Trudna sytuacja finansowa powoduje, że poszukujemy skutecznych metod na ominięcie ściągania długów przez komornika. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, kiedy spodziewamy się przejęcia większej kwoty, a ta pozostała na koncie może nie starczyć na nasze codzienne wydatki. Nie zawsze wiemy, czy w Polsce możliwe jest konto bez komornika w banku lub czy takie opcje proponują firmy pozabankowe? Czy jesteśmy w stanie uniknąć egzekucji i pobierana pieniędzy z naszego rachunku? Sprawdźmy, co na to polskie przepisy prawne, regulujące to, jakie długi może pobrać i do jakich kont komornik nie ma dostępu.

Konto bez komornika – czy komornik ma prawo zająć środki z rachunku?

konto bankowe bez komornika

Często zdarza się, że nie dajemy rady spłacać kilku zobowiązań naraz, albo nie starcza nam środków na ważne wydatki. Wówczas decydujemy się na przeznaczenie dochodów na inne cele, tym samym narażając się na rosnące długi. Jeśli mamy ciężką sytuację finansową i spodziewamy się egzekucji, szukamy rozwiązania naszych problemów, które pomoże nam uniknąć braku środków na życie. Warto sprawdzić, czy konto bankowe bez dostępu komornika jest w ogóle możliwe. W pierwszej kolejności jednak, musimy dowiedzieć się, czy firma komornicza ma prawo zająć konto i czy każdy rodzaj rachunku podlega egzekucji. 

Jeśli chodzi o komornika sądowego, według przepis ma on prawo zająć każdy rachunek w każdym banku komercyjnym na polskim rynku. W przypadku wszczęcia egzekucji bank posiada obowiązek prawny, aby udostępnić komornikowi zajęcie konta i pobierać środki w ramach postępowania na spłatę długu. Musimy pamiętać jednak, że to, jaką sumę pobierze komornik, jest uzależnione od rodzaju zadłużenia oraz źródła naszych zarobków. 

Ważne! W niektórych przypadkach komornik musi pozostawić na koncie kwotę wolną od zajęcia. Są to np. sytuacje, gdy środki są pobierane od osób otrzymujących dochód z emerytury, renty, czy też z umowy o pracę. 

Ile może zabrać komornik z konta?

— Umowa o pracę w pełnym wymiarze — Dłużnicy osiągający zarobki z tytułu pracy na pełen etat mają najlepszą sytuację w przypadku egzekucji. Wówczas firma komornicza musi pozostawić na koncie tzw. kwotę wolną od zajęcia. Aktualnie stanowi ona równowartość najniższej krajowej, czyli 2364 zł netto. Oznacza to, że jeśli nasze zarobki nie są wyższe niż płaca minimalna, komornik nie może zabrać z naszego konta ani grosza. Dotyczy to wyłącznie innych długów niż alimentacyjne oraz pełnego wymiaru godzin pracy. 

— Umowa o pracę na niepełen etat — Inaczej sytuacja wygląda, gdy pracujemy w oparciu o umowę o pracę, jednak nie jesteśmy zatrudnieni na cały etat. Wówczas kwota wolna od zajęcia zostanie zmniejszona proporcjonalnie do wymiaru etatu:

 • 3/4 etatu — Kwota wolna od zajęcia komornika: 1772,67 zł netto;
 • 1/2 połowa — Kwota wolna od zajęcia wynosi 1181,78 zł netto;
 • 1/4 etatu — Kwota wolna od zajęcia komorniczego to 590,89 zł netto.

— Umowa zlecenie — Dotychczas komornik w ramach egzekucji długów osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną, miał prawo zająć nawet 100% wynagrodzenia! Od 2019 roku weszły w życie nowe przepisy prawne, które umożliwiają traktowanie np. umowy zlecenie na równi z umową o pracę. Niezbędne jest jednak spełnienie określonych wymogów, które umożliwią nam uniknięcie zabrania przez komornika wszystkich dochód z konta. Są to poszczególne warunki:

 • Dłużnik musi być osobą fizyczną;
 • Zadłużony musi otrzymywać dochody wyłącznie z pracy na umowę cywilnoprawną;
 • Wynagrodzenie jest płynne, czyli dochody wpływają na nasze konto regularnie;
 • Dochód jest stały, czyli osiągamy go minimum od kilku miesięcy.

Jeśli spełniamy powyższe wymogi, warto niezwłocznie skontaktować się z komornikiem, który wszczął egzekucję i udostępnić mu odpowiednie dokumenty. Szczególnie istotne są: umowa cywilnoprawna, wyciągi z konta, zeznania podatkowe. W takiej sytuacji komornik musi pozostawić na koncie taką samą kwotę wolną od zajęcia, jaka obowiązuje w przypadku umowy o pracę na pełen etat, czyli ok. 2363 zł netto. Jeśli mimo to komornik nie weźmie pod uwagę przedstawionych dowodów, możemy złożyć na niego skargę. 

— Umowa o dzieło — W najbardziej niepokojącym położeniu okazują się być osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło. Jest to spowodowane faktem, że zazwyczaj tego typu umowy nie dotyczą pracy regularnej i stałej, czyli dłużnicy nie mają z ich tytułu płynności finansowej. Wówczas wedle przepisów prawa, jeśli zarobki pochodzą z tego typu pracy dorywczej, komornik nie traktuje ich na równi z egzekucją u osoby pracującej na umowę o pracę. Co to oznacza? Komornik może pobrać nawet 100% zarobków! Istnieje jednak możliwość negocjacji z firmą komorniczą, zwłaszcza jeśli nasze dochody są regularne, czyli pracujemy na umowę o dzieło od dłuższego czasu i osiągamy tym samym zarobek co miesiąc. Nie zawsze jednak komornicy są chętni do pójścia na ustępstwa, więc musimy przygotować się na zajęcie całej kwoty, jaką otrzymujemy w ramach dochodu. 

— Emerytura — Osoby pobierające takie świadczenie jak emerytura, muszą spodziewać się zajęcia przez komornika 25% miesięcznej emerytury w przypadku długów niealimentacyjnych, 50% miesięcznej emerytury dla długów względem placówek zdrowotnych i 60% miesięcznej emerytury przy długach alimentacyjnych. 

— Renta — Renciści muszą spodziewać się zajęcia przez komornika 60% świadczenia w przypadku długów alimentacyjnych, 50% przy zadłużeniach wobec placówek zdrowotnych oraz 25% renty w pozostałych przypadkach. 

Konto bankowe bez komornika

Jak wspomniano, banki mają obowiązek automatycznego ściągania środków w przypadku, gdy komornik sądowy poinformuje je o egzekucji. Oznacza to, że konto w banku bez komornika jest niemożliwe do założenia, niezależnie od jego rodzaju i od oferty poszczególnych placówek. Proponowanie tego typu rachunku konsumentom byłoby niezgodne z prawem, a nawet jeśli jakiś bank zdecydowałby się na zawarcie takiej opcji w ofercie, nie mógłby odmówić pobierania środków w ramach postępowania egzekucyjnego. Taka zasada dotyczy nawet przedsiębiorców, którzy mają konto firmowe. Bez komornika jest ono niedostępne w bankach na polskim rynku.

Jeśli więc interesuje nas konto bankowe bez wglądu komornika, na próżno szukać go w branży bankowości. W ciężkiej sytuacji finansowej, gdy chcemy uniknąć zabierania zbyt dużej gotówki, musimy poszukiwać alternatywy dla typu opcji. 

Konto socjalne bez komornika

Jeśli zastanawiamy się, do jakich kont komornik nie ma dostępu, warto wspomnieć, że  powyższe dotyczy wyłącznie długów, które nie są wolne od zajęcia. Istnieją bowiem zadłużenia, których komornik nie może pobierać w ramach egzekucji. Wówczas możemy założyć konto w banku bez komornika, na którym nasze środki będą w pełni bezpieczne. Jest to np. konto 500+ bez komornika.

Konto socjalne bez komornika to stosunkowo nowy rodzaj rachunku wprowadzony na mocy nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Jest to konto socjalne, które posiada takie same funkcje jak klasyczne konto osobiste, jednak jest przeznaczone dla osób otrzymujących świadczenie 500+ lub inne zasiłki i utrzymujących się w większości z takich środków. Są one wolne od zajęcia komorniczego oraz od innych organów, które mogą prowadzić egzekucję długów. 

Gdzie założyć konto bez komornika 500+?

Wiemy już, że w przypadku osiągania dochodów ze świadczenia 500+ komornik nie może zająć naszych środków. Warto więc posiadać osobne konto, na które pieniądze będą wpływały, zwłaszcza jeśli na drugim rachunku już toczy się egzekucja. Pozwoli to nam uniknąć ewentualnych pomyłek ze strony komornika i np. zabrania zbyt wysokiej kwoty, co koniecznie należy wyjaśniać. Gdzie założyć konto bez komornika? Przeanalizujmy ranking kont osobistych z uwzględnieniem wpływów z programów socjalnych.

Millennium konto 360
Prowadzenie konta 0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / 5 zł
Ocena10/10
BNP Paribas konto
Prowadzenie konta0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / 5 zł
Ocena9/10
Santander konta
Prowadzenie konta 0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / 5 zł
Ocena9/10
Mbank konto
Prowadzenie konta0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / 2,5 zł
Ocena9/10
PKO konto
Prowadzenie konta0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł
Ocena8/10
Pekao konto
Prowadzenie konta 0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0zł / od 5 zł
Ocena8/10
Alior Bank konto
Prowadzenie konta 0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / 2,5 zł
Ocena7/10
VeloBank konto
Prowadzenie konta 0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / od 5 zł
Ocena7/10
Credit Agricole
Prowadzenie konta 0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / 6 zł
Ocena8/10
ING
Prowadzenie konta0 zł
Karta 0 zł
Bankomaty w kraju 0 zł / 5 zł
Ocena8/10

 1. Konto socjalne bez komornika mBank

mBank ma bardzo bogatą ofertę kont bankowych, jednak na próżno szukać w nich rachunku socjalnego na 500+. Możemy wówczas zdecydować się na założenie klasycznego konta, na którym obowiązywać będzie w przypadku egzekucji kwota wolna od zajęcia. Jest ona blokowana przez bank. 

 1. Konto 500+ w ING Banku Śląskim

Jeszcze jakiś czas temu w ING mogliśmy spokojnie założyć konto socjalne. Niestety bank nie posiada już w ofercie tego typu opcji. Ing informuje jednak, że wybierając klasyczne konto osobiste, nie musimy obawiać się przejęcia 500+ przez komornika. Bank dopilnuje, aby środki ze świadczenia wyłączonego z egzekucji nie zostały zajęte. 

 1. Konto socjalne bez komornika w Millennium

W Millennium nie założymy konkretnego konta socjalnego. Możemy skorzystać z oferty klasycznego rachunku osobistego lub wybrać konta firmowe. Wówczas Millennium zablokuje kwotę wolną od zajęcia komorniczego na koncie. 

 1. Konto 500+ w Santanderze

Podobnie sytuacja wygląda w banku Santander Polska. Bank bowiem nie daje klientom możliwości założenia rachunku socjalnego, na który wpływać będzie 500+. Możemy założyć konta bankowe, na których może toczyć się egzekucja, wówczas komornik zostawi kwotę wolną od zajęcia adekwatną do rodzaju naszego długu. 

 1. Bank Pocztowy konto bez komornika 

Z kolei w Banku Pocztowym założymy Konto Oszczędnościowe 500+ z symbolicznym oprocentowaniem na poziomie 0,01% w skali roku.Wybierając taką ofertę, nie zapłacimy za otwarcie i prowadzenie konta, jeden przelew wewnętrzny w miesiącu, jedną wypłatę w placówkach Banku Pocztowego miesięcznie oraz za korzystanie z bankowości internetowej. Jest to konto bez komornika online. Możemy wówczas na takim koncie gromadzić środki otrzymywane z programu socjalnego 500+, które nie zostaną zajęte w ramach egzekucji komorniczej. 

 1. Konto socjalne w Pekao 

Również Pekao nie umożliwia nam otwarcia konta socjalnego dla rodzin otrzymujących 500+. Możemy w tym banku wybrać klasyczny rachunek, na którym komornik pozostawi kwotę wolną od zajęcia. 

 1. Credit Agricole konto 500+ bez komornika

Jeszcze kilka lat temu w ofercie Credit Agricole mogliśmy znaleźć konto socjalne, które wybierały osoby otrzymujące dochody ze różnych świadczeń. Niestety pod koniec 2018 roku bank ten usunął z zakresu swoich usług tę propozycję z powodu dołączenia do członków systemu OGNIVO. 

 1. Konto socjalne bez komornika w Banku Spółdzielczym 

Wiele banków spółdzielczych umożliwia nam wybranie spośród produktów w ofercie konta socjalnego. Zazwyczaj jest ono proponowane w formie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla rodzin pobierających środki z programu 500+, a także dla tych, którzy otrzymują inne świadczenia socjalne. W większości ofert banków spółdzielczych nie zapłacimy za otwarcie i prowadzenie konta, wpłaty i wypłaty w placówkach oraz w bankomatach. Jest to jedna z najlepszych ofert przedstawianych przez ranking darmowych kont bankowych.

 1. Alior Bank konto socjalne bez komornika

W Alior Banku nie założymy rachunku socjalnego 500+ ani konta specjalnie przeznaczonego do wpływów z innych świadczeń socjalnych. Alior informuje, że dokona blokady jedynie wartości zadłużenia z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia. 

 1. Getin Bank.  Konto wolne od komornika dla 500+

Getin Bank, podobnie jak inne komercyjne banki, nie posiada w ofercie konta socjalnego. Warto więc poszukiwać takiej opcji w bankach spółdzielczych lub w Banku Pocztowym. 

Konto bankowe bez komornika w bankach offshorowych

Jeśli interesuje nas konto bankowe bez komornika w bankach offshorowych, warto najpierw dowiedzieć się, na czym polega tego typu bankowość. Jest ona ściśle związana z działalnością prowadzoną przez zagraniczne banki poza krajem ich głównej siedziby, która nie podlega jurysdykcji państw przybrzeżnych. Tego typu działalność bankowa nie podlega opodatkowaniu, ani też nie jest w żaden sposób oclona. Banki oferujące tego typu rozwiązanie, umożliwiają zwiększone zabezpieczenia dot. prywatności i ochrony zgromadzonych aktywów. Warto wiedzieć, że założenie i prowadzenie konta w takim banku jest w pełni legalne i bezpieczne. Przykładowo, do baków offshorowych należą banki austriackie, szwajcarskie lub luksemburskie. 

Pozabankowe konta bez komornika — Twisto i ReVolut

Zastanawiając się, gdzie warto założyć konto bez dostępu komornika, warto rozważyć instytucje pozabankowe oraz specjalne systemy do gromadzenia środków. Mowa o takich systemów jak Twisto czy Revolut, które wśród Polaków zyskują coraz większą popularność, porównywalną do PayPala. Oprócz standardowych opcji, które proponują klasyczne banki komercyjne, w przypadku tych serwisów możemy korzystać z takich funkcji jak:

 • Płatności mobilne;
 • Odpowiednio chroniona wirtualna karta;
 • System statystyk wydatków;
 • Cashback za zakupy w wyszczególnionych sklepach;
 • Wymiana walut po atrakcyjnych kursach;
 • Konto bez komornika, które możemy dzielić z innymi;
 • Zakup kryptowalut lub złota;
 • Pożyczki bez odsetek. 

Konto bez komornika — Skrill

Oprócz powyższych, bardzo popularny jest także serwis Skrill, dzięki któremu bezpiecznie zgromadzimy środki, które są całkowicie wolne od zajęcia komorniczego. Podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionych firm pozabankowych, również Skrill posiada właściciela z siedzibą w obcym kraju. Korzystanie z usług Skrilla umożliwia nam szereg dostępnych opcji jak np.:

 • Bezpłatne wydanie karty płatniczej z odpowiednimi zabezpieczeniami;
 • Płatności mobilne bez ograniczeń;
 • Zakup kryptowalut.

Konto bez dostępu komornika w N26

N26, czyli Number26, to niemiecki neobank posiadający siedzibę w Berlinie, który powstał w 2013 roku i od tamtej pory zyskuje dużą popularność dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na konta w euro. Jest to swego rodzaju konkurencja dla wspomnianego Revoluta, z któej obecnie korzysta ponad 7 milionów klientów na terenie całej Europy. Ważne jest, że firma ta posiada fundusz bezpieczeństwa, który gwarantuje odszkodowanie w przypadku problemów z kontem. Jeśli cokolwiek stanie się z założonym przez nas rachunkiem, otrzymamy zwrot kwoty do 100 tys. euro. To doskonałe zabezpieczenie dla osób, które wcześniej nie zakładały rachunku typu konto bez komornika w takich firmach. Aby zostać klientem tego neobanku, nie trzeba dopełniać wielu formalności, a sam proces zakładania konta zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilkanaście do max. 30 minut. 

Konto internetowe bez komornika

Każdy, kto ma na swoim koncie jakiekolwiek zadłużenia i problemy z urzędem komornika, na pewno choć raz w życiu zastanawiał się, czy można mieć konto bez komornika. Forum użytkowników produktów bankowych jest pełne informacji o tym, gdzie można założyć konto walutowe bez komornika i jak to zrobić.

Na polskim rynku finansowym niestety żadna instytucja nie pozwala na posiadanie rachunku bankowego bez przekazania tej informacji do wiedzy komornika, który zajmuje się egzekucją długu. To oznacza, że zarówno konto internetowe bez komornika, jak i standardowy rachunek bankowy bez komornika jest niemożliwy do uruchomienia.

Są jednak dostępne pewne rozwiązania, których nie stosuje żaden komercyjny bank. Bez komornika można założyć rachunek w Revolut lub skorzystać z karty ZEN. To dwa rozwiązania, dzięki którym można mieć konto zagraniczne bez komornika. To możliwe dzięki temu, że takie rachunki nie podlegają pod system OGNIVO służący do szybkiej wymiany informacji w zakresie, np. zajęć komorniczych.

Jeśli chodzi o konto firmowe bez komornika – tutaj niestety nie ma żadnego pola do dodatkowych ruchów. Komornik zawsze będzie zajmował środki na rachunkach bankowych, a żadna instytucja nie zgodzi się na uruchomienie nowego konta bez wiedzy urzędu komornika. Niemniej, jednak jeśli interesuje Cię pożyczka dla zadłużonych z komornikiem – z takiej oferty w firmach pozabankowych jak najbardziej możesz skorzystać.

Konto walutowe bez komornika

W dzisiejszych czasach rachunek bez komornika można założyć w formie walutowej, ale tylko w ramach internetowego banku Revolut. Niestety na ten moment nie ma innego rozwiązania dla osób, które zmagają się z egzekucją komorniczą za nieuregulowane zadłużenia bankowe i pozabankowe. To oznacza, że polskie konto bez komornika z opcją walutową jest niestety niedostępne i nic nie wskazuje na to, aby taka sytuacja na rynku miała się zmienić.

Pytania i odpowiedzi

Trzeba skontaktować się z instytucją (najlepiej zagraniczną), która prowadzi konta bankowe i nie ma w swoich regulaminach regulacji odnoszących się do przekazywania informacji o rachunkach do informacji komornika, sądu lub innej instytucji państwowej.

Revolut to konto bankowe online bez komornika. To oznacza, że polski urząd komorniczy nie może zająć środków znajdujących się na tym rachunku. Wynika to ze względu na fakt braku przynależności tego zagranicznego banku do systemu OGNIVO.

Nie ma takiej możliwości. N26 to firma z siedzibą w Niemczech, a więc jest to konto w banku bez dostępu komornika z Polski.

Wise jest podmiotem finansowym działającym na terenie Wielkiej Brytanii. Komornik z Polski nie ma możliwości potrącenia wynagrodzenia lub innych środków z takiego rachunku.

Niestety nie, o ile nie doszedł do porozumienia z zagranicznym pracodawcą lub instytucją, która prowadzi ów rachunek bankowy.

Nie ma takiej możliwości. Komornicy mogą zajmować konta, środki i mienie, które należy wyłącznie do prywatnego majątku dłużnika objętego egzekucją komorniczą.

5/5 - (2 oddanych głosów)