Jeśli kiedykolwiek braliśmy pożyczkę dla zadłużonych, to jesteśmy zobowiązani do jej spłaty w wyznaczonym przez pożyczkodawcę terminie. Jeśli tego nie zrobimy to firma pożyczkowa ma prawo do wyegzekwowania od nas pieniędzy. Często tym zadaniem zajmuje się komornik. Posiada on wiele narzędzi, które bezwzględnie ,,wyciągną” od dłużnika pieniądze, które należą się wierzycielowi. Na drodze egzekucji komorniczej możemy spotkać czasami zdarzenia, które naruszają nasze dobra bezzasadnie. Co w takim wypadku ma zrobić dłużnik? Najlepszym sposobem jest napisanie wniosek o powództwo przeciwegzekucyjne. W poniższym artykule podpowiadamy jak to zrobić.

powództwo przeciwegzekucyjnePowództwo przeciwegzekucyjne – czym jest?

Posiadając długi komornicze ciąży na nas egzekucja. Już na jej wstępnym etapie dłużnik może złożyć wniosek o powództwo przeciwegzekucyjne. Dzięki czemu sąd będzie musiał sprawdzić czy rozpoczęcie egzekucji majątku było zasadne. Każdy ma do tego prawo, więc czemu z niego nie korzystać. Wierzyciel chcący odzyskać swoje pieniądze, bardzo często przyspiesza ten proces i kieruje pismo bezpośrednio do komornika, omijając przy tym cały dział windykacyjny. Komornik, który dostał odpowiednie dokumenty od firmy pożyczkowej ma prawo do wszczęcie egzekucji, ale może się zdarzyć, że nie jest ona zasadna. Dlatego mamy prawo do odwołania się. Nie tylko dłużnik może złożyć wniosek o wszczęciu powództwa przeciwegzekucyjnego. Również jego współmałżonek, który czuje się pokrzywdzony. 

Głównym celem powództwa przeciwegzekucyjnego jest odwołanie się od tytułu wykonawczego, dzięki któremu następuje egzekucja komornicza. Jak już wspomnieliśmy można zaskarżyć samo zaczęcie jej lub w trakcie jej trwania.

Powództwo przeciwegzekucyjne – kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek o powództwo przeciwegzekucyjne można złożyć na każdym etapie czynności komornika. Jednak są określone zasady kiedy powództwo przeciwegzekucyjne może być złożone w sądzie. Poniżej przedstawiamy parę przykładów:

 1. Jan dostał pismo, że komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne w związku z jego brakiem płatności za kredyt, który zaciągnął kilka miesięcy temu. Jan nie zgadza się z wyrokiem sądu, ponieważ spłacił on wszystkie raty i nie powinno dojść do egzekucji, w związku z czym Jan ma prawo do złożenia wniosku o powództwo przeciwegzekucyjne.
 2. Ania zgubiła dowód osobisty i na jej dane ktoś wyłudził pożyczkę. Anna o niczym nie wiedziała więc nie dokonywała żadnych wpłat na konto wierzyciela. Firm pożyczkowa wymaga od Ani zwrotu pożyczonych pieniędzy i w związku z czym wysyła pismo do sądu. W tym przypadku Anna ma prawo do wniesienia dokumentu o powództwo przeciwegzekucyjne, ponieważ to nie ona brała pożyczkę.
 3. W kolejnym przykładzie będzie Pan Henryk, który dowiedział się o tym, że komornik zajął jego konto bankowe, ponieważ ma on zaległości w spłatach raty kredytu. Niestety Pana Henryka spotkało wydarzenie losowe, przez które utracił całkowitą zdolność do pracy. W związku z tym przysługuje mu prawo do wniosku o powództwo przeciwegzekucyjne.
 4. Komornik zabrał Kamilowi laptopa, który nie należał do niego. W rezultacie, komornik przejął własność osoby trzeciej. W tym momencie Karol ma pełne prawo do powództwa przeciwegzekucyjnego. 

Cel powództwa przeciwegzekucyjnego

Najważniejszym celem powództwa przeciwegzekucyjnego jest zabezpieczenie dóbr wierzyciela przed błędami lub oszustwem. Proces ma na celu ochrony ludzkiej przed szkodami poniesionymi przez niezasadne wszczęcie egzekucji. Każdy pokrzywdzony ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W momencie kiedy spełnimy jeden w wyżej wymienionych warunków to mamy uzasadniony powód do starania się o powództwo przeciwegzekucyjne. Wszystkie niedopełnienia lub szkody powinny być naprawione. Z racji na zdania komornika, nie jest on uprawniony do badania czy postępowanie egzekucyjne jest zasadne. Dlatego to po stronie poszkodowanego należy być czujnym i reagować na każde sytuacje, które naruszają jego mienie.

Dowiedz się jak złożyć skargę na czynności komornika

Powództwo przeciwegzekucyjne – rodzaje

 • Powództwo opozycyjne – Może je wytoczyć przede wszystkim dłużnik, który jest w trakcie postępowania przeciwegzekucyjnego. Na łamach powództwa opozycyjnego osoba zadłużona zgłasza sprzeciw wobec istnienia jakiegokolwiek długu wobec wierzyciela lub kiedy ten dług się przedawnił. Dłużnik nie zgadza się z wyrokiem sądu i zgłasza powództwo przeciwegzekucyjne wobec wierzyciela, który chce odzyskać swoje pieniądze.
 • Powództwo ekscydencyjne – Te powództwo mogą wytoczyć głównie osoby trzecie, które zostały dotknięte egzekucją komorniczą. W momencie kiedy urzędnik państwowy naruszy dobra materialne i niematerialne osoby trzeciej, może ona wystąpić z wnioskiem o powództwo ekscydencyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne występuje w dwóch opisanych wyżej rodzajach. Są one uregulowane w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Jeśli interesują nas szczegóły artykułów, zachęcamy do pełnej lektury K.P.C.

Wzór wniosku o powództwo przeciwegzekucyjne

Każdy dokument, który wysłany do sądu powinien być bardzo szczegółowo i precyzyjnie przygotowany. Najmniejszy błąd może sprawić, że nasze pismo zostanie odrzucone, a tego nikt nie chce. Poniżej przedstawiamy co powinno się znaleźć we wniosku o powództwo przeciwegzekucyjne:

 • Data i miejscowość. Dla niektórych jest to takie banalne pole, o którym można w pośpiechu zapomnieć. Aktualna data i miejsce, z którego wypełniasz wniosek są bardzo ważne.
 • Należy określić sąd, wydział i adres. Wskazanie właściwego sądu jest konieczne wraz z jego dokładnym adresem.
 • Powód i pozwany. Na tym etapie podajemy swoje dokładne dane oraz firmy, która wszczęła postępowanie.
 • Wartość przedmiotu sporu. W kolejnej części pisma o powództwo przeciwegzekucyjne należy podać kwotę, o którą jest spór.
 • Cel. Następnie podajemy dokładny opis o co wnioskujemy.
 • Uzasadnienie. Jak już podaliśmy cel sporu, to teraz nadszedł czas na jego uzasadnienie. Opisujemy dlaczego naszym zdaniem komornik nie powinien wszczynać egzekucji lub dlaczego bezzasadnie komornik przejął nasze mienie. Każde uzasadnienie warto poprzeć załącznikami, które uwiarygodnią nasze rację.
 • Akt komorniczy. Jeśli trwa postępowanie komornicze, trzeba podać numer sygnatury aktu.
 • Czytelny podpis. Na samym końcu wymagany jest nasz podpis, bez którego cały wniosek o powództwo przeciwegzekucyjne może być odrzucony.

POBIERZ DARMOWY WZÓR

Gdzie złożyć wniosek?

Dokument o powództwo przeciwegzekucyjne trzeba złożyć w sądzie. Możemy to zrobić na 2 sposoby: osobiście lub pocztą (koniecznie za potwierdzeniem odbioru). Nie wiesz jaki sąd wybrać? Wniosek należy wnieść w mieście gdzie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Koszt jaki musi ponieść konsument jest uzależniony od wartości sporu. Cały wniosek kosztuje 5% od wartości rzeczy która została objęta postępowaniem. Przy założeniu że minimalnie ono wynosi 30 zł a maksymalnie 100 000 zł. Dla przykładu, jeśli spór toczy się o wartość 23 zł to na konto banku trzeba zapłacić 30 zł, bo jest to minimalna kwota z progu wspomnianego wcześniej. Mniejsze kwoty do wpłaty możemy zapłacić bezpośrednio w kasie sądu, jednak większe kwoty muszą być wpłacone na konto.