W obliczu problemów finansowych wiele osób zastanawia się nad możliwościami uwolnienia się od ciężaru zadłużenia. Jak zrobić to w jak najszybszy i najskuteczniejszy sposób? Umorzenie długu może wydawać się w tym przypadku atrakcyjną opcją, ale jest to proces nie zawsze możliwy, a dodatkowo również bardzo złożony i regulowany przez szereg przepisów prawnych. Mimo tego w wielu przypadkach umorzenie długów to najlepsze rozwiązanie, które biorą pod uwagę dłużnicy. Jednak czy istnieje uniwersalna metoda na to, aby całkowicie pozbyć się zaległości bez konsekwencji? W jaki sposób prawo polskie reguluje te kwestie i jakie są warunki, które muszą być spełnione, aby możliwe było anulowanie długu?

Umorzenie długu – co oznacza?

umorzenie długówUmorzenie długu to procedura, która umożliwia wierzycielowi swego rodzaju rezygnację z egzekwowania należności od dłużnika. W praktyce oznacza to, że wierzyciel dobrowolnie zrzeka się swoich praw do określonej kwoty pieniędzy, którą winny jest mu jego dłużnik. Umorzenie może występować w dwóch formach: jako umorzenie długów pełne lub częściowe, w zależności od tego, z jakiej części długu wierzyciel zdecyduje się zrezygnować. Dłużnik w tej sytuacji musi zaakceptować decyzję o umorzeniu, jaką podjął względem jego wierzyciel.

Ważne!

Zainicjować umorzenie długu może zarówno dłużnik, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, jak i wierzyciel. W przypadku, gdy wierzyciel nie zgodzi się na umorzenie długu, dłużnik może rozważyć rozwiązanie, jakim jest wniesienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Taka procedura w konsekwencji również może doprowadzić do umorzenia długu, jednak jest to proces dłuższy i bardziej skomplikowany. 

Procedura umorzenia długu obejmuje kilka etapów. Początkowo jest to formalne zakończenie obowiązującej umowy. Następnie będzie to ewentualne postępowanie upadłościowe, w ramach którego nieuregulowane długi mogą zostać całkowicie lub częściowo umorzone. Warto wspomnieć, że umorzenie przynosi liczne korzyści, np. zwolnienie z obowiązku spłaty czy poprawa zdolności kredytowej poprzez usunięcie negatywnych wpisów z rejestrów dłużników.

Umorzenie długu u komornika

Anulowanie długu u komornika może mieć miejsce w sytuacji, gdy próby odzyskania pieniędzy przez komornika są nieskuteczne. W takim przypadku komornik może zakończyć postępowanie egzekucyjne. Dzieje się tak, gdy dłużnik nie posiada stałego zatrudnienia lub źródła utrzymania, jego dochód prawnie nie podlega zajęciu np. w przypadku minimalnego wynagrodzenia, nie posiada on nieruchomości, i ruchomości, które można podać licytacji komorniczej oraz nie posiada zabezpieczenia w formie oszczędności. W każdej z tych sytuacji, istnieje szansa na umorzenie postępowania komorniczego względem danej osoby. 

Warto jednak pamiętać o tym, że dług u komornika nie znika całkowicie i zawsze zostaje po nim ślad, nawet jeśli nastąpi umorzenie długu u komornika Taka osoba mimo anulowania zadłużenia zostaje wpisana na listę dłużników niewypłacalnych i tym samym nie będzie ona posiadała zdolności kredytowej do zaciągania kolejnych zobowiązań.

Umorzenie długu przez sąd

Umorzenie długu to również jedno z rozstrzygnięć, o jakie można starać się w sprawach rozpatrywanych przez sąd. W sytuacji wydania takiej decyzji sądowej dana sprawa kończy się bez zaspokojenia roszczeń wierzyciela, czyli nie dochodzi do spłaty należności. Sąd ma możliwość anulowania całego zadłużenia decyduje się na umorzenie części długu, w zależności od danej sytuacji i okoliczności jej towarzyszącym. 

Umorzenie długu przez sąd może nastąpić z kilku przyczyn:

 • trudna sytuacja finansowa lub rodzinna dłużnika, 
 • poważna choroba, 
 • niepełnosprawność,
 • inne przyczyny, które mogą mieć wpływ na brak możliwości podjęcia zatrudnienia przez dłużnika i tym samym zarabiania,
 • wydatki, które sprawiają, że dana osoba jest niewypłacalna. 

W takim przypadku dłużnik może ogłosić upadłość konsumencka. Umorzenie długu może  wówczas nastąpić w związku z pozytywnym rozpatrzeniem anulowania zobowiązań wobec wierzycieli. 

Umorzenie długu w firmie windykacyjnej

Umorzenie długu w firmie windykacyjnej to temat dość trudny, jednak mimo tego teoretycznie możliwy do zrealizowania. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest podpisanie ugody między dłużnikiem a daną firma windykacyjną. W ten sposób możliwe jest ustalenie pewnego rodzaju kompromisu, który zadowoli obie strony. Oczywiście aby móc starać się o taką ugodę, dłużnik musi mieć ważny powód, który sprawia, że taka ugoda okazuje się konieczna i uzasadniona.

Anulowanie długu w ZUS

Zadłużenie w ZUS trzeba uregulować w odpowiednim terminie, aby uniknąć dodatkowych kar czy naliczenia odsetek. Są jednak sytuacje, gdy z różnych powodów nie jesteśmy w stanie spłacić tego długu. W takim przypadku rozwiązania są dwa. Można albo starać się o rozłożenie długu na raty, lub też złożyć wniosek o umorzenie długu. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze dla osoby zadłużonej, jednak nie w każdym przypadku będzie możliwe. Anulowanie długu w ZUS może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy urząd po dokładnej analizie uzna całkowitą nieściągalność należności lub też uzna, że dana osoba jest w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. 

Anulowanie długu w ZUS możliwe jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez urząd. Osoba składająca wniosek może się również odwołać od decyzji w określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych terminie. 

Umorzenie długu przez bank

Umorzenie długu przez bank zazwyczaj odbywa się na podobnych zasadach jak anulowanie zadłużenia w innych przypadkach. W tej sytuacji jednak banki nie są raczej skore do anulowania należności i chcąc starać się o takie rozwiązanie sprawy, trzeba mieć naprawdę bardzo ważny, poparty dowodami powód. Zazwyczaj czynniki, które mogą wpłynąć na pozytywna decyzję banku w kontekście anulowania długu, to m.in.:

 • Śmierć małżonka i tym samym obniżenie dochodów w rodzinie dłużnika.
 • Znaczna niepełnosprawność, wykluczająca podjęcie pracy przez dłużnika.
 • Poważna choroba dłużnika, która wiąże się z dużymi wydatkami na leczenie.
 • Nagła utrata majątku w wyniku katastrofy lub klęski żywiołowej. 

Umorzenie długu z powodu choroby

W życiu każdego człowieka może dojść do nagłych i nieprzewidzianych sytuacji, które mogą skutkować bardzo poważnymi kłopotami finansowymi. Z pewnością jednym z takich problemów jest poważna choroba. Co w sytuacji, gdy jesteśmy zadłużeni, a przez chorobę nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania? W takim przypadku choroba może być przesłanką do tego, aby ogłosić upadłość konsumencką i tym samym starać się o umorzenie długu z powodu choroby. Nie ma tutaj znaczenia to, czy choroba ta ma podłoże fizyczne, czy psychiczne. Bardziej liczy się fakt, czy dana choroba ma duży wpływ na życie dłużnika i czy pochłania sporą część jego pieniędzy lub też całkowicie uniemożliwia mu zarabianie pieniędzy.

Składając wniosek o umorzenie długu z powodu choroby niezbędne jest załączenie do niego pełnej dokumentacji medycznej. Będzie ona podstawą do rozpatrzenia tego wniosku i daje szansę na pozytywną decyzję w sprawie. Z dokumentacji tej musi jasno wynikać stwierdzenie choroby, z jaką zmaga się dana osoba, wpływ tej choroby na jej życie i codzienne funkcjonowanie oraz jej wpływ na majątek dłużnika. 

Umorzenie długu alimentacyjnego

Dług alimentacyjny występuje w przypadku, gdy dana osoba, względem której sąd nałożył obowiązek regularnego płacenia alimentów, nie wywiązuje się z decyzji. Jeśli dłużnik osiągnie stan niewypłacalności, część lub całość zobowiązania pokrywa Fundusz Alimentacyjny. Umorzenie długu alimentacyjnego jest oczywiście możliwe, ale konieczne jest spełnienie pewnych wymogów.

Chcąc skorzystać z takiego rozwiązania konieczne jest uregulowanie wszelkich wcześniejszych opłat przez dłużnika. Darowanie długu może wystąpić na wniosek wierzyciela, czyli w tym przypadku dziecka, które osiągnęło pełnoletność lub prawnego opiekuna tego dziecka w przypadku jego niepełnoletności. Na wniosek dłużnika alimentacyjnego dług może zostać umorzony jedynie z uwagi na bardzo trudną sytuację dochodową lub rodzinną zadłużonego.

Umorzenie długu po śmierci

Sytuacja, gdy dochodzi do śmierci dłużnika, może wydawać się dość jasna i zrozumiała z punktu widzenia prawa. W rzeczywistości jednak dług nie jest automatycznie anulowany w przypadku śmierci. Często zadłużenie to przechodzi na osoby najbliższe dłużnika poprzez dziedziczenie długów. Taka sytuacja jest bardzo nieprzyjemna i niestety realna. Można jednak skutecznie jej uniknąć poprzez odrzucenie spadku po zmarłej osobie lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W drugim przypadku spadkobierca nie odpowiada za długi zmarłego poza granicami wartości odziedziczonego majątku. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, gdy dług zmarłego przekracza wartością majątek, jaki spadkobierca dostanie, jest on zwolniony ze spłaty.

Umorzenie długu po śmierci dłużnika może mieć również miejsce w sytuacji, gdy umowa zawierała zapis na taką ewentualność lub gdy zobowiązanie to miało jakiś specyficzny charakter. 

Umorzenie długu po ilu latach?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieje nawet automatyczne umorzenie długu. Może ono nastąpić w przypadku jego przedawnienia. Po ilu latach umorzenie długu będzie miało miejsce, zależy w głównej mierze od rodzaju zadłużenia.

Umorzenie długu, po ilu latach?:

 • Według polskiego prawa w przypadku roszczeń majątkowych lub stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu okres przedawnienia wynosi 6 lat. 
 • Z kolei dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych termin ten to 3 lata. 
 • Są też zadłużenie w przypadku niezapłaconych mandatów lub roszczeń z tytułu umowy przewozu, gdzie termin ten to 1 rok, roszczenia z tytułu sprzedaży 2 lata i wiele więcej. 

Więcej na ten temat znajdziesz w poradniku: Po jakim czasie przedawnia się dług?

Pomoc w umorzeniu długów

Umorzenie długów to często proces dość ciężki i wymagający sporej wiedzy oraz odpowiedniego podejścia. Osoby starające się o umorzenie zobowiązań powinny zasięgnąć pomocy ze strony profesjonalistów w tym temacie. Warto więc skorzystać z usług doświadczonych prawników i innych specjalistów zajmujących się wsparciem osób starających się o jak najlepsze rozwiązanie sprawy. Dla wielu nie zawsze wystarczającą okazuje się standardowa pomoc w umorzeniu długów. Wówczas wsparcie stanowią pożyczki społeczne dla osób z długami, kiedy anulowanie długu okaże się niemożliwe, a dłużnik chce uniknąć pogłębienia problemów. 

Dodatkowe źródła:

https://www.gov.pl/web/kas/zawieszenie-i-umorzenie-postepowania

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/292

https://www.gov.pl/web/gov/zawnioskuj-o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej

5/5 - (1 oddanych głosów)