testament wzórWiele osób zastanawia się, jak napisać testament, aby przebiegło to sprawnie i bezproblemowo. Jak się okazuje, spisanie tego ważnego dokumentu wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Najważniejsze, o czym musisz pamiętać, to kwestia, jak powinna zostać spisana Twoja ostatnia wola. Wzór znajdziesz w poniższym poradniku. Sprawdź przykład testamentu, aby dowiedzieć się, jakie kroki podjąć, by był on w pełni ważny, a jego przyjęcie nie wiązało się z nieprzyjemnościami czy batalią w sądzie w celu zachowku. Wyjaśniamy też, jak napisać testament z wydziedziczeniem. Wzór poniżej. 

Testament czy darowizna?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać testament, wzór znajdziesz w dalszej części. Warto jednak w pierwszej kolejności sprawdzić, co jest lepsze: darowizna od rodziców czy przekazanie spadku w testamencie? Istnieje bowiem kilka podstawowych różnic pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami. 

Przede wszystkim chodzi o to, że darowizna może zostać przekazana natychmiast. Oznacza to, że w darowiźnie przekażesz coś, np. swoim dzieciom jeszcze za życia. Testament z kolei obowiązuje dopiero po Twojej śmierci. 

W kwestii ceny, tańszy okazuje się testament. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten spisany własnoręcznie w domu. Taki nie wymaga ponoszenia żadnej opłaty. Inaczej jest w przypadku aktu notarialnego, za który musisz zapłacić. Z kolei w drugim przypadku trzeba pokryć należny podatek od darowizny. Ile wynosi? Jest to zależne, do której grupy podatkowej zalicza się osoba, która ją od Ciebie otrzymuje. W przypadku I grupy będzie to np. 3% od nadwyżki.

Co ważne, umowa darowizny nie wyklucza przejęcia w spadku Twojego majątku przekazanego w spisanym testamencie. 

Jak napisać testament w domu?

Nie bez powodu coraz więcej osób w pewnym okresie życia rozmyśla nad tym, jak napisać testament. Dokument ten musi zawierać poszczególne elementy. Musi spełniać też niektóre zasady, by być właściwym w świetle prawa. Zastanawiasz się, jak napisać testament w domu, i czy jest to w ogóle możliwe? Warto wówczas spojrzeć na aktualne przepisy regulujące to zagadnienie.

Art.  949. k.c. [Testament holograficzny]:

§ 1.

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2.

Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Jak widać, samodzielne napisanie testamentu w zaciszu własnego domu jest możliwe i jak najbardziej zgodne z prawem. Taki dokument musi być jednak napisany w pełni poprawnie, czytelnie i własnoręcznie. 

Jak napisać testament w domu? – wzór

Chcesz wiedzieć, jak napisać testament własnoręczny? Wzór znajdziesz poniżej. Testament holograficzny nie musi być długi. Ważne, aby zawierał podstawowe (najistotniejsze) informacje odnośnie do spadku, który po sobie zostawiasz, oraz osób, które mają go przejąć. Pobierz wzór testamentu odręcznego pdf na swoje urządzenie lub sprawdź, jak przykładowo może wyglądać. 

Testament odręczny wzór:

Ja, (Twoje imię i nazwisko), zamieszkała/y (Twój adres), numer PESEL, powołuję do całości spadku mojego syna (imię i nazwisko), zamieszkałego (adres syna).

Twój podpis. 

Jak widać, wystarczy krótka informacja, kto jest powołany do spadku. W przypadku dwóch osób, np. syna i córki, piszesz: powołuję do spadku mojego syna (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz córkę (imię i nazwisko, adres zamieszkania) po połowie, w równych częściach. 

W przypadku dokumentu, jakim jest testament na rzecz małżonka, wzór wygląda następująco:

Ja (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL), powołuje w całości do spadku moją żonę (imię i nazwisko), numer PESEL, zamieszkałą (adres zamieszkania żony). 

Testament wzajemny małżonków wzór

A jak wygląda kwestia spisania testamentu wzajemnego małżonków? Jak wskazują polskie przepisy prawne, nie ma możliwości napisania takiego dokumentu w świetle prawa. Jest jednak możliwość, aby małżonkowie spisali dwa osobne testamenty, powołując się wzajemnie do spadku. Wówczas wzór testamentu ręcznie pisanego wygląda w każdym przypadku tak, jak ten powyżej.

Testament z wydziedziczeniem – wzór

Jak napisać testament z wydziedziczeniem? Wzór poniżej.

Wydziedziczenie musi zostać jasno wskazane w spisanym testamencie, poprzez jasne określenie, która osoba ma zostać wydziedziczona ze spadku. 

Wówczas wzór testamentu z wydziedziczeniem powinien wyglądać przykładowo:

Ja (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) powołuję w całości do spadku mojego/ją (np. syna/córkę/żonę, imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL) i wydziedziczam (imię i nazwisko osoby wydziedziczonej np. syna) pozbawiając prawa do zachowku po mnie. 

W takim dokumencie musi znaleźć się powód wydziedziczenia. Jest to wzór testamentu własnoręcznego, spisanego w domu. Taki testament jest ważny w świetle prawa i nie musi być spisany u notariusza.

Testament mieszkanie – wzór

Co ważne, w swoim testamencie nie musisz przekazywać konkretnej osobie (lub osobom) całości spadku. Możliwe jest spisanie testamentu, w którym wskażesz poszczególne składniki swojego majątku, które mają zostać przekazane konkretnym osobom po Twojej śmierci. Może to być właśnie mieszkanie, samochód, a nawet drobniejsze, cenne przedmioty, jak biżuteria, czy pamiątki rodzinne. 

Wzór testamentu odręcznego z poszczególnymi składnikami majątku musi zawierać pełne dane osoby lub osób, które mają przejąć np. mieszkanie, ich adres zamieszkania i numery PESEL. W przypadku nieruchomości dobrze jest spisać testament w obecności notariusza, jednak nie jest to koniecznością. 

Wzór testamentu ręcznego (mieszkanie):

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko, adres, PESEL), przekazuję w spadku mojej córce (imię i nazwisko, adres, PESEL) w całości nieruchomość położoną (adres). 

Wzór testamentu notarialnego

Testament w kancelarii notarialnej jest sporządzany w formie aktu notarialnego i wymaga poniesienia opłaty. Notariusz wówczas pomoże Ci sporządzić dokument w jasny i zrozumiały sposób tak, aby testament zawierał wszystkie niezbędne informacje odnośnie do przekazania spadku konkretnym osobom. Jednocześnie notariusz posiada obowiązek, aby udzielić Ci wszelkich istotnych dla sprawy informacji związanych z obowiązującym prawem. Często podczas wizyty u notariusza możesz dowiedzieć się również nieco więcej o przewidywanych skutkach dotyczących rozporządzeń majątkowych w konkretnym przypadku.

Możesz pobrać wzór testamentu notarialnego pdf. Sprawdź, jak przykładowo wygląda taki dokument w formie aktu notarialnego:

Dnia (data) przed notariuszem (imię i nazwisko), prowadzącym kancelarię notarialną (adres) stawił się:

Twoje dane osobowe, adres, dowód, PESEL.

Informacja o potwierdzeniu tożsamości i sprawdzeniu danych na podstawie Twojego dowodu osobistego przez notariusza. 

Testament notarialny wzór:

(Twoje imię i nazwisko) oświadcza, że powołuje do całości spadku swojego syna (jego dane). W przypadku, gdyby jego syn nie chciał lub nie mógł zostać spadkobiercą, (Twoje imię i nazwisko) powołuje do spadku w jego miejsce (kogo? dane). W przypadku dwóch osób zawarta zostaje informacja o równych częściach majątku, który ma być odziedziczony np. po połowie. 

W dalszej części mogą znaleźć się informacje odnośnie do tego, że gdyby powyższe osoby nie chciały lub nie mogły zostać spadkobiercami, do całości spadku zostaje powołany ktoś inny. Oczywiście należy podać jego dane. Może to być np. sytuacja, gdy następuje dziedziczenie długów. Jak uniknąć spłaty zadłużenia? Można odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli dana osoba nie wie, ile wynoszą długi, lub spodziewa się, że są niewielkie. 

W dalszej części spotkasz się z kwestią poinformowania przez notariusza o zasadach funkcjonowania Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)  i zakresie danych, które podlegają ujawnienia w nim. Znajdzie się także informacja o tym, że oświadczasz, że korzystasz z możliwości zarejestrowania sporządzonego testamentu w NORT, a także że notariusz poinformował Cię o przepisach. W akcie notarialnym musi być także zawarta informacja o kosztach jego sporządzenia, wynagrodzeniu notariusza, podatku oraz o możliwości otrzymania przez spadkobierców wypisu aktu. 

5/5 - (1 oddanych głosów)