Legatuum kontaktW sytuacji, gdy posiadamy wysokie zadłużenia, z którymi nie dajemy rady, możemy spodziewać się telefonu od firmy windykacyjnej. Zazwyczaj zdarza się, że wierzyciel, którego ponaglenia w spłacie nie przyniosły efektów, decyduje się na skorzystanie z usług windykatora. Ten z kolei kontaktuje się z nami w celu poinformowania o wszczęciu takiego postępowania. Jedną z najpopularniejszych firm specjalizujących się w odzyskiwaniu niespłaconych długów, jest Kancelaria Legatuum – czym się zajmuje dokładniej? Co warto wiedzieć o wszczęciu windykacji długów, jakie są różnice między takim postępowaniem a egzekucją sądową rozpoczętą przez komornika? Jeśli zauważyliśmy problemy z zobowiązaniami, warto wiedzieć, co zrobić gdy skontaktuje się z nami  Kancelaria Legatuum. 

Legatuum — windykacja niespłaconej raty

W przypadku posiadania długów warto przygotować się na nawiązanie kontaktu przez firmę windykacyjną, której celem jest rozwiązanie sporu między wierzycielem a dłużnikiem. Najpierw jednak powinniśmy poznać podstawowe różnice między egzekucją komornika a postępowaniem windykacyjnym. Najważniejszą kwestią jest fakt, że windykator nie jest  organem uprawnionym do prowadzenia egzekucji. Jeśli więc zastanawiamy się, jak działa Kancelaria Legatuum – czym się zajmuje, przede wszystkim pamiętajmy, że firma ta nie może wszcząć postępowania i pobierać z naszego konta pieniędzy na rzecz spłaty długu. Takie działania może podjąć wyłącznie komornik sądowy, który na mocy postanowienia sądu rozpoczyna zajęcie komornicze rachunku bankowego

Na to wskazują również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, mówiące, że jedynym podmiotem uprawnionym do wszczęcia postępowania jest komornik sądowy na mocy decyzji. Oznacza to, że do podjęcia procesowych czynności niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową, a dopiero po wydaniu decyzji przez sąd, rozpoczyna się egzekucja. Jeśli obawiamy się postępowania, warto sprawdzić, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy, rentę i emeryturę, a także ile może zabrać komornik z pensji.

Podsumowując, windykator nie jest organem, który może wszcząć postępowanie na mocy którego pobierać będzie środki z dochodów. Jeśli więc, chcemy wiedzieć, gdy skontaktuje się z nami Kancelaria Legatuum – co się stanie gdy nie spłacę długu, przede wszystkim pamiętajmy, że windykator nie rozpocznie egzekucji. 

Kancelaria Legatuum – czym się zajmuje dokładniej?

Firma windykacyjna zajmuje się przede wszystkim podejmowaniem różnych działań celem polubownego odzyskania należności wierzyciela. Wszelkie podjęte kroki mają niewiele wspólnego z elementami związanymi z egzekucją komornika sądowego. Podstawowa rola windykatora sprowadza się do informowania dłużnika o narastających zaległościach i konsekwencjach oraz do zachęcenia go do ich spłaty. Kancelaria Legatuum kontakt podejmuje również w celu uświadomienia zadłużonych o skutkach opóźnień w płatnościach oraz zaproponowania polubownego rozwiązania sporu. Jeśli więc jesteśmy wierzycielami i zbyt długo oczekujemy na spłatę zobowiązań, skontaktowanie się z windykatorem będzie doskonałą decyzją, która ułatwi nam odzyskanie środków. Jest to często wybierana opcja, gdy nie chcemy kierować sprawy na drogę sądową. Pomoże nam w tym między innymi Kancelaria Legatuum – kontakt z firmą nawiążemy telefonicznie, mailowo lub podczas wizyty w oddziale stacjonarnym. 

Co zrobić gdy skontaktuje się z nami  Kancelaria Legatuum? 

Zazwyczaj pierwszy telefon od kancelarii windykacyjnej jest podejmowany w celu poinformowania o stanie zadłużenia. Windykator będzie starał się również zaproponować rozwiązania, które mogą doprowadzić do zakończenia sporu między wierzycielem a dłużnikiem bez kierowania sprawy na drogę sądową. Może przedstawić nam możliwe działania, które pozwolą uniknąć postępowania sądowego oraz rośnięcia odsetek karnych. Nie warto więc unikać kontaktu ze strony kancelarii Legatuum, gdyż w wielu przypadkach może pomóc nam ona w pozbyciu się zaległości bez problemów komorniczych. 

Windykacja telefoniczna jest w pełni legalna, zwłaszcza jeśli nasz numer jest dostępny powszechnie, np. jest przypisany do zarejestrowanej działalności czy też udostępniony w ogłoszeniach internetowych. Windykator nie powinien jednak nawiązywać kontaktu z osobami postronnymi sporu, np. z sąsiadami dłużnika.

Kancelaria Legatuum – co się stanie gdy nie spłacę długu?

W sytuacji, gdy windykacja miękka, czyli kontakt ze strony firmy windykacyjnej nie przyniesie skutków, możemy spodziewać się wszczęcia procesu sądowego. Jest to bowiem etap windykacji twardej, która jest konieczna, gdy zadłużony nie wykazuje chęci rozwiązania sporu. Wówczas podczas postępowania wierzyciel udowadnia, że próby kontaktu z jego strony oraz ze strony windykatora się nie powiodły. Może to znacznie przyspieszyć decyzję w sprawie, która najczęściej jest wydana na jego korzyść.

Kontaktuje się ze mną kancelaria Legatuum — co się stanie gdy nie spłacę długu? Prawdopodobnie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez komornika sądowego. Organ ten uzyskuje nakaz spłaty, który zostaje zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Na tym etapie rozpoczyna proces szukania źródeł finansowania, które mogą posłużyć jako podstawa spłaty. Nierzadko również przejmuje majątek dłużnika np. w formie ruchomości. Może nastąpić zajęcie komornicze z umowy zlecenia, o pracę, emerytury i renty oraz innych źródeł dochodu.

Podczas postępowania komornik jest uprawniony do:

— Zajęcia konta bankowego, na które wpływają dochody dłużnika, i pobieranie ich części na spłatę długu;

— Wszczęcia egzekucji na kontach czy lokatach na których dłużnik zgromadził oszczędności;

— Zajęcia ruchomości lub nieruchomości, które stanowią majątek dłużnika. W tym przypadku rzeczoznawca określa wartość posiadanego majątku. Następnie przedmioty trafią na licytację komorniczą. 

Niezbędne będzie także pokrycie kosztów postępowania. Nie zapłacimy więc jedynie równowartości długu, jaki mamy wobec wierzyciela. Musimy przygotować się na opłacenie odsetek, kosztów postępowania sądowego, opłat za monity, prowizji i innych.  Warto sprawdzić, ile wynoszą koszty komornicze, który musi uiścić dłużnik w związku z egzekucją.

Kancelaria Legatuum – jakie koszty poniosę podczas windykacji?

Dłużnik, wobec którego windykator rozpoczął kroki do ściągania zaległości pieniężnych, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty dodatkowych kosztów windykacji. Od 2020 roku obowiązuje możliwość ubiegania się przez wierzyciela rekompensaty za pokrycie wcześniejszych opłat. Zgodnie z nowelizacją ustawy, obecnie może wynosić ona:

— Dług do 5000 zł — 40 euro;

— Zadłużenie od 5000 zł do 50 000 zł — 70 euro;

— Dług od 50 000 zł i więcej —100 euro. 

Jeśli koszty postępowania przewyższają równowartości ustalane na podstawie średniego kursu NBP, wierzyciel może ubiegać się o ich zwrot. 

Oprócz powyższych, dłużnik musi uiścić koszty windykacji, naliczone przez firmę prowadzącą sprawę. Mogą one przyjmować różne kwoty i zwykle są uzależnione zarówno od cennika, jak też od podejmowanych prób rozwiązania sprawy czy wydawanych ponagleń. Mogą to być np. odsetki za opóźnienie, opłaty za monity, a także w przypadku obrania drogi sądowej — koszty postępowania. 

Kancelaria Legatuum – opinie klientów

Nasza opinia o  Kancelaria Legatuum jest podparta recenzjami klientów korzystających z windykacji i obsługi prawnej. Jak wskazują oceny wierzycieli, firma cechuje się wieloletnim doświadczeniem i profesjonalnym podejściem w ściąganiu należności pieniężnych, nawet przy trudnych sprawach. Opinie zachęcają do skorzystania z usług wierzytelności wysokich sum bez wszczęcia postępowania sądowego. Dzięki temu klienci w szybki sposób odzyskali swoje środki bez potrzeby stawiania się na rozprawach. Pomogło to im również uniknąć bezpośredniego kontaktowania się z dłużnikami. Firma zajmuje się także skupem długów i obsługą prawną dla przedsiębiorców z zakresu prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i cywilnego. 

5/5 - (1 oddanych głosów)