjnie możemy liczyć na:

 • Przy spłacie 7 lat przed terminem:  94 402,61 zł
 • Przy spłacie 5 lat przed terminem:  67 414,62 zł
 • Przy spłacie 1 rok przed terminem: 13 475,54 zł

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

5/5 - (1 oddanych głosów)